BOSTONVALS   Bostonvals  yout => 


   Takt 1-4      BOSTONVALS  

Kavaljeren fattar damens vänstra hand med sin högra och för den i höjd med skuldran, den vänstra handen stöder han mot höften under det att damen för sin solfjäder med högra handen. Under de fyra första takterna gör paret, i det de börja med yttre fötterna, fyra glissésteg framåt, långsamt glidande på tåspetsarna (Bostonsteg)  

   (Valssteg framåt börja på Y-fot, samtidigt

   innerhänderna något fram bak fram bak.) 

   Takt 5-8 

Därpå fatta de varandras vänstra händer och utföra under de nästa fyra takterna samma glidande bostonsteg, men icke rakt framåt utan i cirkel, den ena efter den andra. 

   (Ett varv motsols tillsammans långsamt med V hand i V.) 

   Takt 9-12 

I den tredje turen ställer sig paret vis á vis och räcker varandra, under de vänstra händerna, ytterligare de båda högra. Kavaljeren, som sålunda håller damen i båda händerna höjer armarna och låter henne, utan att själv röra sig från sin plats, göra en tur runt (piruette) under dem i långsamt tempo, så att de fyra takterna därigenom blir utfyllda. 

   (Håll kvar V händer och fatta H händer under V.

   D motsols ett varv under K:s armar) 

   Takt 13-16 

Till slut frigör kavaljeren högra handen och för damen i två vändningar med boston-valssteg under de följande fyra takterna. 

   ("Vanlig" långsam vals 2 varv medsols, i vanlig valsbana)   

   OSV upprepas. 


         / Lila texten och färglagt / Mats Lundblad gada.se 180504 


      180515Ti  Instruktion AF tis af18a 

      Fältöversten kl 18-21 hitta.se.af-stadion(750m) hitta.se.af