https://sl.se/aktuellt/nyheter/hojd-tillaggsavgift-fran-2-april/   (/240328)

Höjd tilläggsavgift från 2 april

Tilläggsavgiften vid biljettkontroll höjs den 2 april från 1 500 kr till 1 850 kr. Syftet med höjningen är att minska fuskåkandet och öka intäkterna.

SL:s biljettkontrollanter tar ut en tilläggsavgift av den som inte kan visa en giltig biljett vid ett kontrolltillfälle. Beloppet för tilläggsavgiften höjs till 1 850 kronor från och med den 2 april.

Den som får en tilläggsavgift måste även köpa en enkelbiljett, precis som förut.

Så funkar det vid en biljettkontroll

Blippa din biljett eller ditt betalkort på kontrollantens läsare.

Reser du till rabatterat pris? Visa att du har rätt att resa till det

Du behöver kunna visa att du får resa till rabatterat pris för kontrollanten. Därför behöver du ha med dig dokument som styrker det.

På sidan Resa till rabatterat pris kan du läsa mer om vad som gäller för barn och ungdomar, studenter, ålderspensionärer och övriga förmånstagare.

Om du inte har en giltig biljett

Vi har rätt att ta ut en tilläggsavgift av dig som inte har biljett eller reser på fel biljett vid en biljettkontroll. Tycker du att vi har gjort fel i något fall, kan du bestrida tilläggsavgiften.

Utöver tilläggsavgiften får du betala priset för en enkelbiljett, 42 kronor för vuxna och 26 kronor för pensionär, student och ungdom. Vid kontrolltillfället får du ett inbetalningskort och en kontrollrapport. Kontrollrapporten fungerar som en biljett och ger dig rätt att fortsätta resan i 75 minuter från den tid då rapporten skrevs ut. Avgiften ska du betala inom 10 dagar, kontonumret finns på inbetalningskortet.

Mer om hur det fungerar kan du läsa på sidan Biljettkontrollen.https://sl.se/kundservice/villkor/biljettkontrollen/   (/240328)

Biljettkontrollen

SL har rätt att ta ut en tilläggsavgift av dig som inte har biljett eller reser på fel biljett vid en biljettkontroll. Tycker du att vi har gjort fel i något fall, kan du bestrida tilläggsavgiften.

Om du anser att du inte är skyldig att betala tilläggsavgiften måste du höra av dig till oss inom 10 dagar från det att du fått föreläggandet om betalning. Du berättar om dina synpunkter på situationen vid kontrolltillfället och varför du tycker att du inte ska betala tilläggsavgiften.

Det är ISS som sköter biljettkontrollen på uppdrag av SL, så det är till dem du vänder dig.

Du kan mejla till: sl.biljettkontroll@se.issworld.com.

Vill du skicka ett vanligt brev gör du det på adressen:

SL Biljettkontroll

c/o Simpleko AB

Box 307

751 05 Uppsala

Telefonnummer 018 480 88 58.

Om du inte betalar inom 10 dagar får du en påminnelseavgift. Betalar du inte heller påminnelsen överlämnas ärendet till ett inkassoföretag efter 12 dagar.

Biljettkontrollanterna använder kroppsburna kameror. Syftet är dels att se till att det är rätt person som får tilläggsavgift, dels att minska hotfulla situationer gentemot biljettkontrollanterna. Läs mer om hur SL hanterar dina personuppgifter.   

https://sl.se/biljetter/sortiment-och-regler/ratt-biljett   (/240328 = Tidigare äldre vers)

Att ha giltig och rätt biljett

Du måste ha en giltig biljett när du reser med SL-trafiken. Du måste också se till att du har rätt att åka på den biljett du använder.

När du köper din biljett finns det några saker du bör komma ihåg:

Du måste alltid ha med dig din biljett på resan.

Om du reser utan giltig biljett

Det är ditt ansvar att du har en biljett för din resa. Du som inte har rätt biljett för din resa utan åker ändå, måste betala en så kallad tilläggsavgift.

Så här fungerar det:

Avgiften ska du betala inom 10 dagar, kontonumret finns på inbetalningskortet.