slcykel23a (230111)


      // Kommentarer:


SL-skandal att diskriminera cyklister längs Roslagsbanan - lovade att de nya vagnarna skulle ta cyklar...


Denna länk kunde ha varit med: (dålig skiss och siffror/bokstäver för små, blå grunkor = luft??. 

Stadskarta saknas.  Avstånd (m) saknas, vill ej avsllöja hur långt/krångligt det är...?)

Stationskarta över Odenplan/Stockholm Odenplan


Trevligare att färglägga t ex rubrikerna (blå se nedan) och viktigt avsnitt med rött t ex...


===

https://sl.se/reseplanering/att-resa-med-sl/vad-du-far-ta-med-pa-resan/cykel => (nu 230111)


Cykel ombord

Du kan ta med din cykel i vissa delar av SL-trafiken. På pendeltågen, Saltsjöbanan och pendelbåtarna går det bra - med vissa begränsningar.

Du får aldrig ta med cykel ombord på bussar, i tunnelbanan och på spårvagnar/lokaltågen (Tvärbanan, Spårväg City, Nockebybanan, Lidingöbanan och Roslagsbanan).

Barncyklar och hopfällbara cyklar

Du får alltid ta med dig små barncyklar utan kedja i SL-trafiken. (Alltså två- och trehjulingar som inte drivs med en kedja och som är avsedda för förskolebarn.) Du får också ta med sparkcykel och hopfälld cykel. Även en hopfälld elsparkcykel som är mindre än 120 cm i hopfällt läge går bra att ta med.

Ta med cykel och elsparkcykel på tåg

Det här gäller för cyklar och elsparkcyklar på pendeltåget och Saltsjöbanan:

Rusningstrafik på pendeltågen och Saltsjöbanan

I rusningstrafik får du inte ta med cykeln på Saltsjöbanan eller på vissa sträckor på pendeltågen. Rusningstrafik är det måndag till fredag mellan klockan 6 och 9 på morgonen och mellan klockan 15 och 18 på eftermiddagen. Övrig tid räknas som lågtrafik. Under helger gäller inga tidsbegränsningar.

På pendeltågsstationerna Arlanda C och Stockholm City får du aldrig gå på eller av med cykel. Du får ta med cykel om du enbart passerar stationerna, det vill säga inte reser till eller från just dessa stationer.

På dessa pendeltågsstationer får du varken gå på eller av med cykeln under rusningstid:

Ta med cykel på pendelbåtarna

Du kan ta med cykel på pendelbåtarna, som Djurgårdsfärjan, men det är alltid beroende på om det finns plats. Det är personalen ombord som bedömer om de kan ta med din cykel och behålla säkerheten ombord. Bedömningen görs utifrån hur många resenärer det är ombord och om det finns andra cyklar redan. Personalen har rätt att neka dig att ta med din cykel eller hänvisa till en senare avgång.

Cyklar, sparkcyklar och elsparkcyklar ska placeras utomhus på däck.

Det kostar inget extra att ta med cykeln på pendelbåtarna.

Parkera din cykel på rätt ställe!