POLITIKER, TÄNK OM!


SLUSSEN ÄR DEN NÄST STÖRSTA BYTESPLATSEN 

I STOCKHOLM FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN.


Men Stockholms stad prioriterar en galleria och kontorshus 

framför tillgänglighet, säkerhet och trivsel  för resenärer och bussförare.


FÖRVISA INTE RESENÄRER OCH BUSSFÖRARE TILL EN 

RISKFYLLD BUSSTERMINAL I ETT SLUTET BERGRUM 

18 METER UNDER KATARINAVÄGEN OCH LÅNGT FRÅN T-BANAN.


Flytta upp bussterminalen till ett markläge på Slussen nära T-banan!


Kom och demonstrera utanför Stadshuset på Ragnar Östbergs plan   (= vid NV hörnet)

måndagen den 20 mars 2017 kl. 17.00   (vårdagjämning!)


         Föreningen Bevara Slussen.      bevaraslussen.nu