TORÖ-BUSS 852: 2023 vår M-F   Nyn = avg.tid fr Nynäshamns stn buss resp tåg 


Sth             0506  0814  1016  1246  1346  1444  1544  1644  1744  2121 


Nyn           0612  0912  1112  1342  1442  1542  1642  1742  1842  2220FL 

Stnv           0633  0933  1136  1406  1509  1607  1707  1807  1907  2241FL 


Ank 0532  0657  0954  1154  1425  1525  1625  1725  1825  1925  2300FL 

Stnv 0542  0709  1006  1206  1437  1537  1637  1736  1836  1936  2310FL 

Nyn 0603  0733  1033  1233  1503  1603  1703  1803  1903  2003  2352 

Sth 0701  0831  1129  1329  1601  1701  1801  1901  1959  2059  2454

2022=2023:  Alla 852-hpl => /sl211215nyn-ankarudd kl 1112 (fr Sth 1016)     

Retur: /sl211215ankarudd-nyn kl 1925  (Nyn 2002/2003 men byt Nynäsgård, t Sth 2059) 

Byviksv bara söderut.  Backlurav bara norrut.


    SL Tidtab:  Buss 852.23ac   Tåg obs kolla båda: sl42.23a   sl43.23a    (23a = vt 2023)


Sth-Vh dag 16+46 snabb (Nyn)  och  06 ∆15 = 06 21 36 51 långsam (Vh) = (10 min före snabb)

Handen-Vh  08+38 snabb,  03 ∆15 = 03 18 33 48 långsam (= 5 min före snabb) / Vh ∆3 min


      Samma som ovan, nu med kommentarer th:

Sth             0506  0814  1016  1246  1346  1444  1544  1644  1744  2121 (förr 2106) 


Nyn           0612  0912  1112  1342  1442  1542  1642  1742  1842  2220FL 

Stnv           0633  0933  1136  1406  1509  1607  1707  1807  1907  2241FL  (t Stnv 6-5 (FL3) min snabbare men ändå 15 min Norsbol)  (förr 2236)  


Ank 0532  0657  0954  1154  1425  1525  1625  1725  1825  1925  2300FL   (förr 2253, nu till stn 2334)  

Stnv 0542  0709  1006  1206  1437  1537  1637  1736  1836  1936  2310FL  

Nyn 0603  0733  1033  1233  1503  1603  1703  1803  1903  2003  2352      (=tåg avgång .. ∆30 2133..) (Nya tider: 2152 ∆60 2352,  2452F+L)  

Sth 0701  0831  1129  1329  1601  1701  1801  1901  1959  2059  2454      (förr 0659 o 0829...  2439, nu vänta halvtimme från fd 2333 )  

S-S 0117  0120  0123  0123  0122  0122  0122  0123  0123  0123  0136      (avser år 2022 restid Stnv-Sth)