KLIMATNÖDLÄGE - NU

   KLIMATBROTT ... ... (blir inte lyckligare av...) =>

Nöjes - miljöbovs-flyga (några dagar-veckor...)

Stor bil (> ca 1000 kg, mått >...)... att ha / tillverka...

Köra bil i onödan när kollektivtrafik / cykel / ben finns...

Bygga motorvägar och flygplatser före spårtrafik...

Bygga jätte-köpcentra utanför städerna

... ca 100 000 bilar i stället för spårtrafik/arbetsrese-bussar

Mörda oss på ca 8 månader p g a bil-utsläpp och buller

Förstöra planeten o orsaka jättelidande/död för djur o växter