AF 190108   kl 18-21

"Höstens danser hela kvällen"

Spelman SAJ + tjej gitarr ..

 ..+fiol: MC, UlfL, ML.

Dansledare Jerker M


Vals

Schottis i turer

Hambo

Pariserpolka

Fyrtur med keding

Hallandskadrilj

Bingsjö

Menuett & Gavott

Engelska för tre par

Sønderborgskadrilj

Smålandspolska

Dans till Fryksdalsmelodi

Schottis från Idre

Jämtpolska

Den halve kæde

Kökarengelska

Vindmölledans

Bondpolska

Skånsk kadrilj

Francaise

Snoa

Hamburgska

Kadrilj från Torp

Ekebykadrilj

Västgöta  (extra) 

Övraby  (extra) 

Väva  (extra) 

Schubertvals