http://www.folkdansringen-stockholm.se/medlemsinfo/kalendarium   /180109 

2018

JAN

16 jan – Distriktsstyrelsemöte
22 jan – Dans- och Musikledarträff och Barn- och Ungdomsledarträff
23 jan – Dräkt- och Slöjdsektionen (DoS) har
möte

FEB

14 feb – Distriktsstyrelsemöte
17 feb – Föreläsning om Särkar och överdelar + Dräktbytardag
24 feb – Kurs i danserna till
NORDLEK 2018 

MARS

  8 mars – Distriktsstyrelsemöte
20 mars – Bibliotekskväll med dräktrådgivning
20 mars – DoS har
möte

APRIL

  8S april – Gemensam danskväll
11 april – Distriktets
Årsmöte
22 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
23 april –
Distriktsstyrelsemöte
17 april – DoS har
möte
29S april – Dansens Dag i Kungsträdgården

MAJ

15 maj – Distriktsstyrelsemöte

20S maj – Folkdansringens Dag

19-20 maj – Folkdansringens Riksstämma i Sundsvall

JUNI

13 juni – Distriktsstyrelsemöte

12 juni – DoS har möte

JULI

7-9 juli Nordiskt sommarläger, Falun

10-15 juli NORDLEK 2018 i Falun   Ti-S

25-29 juli – Europeaden – Viseu, Portugal

AUG

Någon av dagarna 14Ti-18L aug – Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården 

28 aug – DoS har möte

SEP

  5 sep – Distriktsstyrelsemöte

  6 sep – ”Nystart” av höstterminen

15 sep – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper

18 sep – DoS har möte

OKT

  8 okt – Distriktsstyrelsemöte

20 okt – Prova på att sy i skinn

NOV

  6 nov – Distriktsstyrelsemöte

13 nov – Bibliotekskväll med dräktrådgivning

15 nov – Distriktsmöte

24L nov – Gemensam danskväll

DEC

12 dec – Distriktsstyrelsemöte