AF 191214 Alvik 


Polonäs och vals 

Fyrtur med keding 

Skånsk kadrilj 

Pariserpolka 

Bingsjöpolska 2x 

Västgötapolska 

La Rousse 

Lanciärkadrilj 

Väva vadmal 

Schottis fr Idre 

Dans till Fryksdals.. 

Bodapolska 2x 

Klubba 


   Luciatåg 


Gammalpolka 

   Domaredansen

   Tre små gummor/gubb..

   Flickorna/goss.. många

   Vi äro musikanter

   Karusellen 2x

   Raketen

Hambo 

Åttamanengel 

Ekebykadrilj 

Oxiekadrilj + Köre.. 

Engelska för tre par 

Bondpolska 

Menuett o Gavott 

Snurrebock fr Torp 

Frykdalspolska 

Bakmes o pols fr Idre 

Kadrilj från Torp 

Fyrmannadans 

Daldans 

Ränningen 

Schubertvals 

Vals 

   Reserver: 

Skånsk Mazurka 

Feder Mikkel