AF 200128 

AF 28 jan 2020, Dansprogram 

Erik Lucht, 070-781 08 och 74. 

Musik: Peter Andersson & Co

1. Schottis
2. Familjesextur 

   Kort hållningsträning

3. Feder Mikkel 

4. Pariserpolka 

5. Snurrebock från Torp 

6. Instr:  Snurrebocken (Erik L) 

7. Bitte Mand i Knibe 

8. Bodapolska 

9. Dans till Frykdalsmelodi 

   Information

10. Hambo 

11. Hamburska eller Rundpolska 

12. Française

13. Östgötapolska

14. Västgötapolska

15. Retour de Spa

16. Åttamannaengel

17. Schubertvals 

   Reserver:

R1. Trekarlspolska 

R2. Snoa
R3. Rørospols
R4. Polka  


OBS Rad/dans nr 3-9 råkade hemligt stå

i nån sorts auto-radnumreringsmod.. suck..