SL:s Bildregler

Riktlinjer och regler för egendesignade kort

Din bild måste uppfylla vissa villkor, både när det gäller format och innehåll.

Bildregler

Bilderna som finns i SL:s galleri får du använda fritt om du vill det.Om du vill använda en egen bild, 

måste din bild uppfylla nedanstående villkor.


- Bilden får inte ha olagligt innehåll

- Bilden får inte avbilda något som skyddas av annans immateriella rättigheter 

      såvida inte rättighetsinnehavaren har samtyckt till användning av bilden

- Bilden får inte innehålla namn, symbol och/eller flagga för företag/föreningar/organisationer.

- Bilden får inte föreställa nakna eller halvnakna personer (även barn).

- Bilden får inte innehålla våldsamma/provokativa/sexuella inslag.

- Bilden får inte innehålla bilder nerladdade från internet.

- Bilden får inte föreställa kända eller offentliga personer.

- Bilden får inte innehålla alkohol, vapen, tobak eller droger.

- Bilden får inte föreställa sedlar, mynt eller andra betalningsmedel.

- Bilden får inte innehålla utländska texter, siffror eller symboler.

- Bilden får inte innehålla personliga data eller webadresser.

- Bilden får inte uttrycka för värderingar, politiska/ religiösa åsikter.

- Bilden ska inte kunna förväxlas med ID-handlingar.


Bildens format

Använd bilder med hög upplösning, då blir resultatet på ditt SL Access-kort bättre. 

En egen bild behöver ha minst en upplösning på 400 x 400 pixlar, vara i något av formaten 

JPEG (.jpg), PNG, GIF, Bitmap (.bmp) eller TIFF och ha en storlek om max 10 MB.

Tänk på att ju större bild du väljer, desto längre tid tar uppladdningen.


SL Access-kortet designas i liggande format. Vill du använda en stående bild, 

rotera din bild så att den ligger ner i din bildmapp när du laddar upp den i designverktyget.