Onsdagsövningar HT 2018 – Östgöta Nation 19.30

Datum

Dansledare

Spelmän

Nyinstruktion

Repetition

12/9

Jens + Erika

Jessica

Repetion av vårterminen


19/9

- - -

- - -

Årsmöte – ingen dans men kul ändå!


26/9

Jens + Erika

Jessica

Schottis i turer

Polska

3/10

Maria + Erika

Olle P

Rundpolska från Bingsjö, Polkett 

Schottis i turer

10/10

Gunilla + Erika

Tina + Torgny

Kadrilj från Ekeby 

Rundpolska från Bingsjö

17/10

Erika + Maria

Olle P + Torgny

Springpolska från Bingsjö 

Kadrilj från Ekeby,
Rundpolska från Bingsjö

24/10

Mats + Anna Maria

Jessica + Torgny

Valskväll: teknik, motsolsvarvet, valsvarianter

Springpolska från Bingsjö,
Kadrilj från Ekeby

31/10

Gunilla + Erik B

Kalle

Polska från Boda,
Schottis från Boda


7/11

Gunilla + Magnus + Erika

Torgny


Polska från Boda,
Schottis från Boda, Polkett

14/11

Mats + Anna Maria

Olle P + Torgny

Engelska från Bohuslän 

Åttamanengel, Polska från Boda

21/11

Niklas + Emma

Torgny

Mellparing,
Enbenspolska från Bingsjö 


28/11

Maria + Mats

Olle P

Mazurkor 

Engelska från Bohuslän, Åttamanengel, Kadrilj från Ekeby

5/12

Erika + Gunilla

V-Dala

Terminsavslutning med
V-Dala Spelmanslag