Engelska från Estland

Många par på ring.   (hand i hand?) 


Tur 1   Stor ring 

a   medsols, 16 gångsteg
b   vänd – motsols 16 gångsteg 


Tur 2   Dubbla ringar

a   D innanför, 16 gångsteg medsols
b   K utanför, 16 gångsteg motsols 


Tur 3   Flätad ring

     K lyfter händerna över damerna, går in mellan damerna
a   16 steg medsols 


Tur 4   Högerhandskedja

b1   till 7:de person, vänd,   (egen = nr 1?)

b2   högerhandskedja till 7:de, bilda stor ring 


Turerna upprepas t ex en gång (och avslutas med stor ring?)


Musiken spelas t ex 7(ab)  eller =  3(aabb) aa   /??

Tur 2. Står övriga K resp D stilla?  Sluten ring eller var för sig?

Tur 4. Är egen nr 1?   Man rundar nr 7 (hih) ? 


Från AF 220503 program, ngt förtydligat/reviderat(?)   (?)

ML 230122+25   (hittar ej info på internet)