http://runeberg.org/folkdans/besk/0045.html


((   Beskrivning.  Från Runeberg / Ungdomsringen.

Redigerat (färglagt, nya radbrytningar, stavfelsrättelser etc / ML 091225)

Några stavar även: Gammelvänster.


Omdansningsstegen i bakmesdelen kan med fördel användas till Røros- och

Västerdalspols etc, och det fungerar även utmärkt om den ena i paret dansar

vanlig bakmes (V-H, Vbak-H) och den andre 

gammalvänsterbakmes (H V H Vbak-"vrid på klackar på 5 6")


Övergångsstegen utförs alltså på takt 9, tre steg, bl a för att komma på rätt fot.


      mycket stor och skicklig spelman:

Gammelvänster från Oviken efter Lapp-Nils 1804-1870 (även Blå Boken p60)   ))

    - - -      - - -      - - -      - - -

Gammalvänster


MUSIK


En polskemelodi som spelas i ett lugnt tempo.


UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i öppen ring.


FATTNINGAR: Öppen fattning nr 2 med hängande armar.

Sluten fattning nr 2 (hambofattning) dock med den skillnaden att kavaljerens

vänstra och damens högra hand lägges på motpartens överarm.

Armarna förda intill kroppen. Förr användes bara sluten fattning nr 2, som

ovan beskrivits till både polska och gammalvänster. På senare tid

användes denna fattning till polskan och samma fattning (fast nu har

kavaljeren vänster hand i damens midja) till gammalvänster.


STEG: Försteg och särskilt beskrivna steg.


FÖRSTEG


Paren dansar med fattning nr 2 två försteg framåt.


POLSKA


Kavaljeren. På första taktdelen tages ett steg fram med vänster fot och

göres en vridning på vänster fot ett halvt varv medsols.

På andra taktdelen isättes höger klack ungefär en fotlängd bakom vänster fot.

På tredje taktdelen fortsattes vridningen på vänster fotsula och höger klack

ytterligare ett halvt varv.


Damen. På första taktdelen isättes höger fot (hela foten) med klacken före ett steg fram 1*.

På andra taktdelen isättes vänster fot ett steg fram samt påbörjas en vridning

(vilken fortsätter på tredje taktdelen) ett varv medsols.

På andra taktdelen lyftes höger fot.

På tredje taktdelen föres höger fot intill vänster u t a n att sättas i golvet.

      1* mellan kavaljerens fötter


ÖVERGÅNG FRÅN POLSKA TILL GAMMALVÄNSTER


Här beskrivs fyra variationer för kavaljeren,

damen använder sig endast av trampstegen.


1. Kavaljeren trampar vänster, höger, vänster.

    Damen trampar höger, vänster, höger.


2. Kavaljeren; På första taktdelen släpper kavaljeren damen. På andra

taktdelen klappar han ett slag i händerna och på tredje taktdelen görs

ett hopp på höger fot och kommer ned på vänster fot samt böjer det

högra benet och med höger hand smäller i klacken. (Denna övergång ej så

vanlig, kanske påverkan från Norge, Rørospols.)

    Dam lika som i 1.


3. Kavaljeren hjular en gång, vänster hand sättes först i golvet.

    Dam förflyttar sig framåt.


4. Kavaljeren: På första taktdelen isättes vänster fot, på andra taktdelen

smäller kavaljeren ihop bägge benen i luften. (I Jämtland användes förr

alltid läderstövlar på danserna och de smällde bra.) På tredje taktdelen

sätts vänster fot i golvet.

    Dam lika som i 1.


Kavaljeren börjar gammalvänster vid beskrivningens första taktdel

medan damen samtidigt börjar vid beskrivningens fjärde taktdel.


GAMMALVÄNSTER


Stegen lika för dam och kavaljer.

På första taktdelen för man fram höger fot ett kort steg.

På andra taktdelen flyttas vänster fot ett steg fram.

På tredje taktdelen flyttas åter den högra foten fram varefter man

omedelbart - på samma fot - påbörjar en vridning ett halvt varv runt motsols.

När man börjar vridningen lyftes den vänstra foten en aning från golvet och

utför en bågformig rörelse för att på fjärde taktdelen sättas ned intill den högra

(fötterna i 90° vinkel).

Man förbliver i denna ställning under fjärde och halva femte taktdelen

under det man gör en obetydlig knäböjning och sträckning.

Under den sista halva femte och sjätte taktdelen vrider sig den dansande

cirka ett halvt varv motsols på klacken.

Vid slutet av sjätte taktdelen sättes vänstra fotsulan i golvet.


VILTUR I GAMMALVÄNSTER


Dam och kavaljer polketterar = dansar runt medsols 8 takter med de

steg som beskrivits i övergångssteg nr l.


Denna viltur förekom efter polskan medan de övriga dansade

övergångssteg och gammalvänster.


Dansen utföres sålunda: Under 8 takter dansas utgångssteg och polska.

De följande 8 takterna övergångssteg och gammalvänster.


UPPGIFTER OM DANSEN


Gammalvänster kallades även förr »Dansa vänster».

Upptecknad i socknarna Oviken, Myssjö och Åsarna i Jämtland 1953.

Uppgifterna lämnade av syskonen Anders Heljeback f. 1888,

Lack-åsen, Kövra, Per Logrim f. 1896, Kinderåsen, Myrviken, Bendigt

Andersson f. 1905, Älven, Kövra, samt Ernfrid Paulsson f. 1902, Gisselfors,

Myrviken, och Martin Mårtensson f. 1900, Sölvbacken, Oviken.

Mårtensson har lärt sig dansen av en man född 1840.

Upptecknad av Göran Karlholm, Kövra.

     - - -      - - -      - - -      - - -

Göran Karlholm levde 28 juli 1927 - 19 juli 2007. Född och uppvuxen i Kuddby öster om Norrköping.

Därefter Jämtland trogen, bosatt i Hällne, Oviken:   pdf

   "Det spelades upp till hambo och jag blev varse ett par, som svängde om åt "fel" håll.

... Allt gick så oerhört mjukt och fint. ...

... De berättade att de dansade dansen Gammelvänster. Det var så det började ..."

Jfr Johan Larsson, Hedemora, Ingvar Norman, Säter;  Polskmärkesuppdansningen fr o m år 1969 (Rättvik).

/Dansförteckning ...   (Första "helgen" i augusti, udda år i Dalarna, jämna i Jämtland-H.)  DT07 


(( Ovan rätt, rättelser/kompl ))

I SVENSKA FOLKDANSER (DEL I), tryckår 1964.

Gammelvänster, sid 27, rad 1:
Står det: "Öppen fattning nr 1 (enkel handfattning)."
Ska vara: "Öppen fattning nr 2 med hängande armar."