161108Ti senast OBS evt "Österleden/Östlig förbindelse" jfr evt "Västerleden/Förbifarten" Samrådstid/synpunkter om betydande miljöpåverkan - /under bearbetning se nedan..:/161026 

Kontakt... ange diarienummer TRV 2016/81743:  E-post: investeringsprojekt@trafikverket.se     => 

Det vilseledande formuläret (original www.trafikverket.se/ostligforbindelse) där det står (synpunkter..) bara för och inte emot eller  ...


=> mail direkt kl 235620 den 161108 och (som säkerhet även) formulärsvar exakt samma text (men utan formatering, färg etc) kl 235901 den 161108 =>


Till Trafikverket: investeringsprojekt@trafikverket.se

och kopia till  landstinget@sll.se, stockholm@lansstyrelsen.se


Synpunkter på "Österleden / Östlig förbindelse / Östlänk"  ("Diarienummer TRV 2016/81743 ")


Från Mats Lundblad, Djursholm, 2016-11-08  FÖRST EN PROTEST BETRÄFFANDE FORMELLA FEL

   På Trafikverkets aktuella formulärsida

https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/samrad/Samradsyttrande.aspx?DiarieNummer=TRV%202016%2F81743&UppdragsNummer=152291

står det upptill (ordet för har markerats i min skrift)

   "Lämna synpunkter för projekt 'Östlig förbindelse, väg- och järnvägsplan" 


Detta bör anses som grovt olämpligt - att Trafikverket styr våra svar,

att vi måste vara för (och ej emot) projektet.

Korrekt text borde vara: "Lämna synpunkter  ...   "

Felet är så allvarligt att hela denna svarsprocedur bör göras om,

de som har svarat bör få chans att inom lika lång tid framåt som hittills

få ändra sina svar, och bli meddelade om detta!  NACKDELAR / BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

a) Genererar att storleksordningen 100 000 bilar kör "kors och tvärs" =>  


b) Strider mot klimatöverenskommelsen / FN:s.. miljömål (att utsläpp/biltrafik måste minska) = olaglig   => 


c) Leder till mångas död/lidande pga föroreningar och stillasittande (som är mycket farligt för hälsan)/brist på motion


d) Leder till längre resvägar ("runt") (ex halvcirkel = 57 % längre väg än diameter)


e) Leder till sämre kollektivtrafik (mörka farliga tunnlar, inga naturliga knutpunkter, färre bussar.. pga massbilism)   


f) Leder till segregering mellan miljö-"bovar"/-"hjältar"   


g) Leder till stora buller-/gift-skadade områden.   


h) Massbilismen har EJ tagit ansvar (och bör kraftigt bromsas i bl a storstäderna) - tvärtom: 

   (och har därmed ej moralisk rätt att "kräva" ytterligare jättetrafikleder) => 


* Allt fler kör i jättestadsjeepar (mer utsläpp, farliga för oskyddade trafikanter, hindrar busstrafik, förfular innerstäder),   


* bilfabrikanter ljuger om de enormt stora utsläppen,   


* massor av bilister respekterar ej fartgränser -


* en massa gupp och hinder har byggts - farligt för/hindrar cyklister, ambulanser, bussar, 


* en mängd rondeller har byggts - hindrar bussar, utryckningsfordon, cyklister,


* antalet mobil/sms/rattfylle-/fartdåre-bilister är stort - många oskyldiga dödas/skadas för livet - vi vågar inte cykla!

-- 

Samhället måste markera genom att äntligen prioritera kollektivtrafiken / dess trogna, miljövänliga resenärer!


   FÖRDELAR

Snabbare bil-förbindelse t/fr Värmdö... - men då måste bilisterna själva BETALA för detta,

planering+bygge, inkl total miljöförstöring, markförstöring, försämrad kollektivtrafik för andra, 

och lidande/död pga ökad massbilism jämfört med förbättrad kollektivtrafik.


   OBSERVERA/BLUFF

a) Massbilismförespråkarna försöker att ge sken av att jättevägbyggena i/vid Stockholm skulle vara bra för kollektivresenärerna.

Detta stämmer väldigt dåligt. - Inga busslinjer i södra länken?! - Om "Västerleden/förbifarten" byggs som planerat blir anslutningsmöjligheterna

för kollektivtrafikanterna usla, som dessutom tvingas ner i mörka, giftiga tunnlar, utan vacker utsikt mot Mälaren/öarna.

Mycket bättre vore snabbspårstrafik över land och vatten!


b) Jättetrafiklederna skulle bli enormt dyra.

Pengarna borde i stället satsas på (förutom redan planerade bidrag) en mycket kraftig förbättring av kollektivtrafiken


c) När Fredrik Reinfeldt, med hemlighetsmakeri innan*, framförde att "Västerleden/Förbifarten" "skulle byggas" fick han bara två andra ministrar med sig,

varav en var kulturministern (vad har massbilismmiljöförstöring med kultur att göra?)  /*verkade inte finnas information på regeringens hemsidor.


   ALTERNATIV

a) Snabbfärjor i tät trafik och med noga passning med spårvagnar etc - mycket korta gångavstånd, dels Nacka-Djurgården, dels (bl a) Nacka - stan etc.

   eller

b) Spårvagnsbro Nacka strand-Blockhusudden (ca 300 m) med gång/cykelbanor och möjlighet för bussar+utryckningsfordon. 

   Vaxholmsbåtar ska kunna passera under, stora färjor evt ny terminal nära öster om bron eller vid Värtan. 

   Bron öppningsbar för stora arbetsfartyg etc. Färjepassagerare får som kompensation fri spårvagnsresa till stan. - Bl a via bron:

   Spårvagns-/eller tåg-trafik återupptas: bl a längs Lidingövägen-Sturegatan, Värtabanan (för passagerartrafik) etc.


Jag kompletterar / förtydligar gärna mina punkter om så önskas!med önskan om ett Stockholm, Sveriges huvudstad,

med snabb, bekväm, turtät, mysig kollektivtrafik över mark och hav

och kraftigt minskad privatbilism / miljöförstöring / buller / ljusföroreningar etc


Mats Lundblad, Falks väg 23, 18254 Djursholm (Civilingenjör KTH Teknisk Fysik)   mail: ml@gada.se

Hemsida => ml@gada.se, med bl a förslag om trafik och miljö ... => gada.se/debatt.html 


<= mail direkt kl 235620 den 161108 och (som säkerhet även) formulärsvar exakt samma text (men utan formatering, färg etc) kl 235901 den 161108 <=