// Denna text finns, färglagd, även på http://gada.se/danderyd.inverness201202matsl.html  // 


Till Danderyds kommun/Tekniska nämnden och                        Djursholm 20-12-02 kl 135500/10 

Staffan Lind Översiktsplanerare Danderyds kommun staffan.lind@danderyd.seDanderyd korsningen E18/Invernessv/Mörbygårdsvägen.


Synpunkter från Mats Lundblad, Djursholm:


Massbilismen tycks alltjämt kraftigt prioriterad

före kollektivtrafik, cyklister m fl, miljö/klimat. Exempel se nederst!1) Kollektivtrafik bör ha företräde framför privatbilism, dvs

=> stopp-plikten bör självfallet gälla för bilar från/till Inverness etc

och inte för (snabb-)buss-körfälten!


2) Bussar med kollektivresenärer bör inte tvingas till onödiga omvägar,

tvära böjar, hinder, stopp etc.

Nu är det tvära svängar och hinder för bussarna norrut mot DS,

jobbigt för busschaufförerna att kryssa mellan stolpar etc.

=> Gör svängarna för bussarna från E18 norrut in mot DS så mjuka som det går

med hänsyn till befintliga betongpelare till E18-vägbana, dvs inte två st tvära 90°-böjar.


3) Börja/förbered "redan" nu för snabbcykelbana Danderyd-Stockholm

med att (se andras förslag i Danderyds enkät) planera för att cykelbanan vid Inverness

höjs upp mot motorvägens höjd, så att cyklisterna får en planskild korsning

och då även slipper backarna på ömse sidor.Massbilismen.


Så gott som alla bör nu vara medvetna och överens om att vi är inne i klimatkatastrof-tiden.

Då är det viktigt att alla hjälper till (liksom vid Corona etc)

Viktigt att Sverige kan vara ett föredöme och gott exempel för andra,

även om vi här bara utgör cirka en promille av jordens befolkning.


Bör vi låta massbilismen expandera ohejdat, och till och med uppmuntra den

genom att först bygga motorvägar, och därefter fundera på kollektivtrafik?!


Många har bosatt sig i bl a Danderyd för att ha nära till naturen, lugn och ro,

och förhoppningsvis "frisk luft".


Förr fanns det i regel en bil vid varje tomt/familj.

Sedan blev det (efter bl a vissa högerkvinnors kampanjer) två bilar/familj (han och hon,

och "hon började köra som en galning mellan skolor och runt hela storstan")


Nu har även skolbarn (de med rika miljöbovsföräldrar?) börjat att köra "bilar"

fast de officiellt lär heta mopeder, men har fyra hjul, och kaross ungefär lika klen som huvudens,

dessa bullrar otäckt störande, far fram hastigt och tvärt, ibland med DÖD som följd (i Täby),

och ger ett dystert intryck av barn med miljöbovs-ohälsosam livsstil (cykla i stället!)

som på sikt lär än mer belasta vår sjukvård.


En del tomter styckas av. Från en tomt med en vanlig bil, kan det bli två tomter med

totalt 4-6 bilar! Massbilismen bör ej få tillåtas att öka så mycket - stor nackdel för miljön!


Bilindustrin ihop med fattiga dagstidningar gör ihärdig reklam för jättebilar "stadsjeeepar"

med utsläpp långt över gränsvärdena.

Dessa miljöbovs-jätte-"SUV"ar (terränggående men terrängkörning är förbjuden!) är obehagliga

att möta på villavägarna, dels för att de är breda och med läskig mördarfront, dels att

de kör mer mot mitten av vägarna (svårt att se vägkanterna och ofta oskickliga förare).


Trevligt att eldrivna mopeder etc nu kommer - men gammaldags mopeder,

nästan alltid? "trimmade", dvs ger extra mycket avgaser/gifter, bör snarast "fasas ut",

även "alternativposten" kommer med sådan, vad gör cheferna?
Sidohinder/växter på vägarna.


Vid många gator/cykelbanor växer häckars grenar in över cykel-/gångbana,

grenarna är farliga för ögon samt kan orsaka allvarliga olyckor

(ex Edsviksvägen långa backen, Ösbyvägen jvg, Vendevägen nära Ösbysjön, 

kyrkomuren Danderyds kyrka etc).


Viktigt att tydligt och skarpt betona reglerna för häckar etc,

planteringars avstånd in från tomtgräns, i hörn/utfarter etc,

och att tomtägaren självklart ej äger marken utanför sin tomt,

den ska vara fri för bl a fotgängare, cyklister och ge bra sikt av trafiksäkerhetsskäl.


På t ex (minst) ett ställe nära NO om Mörby C har villaägare först satt häck

precis på, kanske något utanför? tomtgränsen (ofta tas befintliga hörnstolpar bort)

och då fyllt jord på egna tomten, och sen annekterat kommunens/vår mark från

tomtgränsen till gatans asfalt med en kraftig jorduppfyllning,

den mark som vi behöver för fotgängare, cyklister, vattenavrinning, snöröjning etc!
Massbilismen tycks alltjämt kraftigt prioriterad

före kollektivtrafik, cyklister m fl, miljö/klimat. Exempel se nederst = här:


Ex: vid Inverness: Bussarna tvingas till tvära svängar och

att alltid stanna och ge företräde för (evt) privatbilister.


Ex: Bilister har nästan alltid en slät och fin körbana utan onödiga

backar och omvägar,

medan cyklisterna (men stora förbättringar har skett på en del håll)

ofta har ojämnare körbana, ibland med träd mitt i vägen, 

grenar/häckar som sticker ut (evt ögon...), nivåskillnader, omvägar, kanter.


Ex: Vid jättetrafikprojekt har massbilismen så gott som alltid kommit först,

ex Nynäshamn (motorväg långt före spårupprustning),

Nacka (kollektivresenärer ska tvingas 100 m under marken på Södermalm

och till djupa havsbotten på Saltsjön, och under havsytan i berg vid

katastrof- (och virus-)farlig Slussen-jättebussterminal med långa gång-/trappavstånd,

och Västerleden/Förbifarten med djupa giftiga tunnlar utan (hänförande) utsikt och

utan riktigt bra/nära bytespunkter till övrig kollektivtrafik.Se även gärna min skrivelse (som svar på Danderyds enkät) 20-08-31 

 => http://gada.se/dand.cykelplan.synpkt.matsl.html


Kortfattat enkätsvaren: http://gada.se/danderydenkat200831matsl.htmlMed vänlig hälsning

Mats Lundblad, Djursholm