"Köttgrytan" = "Schweiziska polkan" = s’Fonduepfändli


Melodi: Köttgrytan* GC  (Totalt 8x16+10 = 138t)  En takt (2/4-takt) = 2 fjärdedelar = 2 steg t ex V+H


Fyra par i fyrkant


Tur 1   inleds med 4 takter intro   repris AAB 

   

K  V-kors,  D motsatt utanför   (  1-  8)

D  H-kors,  K    -   -   "   -   -      (  9-16)  = A

K  V-kors,  D    -   -   "   -   -      (  1-  8)

D  H-kors,  K    -   -   "   -   -      (  9-16)  = A

Parvis polka+snoa+gång+schottis frambak  (17-24)

                -   -   -   -   "   -   -   -   -           (25-32)    = BTur 2   inleds 2 takter intermezzo   repris CC

   

K  V-kors inkl D  (33-34) 

D  svänger bak   (35-36)

    Detta totalt 4 ggr tills "tillbaka" (33-48) = C

D  H-kors inkl K  (33-34)

K  svänger bak   (35-36)

    Detta totalt 4 ggr tills "tillbaka" (33-48) = CTur 3   inleds med 4 takter intro   repris AAB 

   

Inåtvänd sluten ring:  

   medsols: gång+polka+gång+sidhopp  (  1-16)  = A

   motsols:         -   -   -   "   -   -   -            (  1-16)  = A

Parvis polka+snoa+gång+schottis frambak  (17-24) 

                -   -   -   -   "   -   -   -   -           (25-32)    = B        Detaljer:


Kors:  På bakomvarande.. De yttre går runt åt motsatt håll.

De inre går ut framför sin partner på sista 4 (av 16) stegen.


Parvis: 1 varv polka + 1 varv snoa + gångY+I + latmansschottissteg fram+bak 

            (2+1+1 +2+2 = 8 takter)      (valsfattning)


Svänger bak: 

   

D går utåt vänder utåt =medsols till bakomvarande K  (V-kors)

K går utåt vänder utåt =motsols  till bakomvarande D  (H-kors)


Sluten ring:  8 gångsteg + 4 polkasteg + 8 gångsteg + 8 sidhopp.

                   (4+4+4+4 = 16 takter)      (börja gå på främre foten)


   © Mats Lundblad gada.se 231109 kl 03+13+18+23(tur3 med+mot)   (Preliminär ny version)

= = =      = = =

Danderyds Fdl => (färglagt, länk, radbrytningar..)   Samma som ovan, men med andra ord ... s’Fonduepfändli   (Schweiziska polkan / Köttgrytan)

Melodi gada.se/not.kottgrytan.jpg  

Antal par 4

Utgångsställning parvis i inåtvänd, sluten ring


Tur 1

A/ Kavaljerer bildar vänsterhandskors med bakomvarande. Går 16 steg moturs. 

Damerna går under tiden 16 steg medurs i en yttre ring. 

På de sista två takterna (= 4 stegen) går kavaljererna ut (framför sin dam) och 

damerna in för att bilda högerhandskors med bakomvarande. 


B/ På samma sätt som A/ rör sig ringarna och skiftar plats. Kavaljer moturs, dam medurs.

C/ = A

D/ = B, men paren tar sluten fattning (valsfattning) och dansar


E/ 2 polkasteg + 2 snoasteg (ett varv) + 2 gångsteg framåt + 

3 steg framåt med början på ytterfot och ett hopp på 4:e steget + 

3 steg bakåt med början på innerfot och ett hopp på 4:e steget. 

Upprepas.


Tur 2

Bilda inåtvänd, sluten ring

A/ Kavaljerer bildar vänsterhandskors med bakomvarande och med dam utanför (öppen fattning). 

Går 4 gångsteg moturs. 

Släpper sedan dam, som går utåt med 4 gångsteg under vändning medurs till bakomvarande kavaljer. 

Upprepas 3 gånger tills man är vid egen partner. Kavaljer vänder moturs


B/ Lika A/, men med damer i högerhandskors innanför och kavaljerer utanför. 

På samma sätt som damerna i A/ går kavaljerer utåt med 4 gångsteg under vändning moturs till bakomvarande dam. 

Upprepas 3 gånger. 


Tur 3

Bilda inåtvänd, sluten ring

Med början på vänster fot går samtliga 8 gångsteg medurs. Därefter 4 polkasteg, 8 gångsteg och 8 sidhopp. 

Ringen vänder och alla går med början på höger fot 8 gångsteg, 4 polkasteg, 8 gångsteg och 8 sidhopp. 


Paren tar sluten fattning (valsfattning) och dansar 

2 polkasteg + 2 snoasteg (ett varv) + 2 gångsteg framåt + 

3 steg framåt med början på ytterfot och ett hopp på 4:e steget + 3 steg bakåt med början på innerfot och ett hopp på 4:e steget. 

Upprepas