http://runeberg.org/folkdans/besk/0145.html Ungdomsringen/Folkdansringen =>


Engelska för tre par

UTGÅNGSSTÄLLNING: Utgångsställning och numrering enligt skiss. 

// Anm:.. D höger sida, K vänster sida mot fronten. 1 = närmast fronten.//

FATTNING: Kavaljeren ledig hand i sidan, damen nyper i kjolen.
Skälet: Kavaljeren löst hängande armar, damen nyper i kjolen.
Figuré: Kavaljeren korslagda armar över bröstet, damen nyper i kjolen.

STEG: Lätta, mjuka gångsteg, engelska steg, sidsteg, hoppsteg samt
särskilt beskrivna figurésteg.

TUR 1
Stjärnan (högerkors). Andra och tredje parets damer går rakt fram
och framför egen kavaljer under vändning ett halvt varv motsols.
Kavaljerer och damer bildar nu stjärna, kavaljer med höger tumgrepp.
Stjärnan rör sig 8 takter medsols med mjuka gångsteg (1-8). 

Med handklappning och vändning motsols bildas vänster hands stjärna,
hoppsteg tillbaka till utgångsplats där stjärnan upplöses på sista takten
så att alla är på sin plats vid reprisens slut (1-8).

TUR 2
Figuré. Damerna dansar engelska steg med början på vänster fot bakom.
Kavaljererna figurerar samtidigt växelvis på så sätt att höger fot föres
fram med sidan av foten i golvet så att sulan blir synlig (9-16), 

med handklapp och gångsteg, vänster, höger, vänster och höger intill, 

går paren mot och förbi varandra till vänster och vänder sig medsols upp

på varandras platser (9-10). Damens engelska steg och kavaljerens
figurésteg upprepas, inget platsbyte (11-16).

TUR 3
Skälet. Dansarna står nu med vänster sida mot varandra och dansar
fyra sidsteg mot egen dam resp. kavaljer så de kommer rygg om rygg.
Därefter gör kavaljer 1 och 2, dam 2 och 3 vändning åt vänster på 4:e steget. 

Kavaljer 3 och dam1 gör ej någon vändning, de skall fortsätta
på rundan ytterligare 4 steg med vändning på 4:e steget, 

övriga dansar därefter med sidsteg och vändning på vartannat steg utom 

när de kommer till ringarna, då de skall göra vändning på 6:e steget. 

Samtliga skall stanna på utgångsplats.       (1-8)(1-8)

TUR 4
Lika med tur 2  (9-16)(9-16).

TUR 5
Lika med tur 3  (1-8)(1-8).

TUR 6
Lika med tur 1  (9-16)(9-16).TUR / TAKT:

TUR 1  Stjärna medsols+motsols. (1-8)(1-8)

TUR 2  Figuré och platsbyte. (9-16)(9-16)

TUR 3  Skälet. (1-8)(1-8)

TUR 4  Figuré och platsbyte. (9-16)(9-16)

TUR 5  Skälet. (1-8)(1-8)

TUR 6  Stjärna medsols+motsols. (9-16)(9-16)DETALJBESKRIVNING AV SKÄLET

Efter 4 steg står alla något förbi varandra rygg mot rygg. 

På 4:e steget skall alla utom kavaljer 3 och dam 1 göra vändning motsols (åt vänster).

Under nästa två steg skall kavaljer 1 och dam 2 mötas rygg mot rygg,
samt kavaljer 2 och dam 3 detsamma. 

Kavaljer 3 och dam 1 fortsätter på rundan. 

Samtliga skall göra vändning på sista steget utom kavaljer 3 och dam 1.

Under nästa 2 steg skall kavaljer 1 och dam 3 mötas. 

Kavaljer 2 och dam 2 skall börja på rundan (6 steg utan vändning). 

Kavaljer 3 och dam 1 skall vara färdiga med rundan (vändning på 6 :e steget).
Under nästa 2 steg skall kavaljer 1 och kavaljer 3 samt dam 1 och dam 3 mötas. 

Par 2 fortsätter på rundan.
Under nästa 2 steg skall kavaljer 3 och dam 1 mötas. 

Kavaljer 1 och dam 3 börjar på rundan. 

Par 2 är färdiga med rundan (vändning på 6:e steget).

Under nästa 2 steg skall kavaljer 2 och dam l samt kavaljer 3 och dam 2 mötas. 

Kavaljer 1 och dam 3 fortsätter på rundan.

Rätt indelning i »Engelska för tre par» blir följande (+ = vändning).

Kavaljer 1 och dam 3 =   4 + 2 + 2 + 2 + 2 - 4 + 2 + 2 + 2 + 2 - 4 - 4 = 32 steg.

Kavaljer 2 och dam 2 =   4 + 2 + 2 - 4 + 2 + 2 + 2 + 2 - 4 + 2 + 2 - 4 = 32 steg.

Kavaljer 3 och dam 1 =   4 - 4 + 2 + 2 + 2 + 2 - 4 + 2 + 2 + 2 + 2 - 4 = 32 steg.

Samtliga gör 8 vändningar och dansar 32 sidsteg.      (ANM: - = ej vändning)ANM: Akademiska Folkdanslaget: beskrivning..      Jfr video: SkFdl

Stjärnan: D höger hand på bakomvarandes K:s underarm.

Skälet = Slinger

Dansen avslutas på linjer, dvs i ursprungsuppställningen.


ANM:

Stjärnan roterar ca 1,5 varv medsols och tillbaka ca 2,5 varv motsols (video Sk fdl).


Färglagt, stavfel rättade, kommentarer etc / gada 141104