https://sl.se/aktuellt/nyheter/nya-priser-2024/

Nya priser på vissa biljetter från 3 januari 2024   (2023 se nedtill)

Den 3 januari höjs priserna på biljetter i vuxenkategorin. Biljetterna för pensionärer, studenter och ungdomar höjs inte. Dessutom utökas möjligheten för vuxna att ta med barn 7-11 år till att gälla alla dagar i veckan.

Regionfullmäktige har beslutat att höja SL:s biljettpriser i vuxenkategorin. Priset på rabatterade biljetter blir oförändrade. I SL-trafiken kan du
resa till rabatterat pris om du är pensionär
över 65 år, student med studentlegitimation eller ungdom under 20 år.

Enkelbiljetter från 3 januari

Priset på enkelbiljett för att resa till Arlanda är inte fastställt ännu. 

Periodbiljetter från 3 januari

Biljetter för att resa till Arlanda

De här biljetterna gäller för resor till Arlanda med pendeltåget och inkluderar den avgift du måste betala för att passera in/ut på tågstationen på Arlanda. Reser du på annat sätt till Arlanda (via Märsta, till exempel) behöver du inte betala den extra avgiften. 

Passageavgiften behöver du som är 18 år eller äldre betala.  

UL:s biljetter

UL:s priser för resor i Uppsala län kommer att förändras den 22 januari. Mer information om de nya priserna finns på UL:s webbplats.

Ta med barnen alla dagar i veckan

Från den 3 januari utökas den så kallade helgrabatten för resor med barn till att gälla alla dagar i veckan. Då får du som fyllt 18 år ta med upp till 6 barn mellan 7 och 11 år gratis på din biljett. 

Under jullovet har helgrabatten gällt redan tidigare, så i praktiken kan du som fyllt 18 år ta med barn gratis på din biljett redan från klockan 12 den 22 december. Och från nästa år gäller den alltså alla dagar i veckan och inte bara på helger.

Reglerna för barn under 7 år förändras inte, utan där gäller samma som tidigare. 


SVÅRT att hitta SL:s priser 2023

https://sl.se/biljetter

// se längst ned här!


===   ===

=>

(( https://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/zonerna-tas-bort-ul-infor-tidstaxa/ ))


Zonerna tas bort – UL inför förenklad biljett- och prismodell

Varför en ny biljett- och prismodell?

Den 22 januari blir det enklare för alla, billigare för många att resa längre och nya möjligheter för framtiden. Studenter och pensionärer får ett utökat biljettsortiment och det blir lättare att köpa rätt biljett. Dagens modell upplevs som krånglig och bygger på att du vet vilken zon du bor i och vilken du ska resa till, och att du har koll på de olika priserna i våra olika försäljningskanaler. För att få fler att välja kollektivtrafiken vill vi göra det mycket enklare. Vi vill att fler ska välja kollektivtrafiken framför bilen för längre resor inom regionen.

Zonerna tas bort

Dagens biljett- och prismodell med fem zoner, där man betalar fullt zonpris för varje zon, och där priset är olika beroende på hur du köper din biljett, är krångligt. Från och med den 22 januari tar vi bort zonerna och du kan resa inom hela UL:s trafikområde på en och samma biljett, i 75 minuter. Det här gäller på våra bussar och Mälartåg/SL-pendeln*.

* UL-biljett gäller på Mälartåg på sträckan Uppsala-Sala, Uppsala-Gävle och Uppsala-Arlanda/Märsta. På SL-pendeln gäller en vanlig UL-biljett på sträckan Uppsala-Arlanda.

Biljetter med giltighet som sträcker sig efter 22 januari

Biljetter med geografiska begränsningar (enkel, 24-timmar, 72-timmar, och tätort) vars giltighet sträcker sig efter 22 januari får giltighet i hela UL:s trafikområde. Lågtrafik och 10/30-biljetten fortsätter gälla som vanligt perioden ut.

Enkelbiljett blir 75-minutersbiljett

Biljetten som tidigare benämndes “enkelbiljett” heter nu 75-minutersbiljett. Som namnet säger gäller den i 75 minuter oavsett hur mycket eller hur långt du reser inom UL:s trafikområde. Med 75-minutersbiljetten kan du göra din sista påstigning inom biljettens giltighetstid, för de allra flesta resor kommer giltighetstiden därför att räcka. Vid byte för fortsatt resa utanför giltighetstiden behöver du köpa en ny biljett.

Reser du med periodbiljett?

Biljetterna finns till vuxenpris och rabatterat pris (ungdom, student och pensionär). Skol- och fritidsbiljetter finns kvar för ungdomar som tidigare, men nu till ett lägre pris. I samband med införandet av ny biljett- och prismodell tas 10/30-biljetten, lågtrafikbiljetten och tätortsbiljetten bort. Du som reser med periodbiljett kan fortsätta att göra det på samma sätt som idag.

Kombinerade biljetter för dig som reser till Stockholm

För dig som reser till och från Stockholm finns kombinerade UL+SL-biljetter. Reser du ofta mellan länen finns periodbiljetterna 30-dagarsbiljett UL+SL samt 24-timmarsbiljett UL+SL och för dig som reser då och då finns en kombinerad enkelbiljett, 150-minutersbiljett UL+SL. Biljetterna finns till två prisnivåer, vuxenpris och rabatterat pris.

Reser du till och från Arlanda?

För resor med buss linje 801 och 880 behöver du köpa en 75-minutersbiljett till/från Arlanda med buss. Gäller för hållplatser inom Arlandaområdet: Tomta, Gränsgatan (Cargo City), Brovägen, Terminal 4, Terminal 2-3, Flygskolan, Driftvägen, SAS-Hangaren och Halmsjön.

För resor med tåg behöver du utöver en giltig biljett en passageavgift för att komma in på flygplatsen. Passageavgiften köper du direkt i UL-appen eller på plats i spärrpassagen på Arlanda. Biljetten heter ”Arlandapassageavgift tåg” i appen och finns under Biljetter/Övriga biljetter.

Reskassans villkor förändras

Från 22 januari tas rabatten på reskassa bort, men funktionen att ladda reskassa finns kvar och är ett smidigt betalsätt. Den nya modellen är enkel att förstå och du får samma pris oavsett var eller hur du köper och betalar din biljett.

Reser du med kombinationsbiljett?

Precis som tidigare kan du resa över länsgränsen med UL. Kombinationsbiljetter för UL + SL och UL + XT finns.

Vårt biljettsortiment

Det här är biljettutbudet som är beslutat och gäller från den 22 januari 2024:

Biljetter från 22 januari 2024

Enklare att resa hållbart

Den nya biljett- och prismodellen gör det enklare att välja rätt biljett för att resa med kollektivtrafiken inom hela UL:s område. Vi slopar nu zonerna och du får samma pris oavsett var eller hur du köper din biljett, och vart du än ska resa inom UL:s trafikområde.

Tidslinje för besluthttps://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/prisjustering-fran-22-januari-2024/


Prisjustering från 22 januari 2024

Den 22 januari inför UL en förenklad biljett- och prismodell och i samband med det justeras även priserna. Den nya modellen innebär att UL:s nuvarande fem zoner slopas och bildar ett trafikområde. Det blir enklare att förstå och köpa biljett då det blir samma enkelbiljett som gäller inom hela UL:s trafikområde med undantag för den som reser med enkelbiljett till och från Arlanda med buss 801 och 880.

Enkelbiljetten byter namn till 75-minutersbiljett och du får med den nya modellen samma pris oavsett försäljningskanal (försäljningsombud, automat, UL-appen, ombord) när du köper din biljett. Ungdomar, studenter och pensionärer får resa till rabatterat pris.

Med en 75-minutersbiljett kan du resa hur mycket och hur långt du vill inom UL:s trafikområde så länge sista bytet sker inom biljettens giltighetstid. Reser du med periodbiljett gäller den inom UL:s hela trafikområde och inkluderar även resor till och från Arlanda med buss (linje 801 och 880).

Periodbiljetter till vuxenpris justeras upp med cirka 3 procent och biljetter till det rabatterade priset blir cirka 70 procent av vuxenpriset. Prisnivåer för det särskilda utbudet för ungdomar (skol- och fritidsbiljetter) justeras ned, alternativ ligger kvar på samma nivåer som idag.  

Det nya priset för en 30-dagarsbiljett blir 1 030 kronor för vuxen och 720 kronor till rabatterat pris. En 75-minutersbiljett kostar 39 kronor för en vuxen och 27 kronor till rabatterat pris. För resor till och från Arlanda med buss blir kostnaden 117 kronor för vuxen och 81 kronor om du reser till rabatterat pris.  

Biljetter med justerade priser 

Biljettyp

Pris 2023

22 jan 2024

Periodbiljetter:

 

 

 

 

 

Årsbiljett vuxen

9 500 kr

9 790 kr

Årsbiljett rabatterad

5 650 kr

6 850 kr

Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen

13 500 kr

13 890 kr

Årsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad

 

10 950 kr

 

 

 

90-dagarsbiljett vuxen

2 700 kr

2 780 kr

90-dagarsbiljett rabatterad

1 730 kr

1 940 kr

90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen

3 900 kr

4 010 kr

90-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad

 

3 170 kr

 

 

 

30-dagarsbiljett vuxen

1 000 kr

1 030 kr

30-dagarsbiljett rabatterad

640 kr

720 kr

30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg vuxen

1 400 kr

1 440 kr

30-dagarsbiljett med Arlandapassageavgift tåg rabatterad

1 040 kr

1 130 kr

30-dagar Fritidsbiljett ungdom

380 kr

380 kr

 

 

 

7-dagarsbiljett vuxen

360 kr

410 kr

7-dagarsbiljett rabatterad

240 kr

290 kr

 

 

 

72-timmarsbiljett vuxen

280 kr

270 kr

72-timmarsbiljett rabatterad

180 kr

190 kr

 

 

 

24-timmarsbiljett vuxen

195 kr

135 kr

24-timmarsbiljett rabatterad

125 kr

95 kr

 

 

 

Sommarbiljett vuxen

2 000 kr

2 060 kr

Sommarbiljett rabatterad

1 280 kr

1 440 kr

 

 

 

Enkelbiljetter:

 

 

75-minutersbiljett vuxen

33 kr

39 kr

75-minutersbiljett rabatterad

20 kr

27 kr

 

 

 

75-minutersbiljett vuxen till/från Arlanda med buss

 

117 kr

75-minutersbiljett rabatterad till/från Arlanda med buss

 

81 kr

 

 

 

Skolbiljetter

 

 

Skolbiljett vårtermin

2 570 kr

2 200 kr

Skolbiljett hösttermin

2 090 kr

1 700 kr

Fritidsbiljett vårtermin

910 kr

800 kr

Fritidsbiljett hösttermin

830 kr

700 kr

 

 

 

Övrigt

 

 

Cykel på regionbuss

40 kr

0 kr

 

 

 

UL+SL

 

 

150-minutersbiljett UL+SL vuxen

179 kr

81 kr

150-minutersbiljett UL+SL rabatterad

116 kr

53 kr

 

 

 

24-timmarsbiljett UL+SL vuxen

340 kr

290 kr

24-timmarsbiljett UL+SL rabatterad

220 kr

195 kr

 

 

 

30-dagarsbiljett UL+SL vuxen

1 850 kr

1 930 kr

30-dagarsbiljett UL+SL rabatterad

1 210 kr

1 290 kr

 

 

 

Skolbiljett UL+SL vårtermin

3 370 kr

3 030 kr

Skolbiljett UL+SL hösttermin

2 730 kr

2 360 kr

Fritidsbiljett UL+SL vårtermin

1 850 kr

1 750 kr

Fritidsbiljett UL+SL hösttermin

1 630 kr

1 500 kr

 

 

 

UL+XT

 

 

120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad vuxen

 

67 kr

120-minutersbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad

 

41 kr

 

 

 

240-minutersbiljett UL+XT Län vuxen  ((Län = ..??)) 

 

125 kr

240-minutersbiljett UL+XT Län rabatterad

 

70 kr

 

 

 

24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen

235 kr

190 kr

24-timmarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad

145 kr

120 kr

 

 

 

24-timmarsbiljett UL+XT Län vuxen

310 kr

280 kr

24-timmarsbiljett UL+XT Län rabatterad

180 kr

165 kr

 

 

 

30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen

1 320 kr

1 425 kr

30-dagarsbiljett UL+XT Gävle stad rabatterad

885 kr

905 kr

 

 

 

30-dagarsbiljett UL+XT Län vuxen

1 970 kr

2 190 kr

30-dagarsbiljett UL+XT Län rabatterad

1 370 kr

1 285 kr

 

 

 

Årsbiljett UL+XT Gävle stad vuxen

13 200 kr

13 755 kr

Årsbiljett UL+XT Län vuxen

19 700 kr

21 405 kr


===   ===


https://xtrafik.se/News/15127/Forandrat-trafikutbud-och-nya-priser-under-2024

Förändrat trafikutbud och nya priser under 2024


Med anledning av Region Gävleborgs ekonomiska situation med krav på besparingar har regionfullmäktige 12 december fattat beslut om att justera biljettpriserna samt göra förändringar i trafikutbudet under 2024.

 

Nya priser från 5 februari 2024


Från 5 februari 2024 tas även rabatten för betalning med reskassa ombord bort, enligt tidigare beslut i regionfullmäktige 21 juni 2023.


Priser från 5 februari 2024 

Enkelbiljetter 

Vuxen 

7-19 år, studerande, förmånstagare 

Zoner 

Förköp 

Ombord 

1 2 3 4 5 6 

32 kr 45 kr 58 kr 71 kr 84 kr 97 kr 

46 kr 64 kr 83 kr 

101 kr 120 kr 139 kr 

Zoner 

Förköp 

Ombord 

1 2 3 4 5 6 

16 kr 23 kr 29 kr 36 kr 42 kr 49 kr 

23 kr 32 kr 41 kr 51 kr 60 kr 69 kr 


24-timmarsbiljetter 

Vuxen 

7-19 år, studerande, förmånstagare 

Zoner 

Förköp 

Ombord 

Län 

178 kr 

253 kr 

Zoner 

Förköp 

Ombord 

Län 

90 kr 

128 kr 


===

https://xtrafik.se/cykel-i-kollektivtrafiken

Cykel i kollektivtrafiken


I vissa delar av kollektivtrafiken i Gävleborgs län kan du ta med din cykel.

 

Stadsbussar

På bussar som kör i stadstrafik får man inte ta med cykel ombord.

 

Regionbussar

regionbussarna kan du under perioden 1 april-31 oktober ta med en cykel som väger maximalt 25 kg i mån av plats och den ska placeras i ett särskilt cykelställ baktill på bussen. I vissa fall kan en cykel behöva placeras i godsutrymmet om cykelställ saknas. Maximalt två cyklar per buss kan tas med och det kostar 30 kr/cykel.

 

X-tåg

På X-tågen kan du året runt ta med en cykel som väger maximalt 25 kg i mån av plats och den ska placeras i ett särskilt cykelställ som finns vid den södra ingången på tågen. Maximalt två cyklar per X-tåg kan tas med och det kostar 30 kr/cykel.

 

Närtrafik och anropsstyrd trafik

Med närtrafik eller annan anropsstyrd trafik som utförs med taxi får du inte ta med cykel.

 

Ersättningsbussar för tåg

På ersättningsbussar för tåg får du inte ta med cykel.

 

Får jag ta med andra typer av ”cyklar”?

Mindre cyklar, sparkcyklar och elsparkcyklar som är hopfällda är tillåtna som handbagage på X-trafiks stadsbussar, regionbussar och X-tåg utan extra kostnad. De tillåtna måtten är max 120 cm i hopvikt läge och vikten får max vara 15 kg. 


Ej hopfällbar sparkcykel eller elsparkcykel, tandemcykel, varucykel, trehjulig vuxencykel, cykelkärra/vagn och el-scooter får inte tas med ombord på X-trafiks fordon.

 

Säkerhet och ansvar

Av säkerhetsskäl är antalet cyklar som kan tas med per fordon begränsat. Du som resenär ansvarar själv för att cykel placeras i angivna cykelställ eller i godsutrymmet på ett säkert sätt. Cyklar och bagage får inte placeras i mittgången på varken bussar eller X-tåg i och med att det utgör en säkerhetsrisk och utrymningsvägarna måste hållas fria.


Cykelplatserna är inte bokningsbara i förväg, så det är bra om du själv har en reservplan om cykelplatserna skulle vara upptagna.=== SL ===

https://sl.se/aktuellt/nyheter/hur-far-jag-tillbaka-pengarna-pa-access-kortet

Hur får jag tillbaka pengarna på Access-kortet?

Hann du inte resa upp din reskassa? Nu kan du i inloggat läge här på sl.se begära tillbaka pengar som finns kvar på kortet.

I våras stängdes biljettsystemet bakom de blå Access-korten ner för gott. Hann du inte resa upp din reskassa kan du logga in här på sl.se och begära utbetalning från ditt Access-kort till ditt bankkonto. Det kommer gå att göra under flera år framöver.

Så gör du för att få reskassa utbetald

  1. Gå in på sidan Mina biljetter och logga in.
  2. Hitta det SL Access-kort du vill ha utbetalning från och klicka på Begär utbetalning.
  3. Fyll i clearingnummer och kontonummer för det bankkonto du vill ha pengarna utbetalda till och gå vidare.

===


Enkelbiljett 75 minuter / 2023

Enkelbiljetten passar dig som reser då och då. Du kan köpa biljetten på flera olika sätt. Biljetten gäller för resor med SL-trafiken under 75 minuter.

Vuxen 

39 kronor

Pensionär, student, ungdom *

26 kronor

* Särskilda villkor gäller för att få resa på en biljett till rabatterat pris. Se längre ner på sidan. 

Här köper du biljetten

Köp biljetten: 

Biljettens giltighet

Biljetten gäller för obegränsat antal resor under 75 minuter.

Så här kan du resa på biljetten

Biljetten gäller för resor med SL-trafiken i Stockholms län, samt pendeltåg till/från Bålsta och Gnesta.

För resor över länsgränsen till/från Uppsala behöver du komplettera din biljett med en biljett för UL:s område.

Du får resa obegränsat under biljettens giltighetstid. Du måste göra sista bytet innan biljetten går ut och sedan får du resa vidare till din slutdestination, så länge du inte gör något mer byte där du passerar en spärr eller kortläsare.

Rätt att resa till rabatterat pris

Om du är pensionär över 65 år eller ungdom som inte har fyllt 20 år, kan du resa till rabatterat pris. 

Om du är heltidsstudent och har studentlegitimation med SL:s logotype kan du också använda biljetter till rabatterat pris.

I vissa fall kan du som är under 65 år resa till rabatterat pris när du har ersättning eller förmån från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. 

Här hittar du mer information om de regler som gäller för ålders- och studentrabatt (öppnar sida i samma fönster).


===

https://sl.se/biljetter/sortiment-och-regler/periodbiljetter

Periodbiljetter för dig som reser ofta /2023

Redan efter några resor börjar det löna sig att köpa en periodbiljett. Periodbiljetterna finns från 24 timmar upp till ett år. Det finns säkerligen en periodbiljett som passar dig.

 

24-timmarsbiljett


Vuxen 165 kronor. Rabatterad 110 kronor.


24-timmarsbiljett

72-timmarsbiljett


Vuxen 330 kronor. Rabatterad 220 kronor.


72-timmarsbiljett

7-dagarsbiljett


Vuxen 430 kronor. Rabatterad 290 kronor.


7-dagarsbiljett

30-dagarsbiljett


Vuxen 970 kronor. Rabatterad 650 kronor.


30-dagarsbiljett

10/30-dagarsbiljett


Säljs inte längre.


10/30-dagarsbiljett

30-dagarsbiljett Arlanda


Vuxen 1 370 kronor. Rabatterad 1 050 kronor.


30-dagarsbiljett Arlanda

90-dagarsbiljett


Vuxen 2 810 kronor. Rabatterad 1 880 kronor.


90-dagarsbiljett

Årsbiljett


Vuxen 10 190 kronor. Rabatterad 6 830 kronor


===