https://webforum.sl.se/svflb/issues/publicform/5c42b28e-3e56-4625-b078-21c3fb48b9de


Samråd för Roslagsbanan till city

Synpunkter från Mats Lundblad, Djursholm 22-06-27

OBS Mail (ny) ml@gada.se


(Har framlagt förslag och tankar om bättre (kollektiv)trafik och miljö

(i främst Stor-Stockholm) sedan flera decennier.

Egen hemsida med DEBATT => http://gada.se/debatt.html bl a:

"Sparka alla SL-chefer om vi ej får ta med cyklar på X15p - utan fallskärm etc.. !!!"

Se diverse övriga förslag nederst!


SVAR:

Jag tycker att följande utförs:


a) ORANGE alternativ med direkttunnel hpl Universitetet - T-Centralen, utan någon mellanhållplats,

dvs restid 3 minuter.


b) Att resan då så långt absolut möjligt är sker över jord (till ungefär Roslagstull vid/syd D), och med fin utsikt.


c) Att minst två spår bevaras Universitetet - Östra station

så att en del av tågen kan köra till KTH (men de flesta till TC),

alternativt att de spåren används för någon sorts lokaltåg eller spårvagn,

dessutom anläggs cykelbana bredvid dessa spår.


d) Att tunnels slut planeras så att en senare fortsättning av den kan byggas om så önskas.


e) Nära och ganska täta bytesmöjligheter vid stn Universitetet, bl a för de som ej

vill åka djupt under marken (t ex pga ökad smittorisk i tåg/gångar, och ökad otrivsel etc)


f) Cyklar SKA kunna medtagas vid (åtminstone) gles-trafik, även till T-Centralen,

annars (enstaka) eldrivna cykelbussar den sträckan.Även följande text från mig ingår i denna skrivelse, den finns via min hemsida

http://gada.se/roslagsbanancity210208matsl.html