Pariserpolka   (not ParisD ParisG Paris2G Paris3G )

Noter (D) inkl snabb-beskrivning nederst => mld.parisd2.png


   PARISERPOLKA   Alla 5 turer dansas 2x vardera (=8+8 takter)

Varje deltur avslutas: takt 5-6: polkasteg framåt, 7-8: snoaomdansning 2 varv.

1) Framåt+bakåt

2) Utåt från varandra, tillbaka

3) Pannkaksvändning (från - tillbaka)

4) D bakåt, D motsols tillbaka. D ensam 2v medsols (D: 0+1+2 varv)

5) D snurrar själv utåt-tillbaka-utåt (D: 1+1+2 varv)Schottis i turer (AF och SFV har förtur = gångsteg, SFV med stamp)  (Schottisch i turer)  (Engl)  ((acla))

Tur Repr Beskrivning (kortf.)    Noter: Idre   Inoff: afnot.schottisiturer  Spelas:  a 2(aabb)


0 a Gångsteg parvis (ytterfot)  (förtur) 

1 a Hoppsteg framåt

2 a Valsfattning, dam bakåt  (som schottis)  2x

3 b Höger i höger, dam snurrar under arm medsols  (som schottis)  2x

4 b Armar i kors, dam snurrar som i förra turen  (som schottis)  2x

5 a Dam runt kavaljer ett varv (2 varv runt egen axel, jfr ett utvändigt kugghjul)  2x

6 a Skridskofattning (3 hoppsteg in, 4:e klack..)  2x (andra gången med HEJ)

7 b Knäfall, dam ett varv runt  2x

8 b Dam runt kavaljer halvt varv, tillbaka..  2x (evt lyft sista takten: hopp hopp upp ned)Stockholmsschottis (=Sthsch  (3 turer à ca 24 s = 1m12s; upprepas..)youtube   

Folkdansring-klotter (dålig): Sthschottis+..   ACLA FEL takt: sth-schottis   Engl  Danm(slut sakn)


Tur 1.  4x:  Alla (parvis) i stor ring, K vända utåt (dvs egen viv).  

   Ett schottissteg mots + meds, 4 hoppsteg K (hela tiden ansikte utåt-framåt) meds förbi en D till nästa  ; ...


Tur 2.  4x:  Stor ring alla vända inåt.  4 sidsteg meds, 4 sidsteg K (hela tiden ansikte inåt-framåt) 

   meds förbi en D (D små sidsteg tv, på plats eller th) till nästa.


Tur 3.  4x:  I vanlig pardansriktning =mots: Sch från varandra (dvs K snett inåt), 

   mot varandra men K då raskt  framåt till nästa D, sch-omdansning (2 varv)


   (=ca 1m12s; tag om från början...)   (Liksom i vanlig schottis startar K med V,  D med H fot.)(( Rev: 191224 SchTur repris ..aabb i st f ..ab  och Pariser not 2G 3G och paris2d ))