KADRILJ FRÅN SKEPPSHOLMEN  (av Mats K, från 2009, år 2014 6:e gn på "Skeppis")


P = premiärsida (sida mot front), S = sekondsida   (storkadrilj, vi var ca 24 par år 2012 och 2013)

   Alla delturer avslutas av samtliga par (både på P och S) med omdansning 8+8 steg meds+mots

   dubbel handfattning.


   Komplimang: 8 steg in (bocka mot motstående på 7-8), 8 steg tillbaka (ansikten/kropp i färdriktning)

   Figuré: 16 steg in (2 första är polkasteg), dansa runt med visavi 8+8 steg, 16 steg (ej polka) tillbaka.STOR RING, P+S kompl, P+S fig;   DAM RING, S+P kompl, S+P fig;   HERR RING, P+S kompl, P+S fig;   

VAR MED SIN,  S+P kompl, S+P fig;   avslutas med stor ring och omdansning.


   KADRILJ FRÅN SKEPPSHOLMEN (av Mats K, från 2009)


   4x:   (en repris = 16 steg = 8 takter):      (P=premiärsida, S=Sekond)


a Stor ring medsols+motsols 16+16 steg (Alla / Dam / Herr / Var med sin)..

a "

b Omdansning (medsols+motsols 8+8 steg dubbel handfattning)


c Komplimang (P/S/P/S) (8 steg in bocka på 7-8, 8 steg tillbaka kropp i färdriktning)

b Omdansning

 

c Komplimang (S/P/S/P)

b Omdansning

 

d Figuré (P/S/P/S) (in 16 steg, 2 första är polkasteg)

b Omdansning

d Figuré (P/S/P/S) (tillbaka 16 steg, ej polkasteg)

b Omdansning

 

d Figuré (S/P/S/P) in

b Omdansning

d Figuré (S/P/S/P) tillbaka

b Omdansning   Sist:

a Stor ring meds+mots ..

a "

b Omdansning


– – –      – – –      – – –      – – –      – – –      – – –      

4(aab cb cb dbdb dbdb) aab

Musik spelas t ex  4 { aab  2(cb)  4(db) }  aab

eller förenklat        4 { aab  6(ab) }  aab

där en repris = 16 steg = 8 takter, totalt (4*15 +3)*16 steg = 63*16 steg = 1008 steg.  b=omdansning


Jfr Landskrona/Skånsk kadrilj: aa(ring) b(omdans) c(stöt) dd(figuré) c(stöt)   (spelas 4x, avslutas aab)

     dvs en omgång = 7 repriser, jfr Skeppsholmen 15.

– – –      – – –      – – –      – – –      – – –      – – –      

Dansades kl:

2012: kl 20.17.43-20.27.32 (med avbrott 19.37-20.04 o 27.04-08) brutto 9m 49s, netto 9m 18s.

2013: kl 20.27.35-20.37.19 = 9m 44s = 9,27 sek/repris = 0,29/0,58 s/taktdel => 103/206 taktdelar/minut.


/Sammanfattat fr Mats K text och vidarearbetat av ML 121227.. och ..

© Mats Lundblad gada.se   (dansen av Mats Kullander) 131227, ngt rev 141122 03h  141226 17h