http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/slussen-oppet-brev-till-finansborgarradet-sten-nordin


SLUSSENS FRAMTID

Slussen. Öppet brev till finansborgarrådet Sten Nordin

Publicerad 2011-11-21 08:06 (DN)

Varför har Sten Nordin tidigarelagt slussenbeslutet, undrar Benny Andersson.


Benny Andersson: 

Vill du bli ihågkommen som Stockholms värsta marodör?


Hej Sten Nordin.

Jag har några frågor som gäller Stockholms framtid.


Tycker du inte att det vore lämpligt att den som bär det största ansvaret för 

en så stor och för så många oerhört viktig förändring av stadsmiljön som 

en ombyggnad av Slussen innebär, tog sig tid att lyssna på och begrunda 

de argument mot det förslag som nu föreligger?


Till exempel:


1)

Tycker du att det är bra för miljön i Gamla stan att 

bredda Skeppsbron med 20 meter för att bygga en åttafilig motorled? 

Hur tror du att vi som bor här, för att inte tala om turisterna som 

söker sig till Stockholm, kommer att uppleva det?


2)

Tycker du att det är bra för alla som reser kollektivt att 

lägga bussterminalen 500 meter från tunnelbanan? 


3)

Och hur ska man som fotgängare ta sig från Gamla stan till 

Södermalms torg/Götgatan/Hornsgatan när man måste ta sig upp för 

lika många trappsteg som i ett fyravåningshus innan man är uppe? Eller nere. 

Har du i så fall ägnat en tanke åt tillgängligheten för föräldrar med barnvagnar, 

rörelsehindrade eller äldre? Hur ska dom göra? 

Vad händer när trapporna är belagda med is och snö? 


4)

Och varför ska man som fotgängare behöva 

vänta på rödljus när det är slussöppning 

för att någon planerare inte har tänkt färdigt? 


5)

Tycker du att det är en bra idé att stänga av all trafik runt Slussen i sju år? 

Tror du att det alls kommer att påverka näringsverksamheten på Söder? 


6)

Och när trafiken kommer i gång igen, har du berättat 

för SL:s chaufförer och alla andra förare att 

man måste köra runt hela Gamla stan för att kunna vända, 

vilket håll man än kommer ifrån? 

Det som man nu enkelt kan göra på Slussplan. 


7)

Hur tror du att incidenter i de båda planerade T-korsningarna kan undgå att 

orsaka köbildningar på samtliga Slussens tillfarter?


8)

Tycker du att det är bra att det ska sprängas ett gigantiskt hål i Katarinaberget 

för en bussterminal? Vad kostar det? Hur många miljarder? 

Hur tror du att det tidsmässigt kommer att påverka den 

tänkta utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka/Värmdö?


9)

Tycker du att vi behöver ännu en stor galleria i Stockholm? 

35 000 kvadratmeter. 

Dubbelt så stor yta som Nationalmuseum. 

Vad tror du att alla hundratals butiksägare och näringsidkare 

i närområdet tycker om det?


10)

Tycker du att utblicken från Slussen över Saltsjön kan göra detsamma? 

Eller vill du hellre ha några kontorshus där? 

Finns det verkligen någon som håller med dig, bortsett från 

dem som du avser att ge i uppdrag att bygga?


11)

Varför har du tidigarelagt beslutsdatum i frågan till den 28 november? 


12)

Och är det sant som många säger, att du har 

satt munkavle på de tjänstemän i Stadshuset 

som ställer ungefär samma frågor som jag gör? 


13)

Stämmer det att du har förbjudit Stadsmuseum att anordna möten om frågan? 

Är det demokratiskt?Jag vet att du som många politiker har svårt att svara ja eller nej på direkta frågor, 

men du kan ju knappast ha glädje av ett  "vet ej "-alternativ i det här fallet.


Du som har en partiledare som tycker att det 

är viktigt att lyssna på vad folk säger när han är ute och reser i landet, 

tycker du att han gör fel? Och har du i så fall sagt det till honom?Det är svårt att hitta en enda människa som inte tycker att 

Stockholm är en fantastiskt vacker stad. 

Jag önskar att den får fortsätta vara det. 

Och då duger det inte med Foster & Partners och Bergs 

katastrofala idé om hur Slussen ska utformas. 

Varför är det fel att med nödvändiga reparationer bevara den som den är? 

Och om det av någon outgrundlig anledning inte låter sig göras, så är 

Kulturslussen en fantastiskt fin idé om hur Slussen skulle kunna se ut i framtiden. 

En plats för alla. I Stockholms hjärta.


Så när du har tröttnat på din kristallkula, tycker jag och säkert en miljon 

människor med mig, att du ska ta det här till dig, Sten Nordin. 

Eller rättare sagt, vi kräver det av dig.


Om inte, så tror jag att du i framtiden kommer att betraktas som 

den värsta marodören i Stockholms moderna historia.


Benny Andersson, musiker och kompositör

kulturdebatt@dn.se

// DN 111121 sid 7 //


= = = = = =

//   DN/ Sten Nordin - svarar inte på de konkreta punkterna

     DN/ Benny Andersson   111125

Originaltext ovan, men radbrytningar, numrerat och färglagt av Mats Lundblad,

denna sidas adress:

http://hem.bredband.net/gammaldans/dn111121slussenbenny.html

Jfr: Mats Lundblads förslag för Slussen 100621