Slussen bussterminal: Synpkt. P-stn Slussen V. Snabbspår.

stadsbyggnadskontoret@ stockholm.se

Till Sth stadsbyggnadskontor+nämnd+Registraturen


Jag har följande invändningar mot den nuvarande planen för

Slussens bergrumsbussterminal.

Observera att flera av punkterna är enormt viktiga för att få

bättre kollektivtrafik med snabbare/bättre/mysigare bytesmöjligheter

och kraftigt utvecklad snabbspårstrafik med mysig utsikt över

vår vackra stad och dess fina vatten.


1)

Bussterminalens nutänkta läge gör att det blir mycket långt och

krångligt att byta från en förhoppningsvis blivande pendeltågstation

Slussen Väst (ca 200 m V om T-banestn Slussen) och bussarna.

Se mina tidigare mail till Stockholm stad/politikerna/SL om förslaget!

(Gångpassage med härlig Mälarutsikt mellan P-/T-stationerna.)


2)

Bussterminalens nutänkta läge gör det betydligt krångligare och mer

tidsödande att byta mellan T-bana och bussarna.

   För närvarande är bytesmöjligheterna mellan T-banan och

   bussar/Saltsjöbanan utmärkta (bortsett från glashinder)!

   Bara nerför trappan i kortändan så är man efter ca 10 m till framme!


Man får intrycket att de ansvariga har försökt att förvilla bort de stora nackdelarna,

på Stockholms officiella sida har det stått: (kan väl inte vara sant!!?)

   "det blir lättare att byta mellan tunnelbana, buss, Saltsjöbanan och båt.."

   "lättare att byta mellan tunnelbana, Nacka-Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och stadsbussar"

Dessutom tycks de ansvariga inte vilja berätta hur krångligt och tidsödande

det kommer att bli med alla (tre?) trapp-passager mellan T/buss

och tydligt i klartext ange avstånden+trappor nu och med senaste förslaget.

Jfr

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/Fragor-och-svar1/Bussterminalen


3)

Kostnader - hur kan politikerna påstå att slutsumman av "Slussen-kalaset"

blir densamma om man inte bygger/spränger respektive bygger/spränger

en bergrumsbussterminal!

Berätta i så fall det magiska!


2+3)

Skälig moral är att förslag som helt eller delvis grundas på

osanningar/bluff/stora oklarheter ska placeras sist av alla förslag/

ej utföras.

(liksom att förslag som troligen grundas på mutor jfr t ex jättearenor

ej bör få utföras / rivas om de har påbörjats)


4)

Bergrumsbussterminalen försvårar snabba byten/val mellan

buss respektive (snabb)spårstrafik österut.


5)

Förslaget bergrumsbussterminal och hela nya Slussen bör absolut

ta med planering av kraftigt utökad snabbspårstrafik österut,

såväl i turtäthet som färdmål (Nacka-Värmdö) -

synnerligen viktigt för lokal/global miljö, trivsel, mysighet och att

vi använder vår tid bättre och nyttigare i ett (snabb)tåg än stressat

bakom en ratt.


6)

Det är mycket viktigt att minska bytes/på-/avstigningstiderna för bl a

bussar, T-banor och pendeltåg.

Det verkar tyvärr som att chefer/trafikplanerare/politiker varken har

klocka/tidtagarur eller måttband!

Det tar (sammanlagt) enormt lång tid (för alla i bussarna/tågen)

(och dessutom enorma, miljövidriga utsläpp) nu när

busschaufförer ska kontrollera/stämpla biljetter etc!

Låter man passagerna få kliva på direkt (stickprovkontroller eller nolltaxa)

på bussarna vid Slussen vinner man även att terminalen ej behöver bli

större /eller flyttas.

Vi kan ha kvar terminalen där den är, med mycket korta avstånd!


7)

"Jätteköpcentrumparadisgallerior" bör aldrig få huvudroll eller tvinga

oss vanliga människor till sämre kommunikationer / nedlagda butiker

i närförorter och landsbygd!


Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

   Hemsida

http://gada.se


      => se mitt förslag 100621

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik

http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html

   (senaste mail om Slussen 111128 kl 14.38.30:)

http://hem.bredband.net/gammaldans/111128matsl.slussen.html

http://hem.bredband.net/gammaldans/111212matsl.slussen.html

===Mail 120227 kl 23.59.12

Från mats.lundblad@bredband.net

Till:

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Kopia:

kommunstyrelsen@stockholm.se


///   = = =   ///

Tillägg, efter att mailet har skickats:

Även byten mellan Nacka-Värmdö-bussarna och

blivande innerstadssnabbspårvagnar försämras,

och även gentemot båttrafik väster- och österut.