Urspungstexten / Initiativet till AF 210112 Husdans / Hemdans =>

mail till de som är med på AF-spel mail-lista från i höstas =>


5 jan 2021 kl. 11:36 skrev Mats Lundblad <ml@gada.se>:AF 210112 Husdans en vecka öva flitigt + Kolla mail-listan


Hej alla glada spelmen! Gott Nytt År!

Vi går (cyklar, springer...) mot ljusare tider, och var närmast solen 2 jan.


Glöm inte fiolen etc öva gärna flitigt, en vecka kvar - men tisdag 12 jan 

får vi spela självcoronaisolerade på var sitt håll - men tillåtet att tänka att vi är många!

Program/Noter/Dansbeskr. => af200121.html ((från förra året, men nu kl 19-21. Se även MC/MEGA)).


Själv är det mest låtar som man hörde i bl a Ransäter 2019 som "rinner i" huvudet.

I år Ransäter 50-årsjubileum och 50:e gången - tack Roffe C som så fint ordnade att

vi fick åka dit på bl a 1970-talet! (Jag har varit med på nästan alla dessa stämmor.)


AF:s vårprogram / text från 4 jan  => gada.se/af21a.html 

där finns även förslag bl a på att skydda beteckningen AF husdans =

   ... av hävd att alla som vill får vara med och spela ...


Mats L   hemsida gada.se   och =>


===   ===   ===  

AF-SPEL MAIL-LISTA

Ovan i kopia-fältet, även nedan, "vår vanliga mail-lista" från i höstas 2020,

men nu lite sorterad och gamla extra mail-adresser borttagna?! => 


Eva: Är det denna som gäller (du använde den 190506)

   Kan vi radera?: ...   ...


Lasse: (mail från Lasse 201021 =>)

Nya mail = ...

Vi kan radera?: ...   ...


Lars-Erik: Vilken gäller: ...   ...   


=> Ska xxx vara med på listan?    xxx (är ej med i AF)?


felare xxxx = 

P = 

ml = 


Några andra kommentarer / rättelser / tillägg etc ?


Tips: Börja gärna rubriken med "AF + datum ÅÅMMDD” så blir det lättare att sortera och hitta.


=

//  nu av Mats L sorterad lista med namn+mailadresser AF-spel = ...  ...   ...   //