Text = runeberg, färglagd, radmellanrumjusterad /131006   (Typsnitt Arial 161206)


http://runeberg.org/folkdans/besk/0084.html


http://runeberg.org/folkdans/besk/0082.html


Älvdalspolska

MUSIK: = Bakmes från Särna. 

UTGÅNGSSTÄLLNING: = Bakmes från Särna. 

FATTNINGAR: = Bakmes från Särna. 

STEG: Försteg, polskesteg och bakmessteg (se Bakmes från Särna). 


TUR 1 

Bakmes (1-2 repriser). 


TUR 2 

(1-2 repriser). Polskesteget har börjat med vänster fot i vissa delar av 

socknen, med höger fot i andra. Polska = »Älvdalspolska». Vid turens 

början eller slut kan kavaljeren utföra akrobatik av olika slag, allt från 

kråkhopp till hand- och frivolter med spark i taket. 


Kavaljerens steg: Vänster fot isättes under påbörjad vändning medsols 

ett ganska långt steg framåt (1-å), höger fotblad snett bakom vänster fot 

- kroppstyngden börjar nu överföras på höger (2-å). 

Så väger man över på höger klack (3) medan vänster tå hålles kvar i golvet, 

kroppstyngden vilar nu helt på höger varefter en vägning åter sker på höger 

fotblad (-å), vänster fot är nu lyft. 

Under taktdelarna 2-3 sker vägning eller rullning på höger fot, 

varunder vändning fortsätter tills helomvändning skett. Alltså: 

vänster (1-å), höger fotblad (2-å),

höger klack (3), höger fotblad (å) o. s. v. 


Damens steg: Höger fot (taktdel 1), vänster fotblad (2), höger fotblad (2-å),

vänster (3), 1-2-å-3-å-1-2-å-3. 

Damens steg utförs något trippande. 


=   =   = 


Bakmes från Särna

MUSIK: Polska (Pols) från Särna. 

UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i öppen ring vända motsols. 

FATTNINGAR: Kavaljeren håller höger arm om damens liv, damen 

vänster arm om kavaljerens högra överarm, men under dennes arm, 

ledig arm hängande. 

STEG: Försteg och särskilt beskrivna steg. 


BAKMESSTEG: Kavaljeren: På takt 1 tages med vänster fot ett steg 

framåt med foten kraftigt utåtvriden (taktdel 1), vila 2, varpå höger 

fot isättes i rät vinkel med högra hålfoten mitt framför vänster tå (3). 

Under taktdel 2-3 sker vridning 1/2 varv motsols. På takt 2 isättes 

vänster fotblad (sjunk ej ned på hälen) vinkelrätt bakom och förbi 

den högra tån i höjd med högra hälen (1-2), därefter höger fot snett 

framför den vänstra (3). Under 2-3 sker vridning på vänster fotblad 

ytterligare 1/2 varv, alltså vridning ett varv på två takter. 

Damen: Med början på vänster fot göres tre små springsteg (1). På 

takt 2 isättes med ett litet hopp och nigning höger fot (taktdel 1), 

vänster fot isättes bakom den högra (taktdel 2) och slutligen höger fot 

intill den vänstra (taktdel 3). 


TUR 1 

Dansen, som går motsols under vridning motsols, inledes med tre försteg 

där båda börjar med vänster fot (1-3). På takt 4 dansar kavaljeren 

ytterligare ett försteg, varunder damen börjar dansa bakmes med förut 

beskrivna springsteg framför kavaljeren, som samtidigt för damen till 

vänster så att paret kan taga omvänd polskefattning (damen fattar
med höger hand högt på kavaljerens vänstra överarm). På takt 5
begynner även kavaljeren dansa bakmes, vilken fortsätter efter behag.
Efter bakmesens slut förekom ofta ett efterspel omfattande två (ev. tre)
takter, varunder paret fattar varandras högra händer och vrider sig
därunder, damen ett varv motsols och kavaljeren ett varv medsols (1).
Efter vridningen räcker kavaljeren hastigt fram sin vänstra hand i
vilken damen lägger sin vänstra hand uppåtvänd, i denna lägger
kavaljeren sin högra hand varpå damen gör ett hörbart handslag med sin
högra i kavaljerens högra hand (2). Om dansen fortsättes behåller man
höger handfattning och damen dansar 1/2 varv motsols under
kavaljerens höjda arm, medan damen förflyttar sig till kavaljerens högra
sida. Detta sker under det kavaljeren tar första försteget. Mycket ofta
förekom det att dansen upprepades två gånger, enligt ovan, t. o. m.
omtogs efterspelet med vridning och handslag. 

=   =   =  // ngt rev 171203