SCHUBERTVALS
Musik


av Franz Schubert (1797-1828) opus 9  /// NOTER Internt: F resp G: afnot.schubertf   notG(Biersted)   afnot.schubertg  

Franz Schubert Opus 9:  Tur 1+6: Vals 1 repr 1 2x   2: Vals 1 repr 2 2x   3: Vals 3 hela   4: Vals 2 repr 1 2x   5: Vals 2 repr 2 2x.


Koreografi


 Valborg Franchi  (1889 - 1978, ledare balettskolan Operan och Sv Danspedagogförbundet, på Dramaten, boken "Klassisk balett".. ..)


Fattningar


Valsfattning (sluten och öppen), enkel handfattning och vänster hand i damens högra hand.

Vid sluten fattning lägger damen höger hand i kavaljerens vänstra, armarna böjda, i brösthöjd och vänster hand på kavaljerens högra axel, 

medan kavaljeren håller sin högra arm om damens midja.      Ledig hand: K  hängande och D nyper i kjolen, om inget annat anges.


Steg


Mjuka valssteg utan särskild betoning... K börjar med vänster fot och D med höger fot, om ej annat anges.


Utgångsst.


Parvis i öppen ring vända i dansriktningen (motsols).      Varje tur avslutas med förberedelse för nästa tur.


 

Musik:

a


   Tur 1 A+B   Vals.  D-snurr. 

Parvis vals medsols 4 varv (8 valssteg).   


a


D medsols fyra varv under K:s upplyftade vänstra arm (vih hand) (två valssteg / varv),

K samtidigt små valssteg framåt.

 b


   Tur 2   Framåt+bakvänt.  Vals. 

Parvis två valssteg framåt (hiv hand), K och D vänder helt om och byter hand (vih).

två valssteg "bakåt", dvs i samma rörelseriktning i ringen som förut, "framåtriktningen",

fyra valssteg medsols.


b


Upprepas.      Vid turens slut:  K och D vända mot varandra, K innanför = ryggen mot mitten.

 c


   Tur 3   Platsbyte.  Vals.

K och D dansar förbi varandra högertrafik rygg om rygg på två valssteg, medsols 1/4 varv per valssteg.

Ett valssteg mot varandra och ett kort valssteg från varandra.

Omdans medsols två varv (4 valssteg), obs K börjar med H fot och D med V fot, 

sluta så att K är utanför vänd mot D = mot ringens mitt (läge som K var före dessa två varv).


c


Upprepas från de ombytta platserna, nu blir valsen med den vanliga foten (= alltid foten i rörelseriktningen).

 d


   Tur 4   Framåt (ytterhänder båge).  D runt K. 

Parvis framåt, vih hand i båge upp, tre mjuka gångsteg framåt med början på ytterfot (en takt), 

en sviktning på ytterfoten (stilla), medan innerfoten sträcks framåt med tån en liten bit från golvet (2a takten).

Dito med början på innerfoten... (3e-4e takten)    (D:s lediga hand nyper i kjolen i tur 2-5).

D dansar ett varv motsols runt K med fyra valssteg, D har hela tiden har ansiktet i ringens fram-riktning, 

K håller vih hand hela tiden, dansar fyra valssteg på stället.


d


Upprepas.

 e


   Tur 5   Ett varv utåt, fram, bak,  Vals.

K och D från varandra framåt-utåt ett varv under två valssteg (K motsols, D medsols).

Ett valssteg framåt och ett bakåt (ej bara på stället) (hiv hand hela tiden).

Parvis vals medsols 2 varv (4 valssteg).


e


Upprepas.

 a


   Tur 6  (= tur 1B + 1A)   D-snurr.  Vals.

D medsols fyra varv under K:s upplyftade vänstra arm (vih hand) (två valssteg / varv).


a


Parvis vals medsols 4 varv (8 valssteg). 

Avslutas med att K med bibehållen sluten fattning kysser D:s högra hand.


SAMMANFATTNING1-8


   Tur 1 A + B 

Vals 4 varv.


1-8


Vals D 4 varv under K arm.9-16

9-16


   Tur 2

Två valssteg fram + två fram bakåtvända, omdansning 2 varv (4 valssteg).

Upprepas  (K stannar innanför).17-24

17-24


   Tur 3

K och D platsbyte th rygg om rygg, totalt fyra valssteg + omdansning 2 varv (K H fot, D V fot).

Platsbyte tillbaka + omdansning (vanlig vals).25-32

25-32


   Tur 4

Tre gångsteg + sviktsteg, upprepas; D fyra valssteg (kroppen framåtvänd) runt K.

Upprepas.33-40

33-40


   Tur 5

Från varandra ett varv (två valssteg) + framåt och bakåt, omdansning 2 varv.

Upprepas.1-8


   Tur 6 A+B   (=1B+A..)

Vals D 4 varv under K arm.


1-8


Vals 4 varv + handkyss.

Valborg Franchi, 1889-1978, balettpedagog, premiärdansös.  Studerade för bl a Michel Fokine, ledde Operans balettskola 1924 - 49, var lärare vid Dramatens elevskola. 

Hon var med och bildade Svenska Danspedagogförbundet, var dess ordförande.  Koreograferade bl a danser för Drottningholmsteatern.  Gav 1964 ut boken Klassisk balett.


Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foten i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...

    SFV/Dans&Musik = http://folkdans.org/text/dans_musik.htm  => => Schubertvals video = http://folkdans.org/media/Schubertvals.mp4  Väderkvarn apr 2016 SAJ  (men D framåtvänd när D runt K!)


190924Ti AF Valborg Franchi 130 år (minne) - dansa hennes danser! /190215        Mats Lundblad / gada.se 190214+15+18   (under utarbetande...)