Denna sida får nu 190729 det kortare namnet vtemp

(förkortn för vattentemperatur Ösbysjön Djursholm...)

och länken blir då => gada.se/vtemp.html 


Badtemperatur Djursholm Ösbysjön N

JULI 2019 senaste dagarna - mer se nedan!

(mätt ca 25 cm djupt vid bryggan på plats där ingen rört om vattnet)

20   23,0°

21   22,3°

22   22,3°

23   22,8°

24   24,7°

25   25,7° (1m 23,3°)

26   26,6° (1m 24,4°)  (bak Germania 22,2°)

27   26,3° (1m 25,1°)

28   26,8° (1m 25,6°)  (Södra: 26,6° 1m 26,0°)

29   26,4° (1m 25,9°)

   För senare datum v g se den nya länken

=> gada.se/vtemp.html 

   (gamla namnet var badtempdjh19 )


JAN 2019

190101   0,9° 


FEB 2019

190226   4,6° 


MARS 2019

20   3,8°

21-30  

31   6,6°


APRIL 2019

01   6,6°

02   6,6°  

03   6,8° 

04   7,2 

05   7,8°  

06   8,1°  

07   7,9°  

08  

09

10     

11   4,0° 

12   4,7° 

13   5,0°

14   5,4°   

15   6,4°

16   7,5°

17   8,6°   

18   9,6°   

19   10,4°

20   11,9°    

21   11,6°   

22   12,0°

23   13,4°

24   13,8°   

25   13,4°

26   14,8°    

27   14,6°

28   15,1°   

29   14,6°

30   14,3°


MAJ 2019 

01   13,2°  

02   12,5°   

03   11,5°  

04   11,2°

05   11,0° 

06   11,6°

07   11,4°   

08   12,5°  

09   12,2°

10   11,7°

11   13,2°

12   13,7°

13   13,2°   

14   14,3°    

15   15,3°    

16   16,1°

17   17,2°

18   

19   16,5°

20   18,3°

21     

22   21,6° 

23   18,9°

24   18,3°

25   17,6°

26   16,6°

27   16,4°

28   17,2°

29   16,5°

30   16,1°

31   17,3°


JUNI 2019 

01   16,5° 

02   18,4°

03   18,8°

04   20,7°

05   22,9°


09   22,2°

10   21,5°

11   20,7°

12   19,4°

13   17,9°

14   19,5°

15   21,2°

16   23,0°

17   

18   

19   22,9°

20   24,0° 

21   23,3°

22   22,6°

23   22,3°

24   22,3°

25   21,4°

26   20,3°

27   20,3°

28   20,6°

29   21,8°

30   23,2°


JULI 2019 

01   22,1°

02   20,3°

03   20,1°

04   19,1°

05   17,1°

06   18,8°

07   

08   17,3°

09   16,8° 

10   18,3°

11   18,9°

12   19,4°

13   20,1°

14   21,3°

15   19,3°

16   19,2°

17   20,4°

18   22,3°

19   22,0°

20   23,0°

21   22,3°

22   22,3°

23   22,8°

24   24,7°

25   25,7° (1m 23,3°)

26   26,6° (1m 24,4°)  (bak Germania 22,2°)

27   26,3° (1m 25,1°)

28   26,8° (1m 25,6°)  (Södra: 26,6° 1m 26,0°) 20h varmast då

29   26,4° (1m 25,9°)   Kommentarer

Mätning i år oftast kvällstid.   (Max på dygnet är ca kl 17.)

Mätning i regel ca 2 (evt 3) dm ner vid bryggan på "lugnt" ställe,

   utom i isvak, då ca 1 m ned (pga nära 0° vid isen, varmare nedåt)


Saknas temp är den oftast mätt, men har kommit bort etc

190101 0,9° 1-jan-bad (mätt 2 dm ned)

190226 4,6° Februaribad (mätt 1 m ned)

190320 3,8°(2 dm ned, yta 0,6°) Vårdagjämning. Dagliga bad år 2019 startar.

190412 4,7° NYA STEGAR nu mitt (saknats under vintern) och åt NV/"stockarna"

      (saknats i ca 30? år) (åt SO gamla stegen var kvar hela vintern)   

190504 11,2° Någon sabotage-sprayat hytter  

190506 11,6° Anal-fabetisk fulhundägare bajsat precis utanför badhytterna äcklet kvar  

190511 13,2° Skyddsnätet på taket helt sönderrivet  

190516   Stockarna utlagda (fanns ej i går)

190521 21,6° Skyddsnätet med stolpar(avsågade) på taket helt borta

190522 21,6° Nu mäts åter vattentemp ca 2 dm ner (tidigare i år ca 1 m ned)

190606-08 Klarälven Ransäter To 14,5°  F 15,1°  L 15,5°

190614 19,5° Glassplittersabotage Kårev ca 10 m väst P (grön flaska?), och Ösbyrondell cykeldubbelkröken mot Rinda (ej flaska?)

190623 22,3° Glassplittersabotage Falks v början backen krossat vinglas (och ngr dgr innan en aning byggrivglas)

   (190427   14,6°?

190712   19,4° Sabotage, ett vitt plaströr ca 1 m, med rund "fot",

på botten och snett? uppåt ca 5 m ut/th från mittstegen, togs upp.

JFR Livsfarligt sabotage förr med fiskeförbudsskylten med vassa pinnen uppåt från botten just utanför där "hopp"-taket finns.

190722   H! Värmebölja 30° väntas före+efter veckoslutet, och rekordhetta nere i Europa...