http://ransatersstamman.se/ =>


Välkommen till Ransätersstämman


Två veckor innan midsommar samlas musiker, dansare och entusiaster från hela Norden 

på Ransäters Hembygdsgård för en helg i folkmusikens tecken. 


Stämman som började med att Bengt Lindroth och Gert Ohlsson ville ha en fin avslutning på en ungdomskurs 1971, 

har sedan växt till en av Sveriges största spelmansstämmor och samlar årligen tusentals besökare. 


Konserter på fyra logar, dans till soluppgången och buskspel i varje vrå av hembygdsgården och campingen lockar deltagare i alla åldrar. 

Lägg till det stort allspel på, eller ska vi säga i, utescenen “gropa”, kurser i dans och spel och barnföreställningar för de minsta.


Ransäterstämman är och vill fortsätta vara en “äkta” spelmansstämma. 

En samlingspunkt för spelmän, spelkvinnor, sångare, dansare och folkmusikälskare. 

Ett kärt återseende varje år. En tradition och en traditionsbärare in i en folkmusikalisk framtid.


Föreningen Ransätersstämman, dvs. vi som anordnar stämman, är en ideell arrangörsförening. 

Vi vill rikta ett stort tack till Ransäters Hembygdsförening, Värmlands Spelmansförbund, Värmländska Folkdansringen 

samt alla frivilliga funktionärer. 

Det är ni som gör det möjligt.


/Styrelsen


(Ej daterat men troligen 220310To kl 2147, då noterat på FB)


===


http://ransatersstamman.se/2020/20200318  =>

Ransätersstämman

1 year ago >


Viktigt meddelande


Ransätersstämmans styrelse har tagit det tråkiga, men helt nödvändiga, beslutet att ställa in årets Ransätersstämma.

Många orsaker till beslutet finns, men vi vill framför allt på detta sätt bidra till att smittspridningen av 

Corona-viruset i möjligaste mån begränsas, och följa de direktiv som myndigheterna gått ut med.


Karlstad  18 mars 2020 

Styrelsen för Ransätersstämman


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1174324249441398&id=453436011530229

/191208


===