Till Stockholms Kommunfullmäktige och till SL.


Vädjan inför beslut om Slussen (Kommunfullm. 100621):


Mats Lundblads förslag

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


1)

Pendeltågstation Slussen Väst, 200 m väster om T-stationen,

promenadstråk mellan dem med utsikt över vattnen,

pendeltågstrafiken liksom nu över vattnet med underbar utsikt.


2)

Snabbspårvagnstrafik i 1-2 minutsintervall, stomme bl a

... Hornsgatan - Slussen - Skeppsbron - Strömbron ...


3)

Snabbtågstrafik österut mot Saltsjöbaden och Nacka-Värmdö,

med utsikt över Saltsjön och vår vackra stad.


4)

Snabbåtstrafik väster- och österut, såväl lokalt inom staden som

längre sträckor, SL-kortet ska gälla.


5...)

Dessutom bibliotek/allkulturhus, utomhusscen/dansbana, friluftsbad,

samtliga med utsikt över Stockholms fina vatten, lågprismatbutiker etc,

fria (tidsbegränsade) loppmarknadsplatser, återvinningsbutik, roddbåtsramp.

Privatbiltrafiken (Skeppsbron, Gamla stan etc) bör maximalt minimeras!

Utsiktsvyer får icke blockeras/förstöras. Inga fula glas/betonghus etc!

Kollektivresenärerna ska fortsatt få njuta av utsikt över Mälaren och Saltsjön!


     - - -


Mycket viktigt för snabba byten mellan pendeltågstrafiken och

snabbspårstrafik mot Nacka-Värmdö, snabbåtslinjer, snabbspårvagnar, T-banan!


Annars risk att superjättedyra tunnlar "måste" byggas och att vi "tvingas" resa djupt

under Mälaren och Saltsjön*, med mörka grå betongväggar som deprimerande utsikt

i stället för att få njuta av ljuset och vår härligt vackra stad med Mälaren och Saltsjön.

   (*såsom evt djuptunnlar för pendeltåg, T-bana Gamla Stan, T-bana Nacka)


Hundratusentals kollektivresenärer skulle få betydligt krångligare och mer

tidsödande resvägar om ovannämnda (eller liknande) förslag ej genomförs!Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

Hemsida med debatt och idéer om miljö och trafik:

http://hem.bredband.net/gammaldans/mldebatt.html   ny: http://gada.se/debatt.html


- - - - - -

Email ut 100621 kl 10.18.00

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, 

yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, 

registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, Anna.Thurdin@svennerstal.com

Rubrik: Vädjan: Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


(( // Anm. Rev. 141025: Text helt oförändrad, mer färglagt, och ny länkadress. ))      /slussen100621.html