tbe23kommuner 

Län och kommuner med förhöjd förekomst av TBE

I listan nedan framgår de kommuner som har en förhöjd förekomst av TBE enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Om den kommun du söker inte är listad i tabellen, så är förekomsten av TBE inte förhöjd i den kommunen. 

Det kan ändå finnas en risk att smittas av TBE i kommuner i framförallt Götaland och södra Svealand, 

bland annat eftersom sjukdomen gradvis sprider sig över landet.

Inga kommuner i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län har förhöjd förekomst av TBE.

OBS! Hela  Stockholms län + Sörmland +  Östergötlands län + Västra Götalands län  räknas som riskområde.

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Skåne län

Stockholms län

OBS! Hela Stockholms län räknas som riskområde för TBE enligt Smittskydd Stockholm. Mer information finns på följande sidor:

TBE (fästingburen hjärninflammation) (vardgivarguiden.se)

TBE-karta (vardgivarguiden.se)

Södermanlands län

OBS! Hela Sörmland räknas som riskområde för TBE enligt Smittskyddsenheten i Sörmland.

Uppsala län

Värmlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

OBS! Hela Västra Götalands län räknas som riskområde för TBE enligt Smittskydd VGR.

Örebro län

Östergötlands län

OBS! Hela Östergötlands län räknas som riskområde för TBE enligt Smittskyddsenheten i Region Östergötland.

Läs mer

Uppdaterad:   16 juni 2023