KAMERA Olympus XZ-1 fotosidan/2014   1cm  

XZ-1 manual(S)


Närbild: => (OBS Läge P !!!)  Blom(=tv), INFO,  vähö(alternativ..:..  Macro 10W-30T cm eller Super Macro = 1 cm(då EJ blixt eller zoom)),  OK(mitt) 


http://gada.se/olympusxz1inst.png *   

1) Läge M (manuell)  2) Kontrollring (runt objektivet): Välj bländare  3) (Lilla ratten bak:::) Upp och Kontrollratt: Välj exp.tid och OK  **


http://gada.se/olympusxz1man.png   Info om knappar etc      

((* även info om Data, Formatering))   

((** På engelska: http://gada.se/olympusxz1speed.png ))