AF 190521

Nybörj: Önskedanser.  Spelman: SAJ  Ansv: MG

Ord: Spelmen: BH+CS+LET  Instr: EL


21 maj (2019) (vers 03 prel.. ≤190511)

  1. Vals 

  2. Schottis 

  3. Polka 

  4. Snoa 

  5. Sønderborgskadrilj 

  6. Engelska från Sörbyn (instruktion) 

  7. Gustavs skål 

  8. Hambo 

  9. Mazurka Skånsk Mazurka alt ”vanlig” Mazurka 

10. Pariserpolka 

11. Östgötapolska 

12. Wienervals (kort instruktion) 

13. Bondpolska 

14. Västgötapolska 

15. Åttabak från Föllinge 

16. Fryksdalspolska 

17. Mazurka 

18. Pariserpolka 

19. Feder Mikkel 

20. Schubertvals 

   Reserv: 

21. Varsovienne 

22. Klubba 

23. Fjällnäspolska 

21 maj AF med instruktion (vers 02 prel old - se ny) 


Reserv:
AF 190521

21 maj AF med instruktion (vers 01 old - se ny) 

kl. 19.15-19.30 danser som kursdeltagarna kan och som spelmannen på kursen spelar, enkla uppställningsdanser
kl. 19.50–20.50 danser, inklusive de som instruerats de två senaste gångerna och någon som vi inte dansat på länge.