AF 200414  Program 14 april 

Hambo 

Skånsk kadrilj 

Bitte mand i knibe 

Jämtpolska 

Bingsjöpolska 

Hamburska  instr 

Ekebykadrilj 

Fyrtur med keding 

Oxiekadrilj ... 

Körepolska 

Trommelvals 

Gammalpolka 

Stenhuggarengelska 

Slängpolska från Sörmland 

Fyrpolska/Fyrmannadans 

Östgötapolska 

Schubertvals