https://books.google.se/books/about/Dansbeskrivningar.html?id=7IgJvwEACAAJ&redir_esc=y

Dansbeskrivningar

Yngvar Heikel (wiki 1889-1956)

(Även utgåva 1929, även "Dances of Finland.. 1950)

Mercators tryckeri, 1938 - 496 sidor

Dig.: 2009

Innehåll

Allmänna beteckningar uppställningar fattningar och steg

1Menuett 7-40

7Storpolska Polska Slängpolska Trindpolska Trinddans 41-55

41Stora själen 56-64

56Atta man engel 64-69

64Gammalmodig âtta Âtta

69Nymodig âtta

71Âtta

72Gustavs skâl

325Engelska trippen

326Lumparlandstravarin

327Bytandansin och Gubben Noak

328Lângdansen eller Krokdansen

330Langdansin eller Langnâoten

331Krypardansin Dunder och blixt Grejnadansin Lang rompon Prekagylton Tjyroisk Taitela

332Finländsk hambo Hambopolska Hamburgska

334
Kontra 73-86

73Schottska Tvâstegspolka Marschpolka Kaakkorn Päron polka Мaka under päronpannan eller grytan Âtt kantin Fyrkant galopp Österbottnisk fyrkant ...

80Fyrkant 86-99

86Fingerpolka Nyrkki Kinttupolkka Pekardans Klapp

90Ny fyrkant

99Fria valet

100Rysk kadrilj

105Kasákska

107Gubben Noak

111Lilla svägerskan

114Vackra svägerskan

117Skinkompass Slinkepass Dans over tvâ trästickor Strân

118Jägardansen

119NigarMaja

120Kadrilj Svensk kadrilj Svensken Gamla kadriljen eller Âttan Sexton kadrilj Sexton 121-171

121Purpuri 172-230

172Fransäs 230-263

230Fem engelska

264Fyra man engelska Fyraengelska 265-270

265Angläsmasurka

270Angläs

271Nio man engel Bâdeliga Korvskat herrar 275-281

275Sexton kadrill

281Sex bussar

282Engelska

283Sex man engelska

285Engelska

286Stora Hamburger

287Hamburgspolska Hamburgska Hollolapolska Lilla Ham burger Nio mans polska Nio man engelska Rvss polska 289-300

289Vava vadmal 301-306

301Spatsern

306Matadora eller Lângdans

307Pater Michel

309Tjyroisk

311Evas Karlas opar

312Galoppad

313SkvallerUlla

314Vackra svägerskan

316Âtta man engel

318Polonäs eller Fördans Manés

319Roson

320Pojkdansen och Gubbdansen

322Sällan värr

323Gubben Noak

324Polska

335Lirppularppu

336Lângpolska

337Knytnävspolska

338Skomakardansen

339Flâgdansin Flygdansin

340Jontarin Gobbpolka

341Vall s Ettstegs Tvâstegs Trestegs Wiener Slät Viro Nig Hopp Kasak Bagarvals Norska valsen Gam mal vals Trimpo

342Zigenardans Tatterska Tattarvalsin

344Tyroisk

345Railidi eller Nigarvals

346Polkamasurka Polkasurka Zurkajänka Masurka Sprätt Stig Sparkmasurka Sparkdans polka Sparkare Loppan Pjunkarin 347-351

347Själaskuttan

351Lyft pâ benet

353Gammalpigornas polska

354Skälörstigarin

355Schottisch Jänka Renengelska Tyska polkan Stigare Tvâstigare Fyrastigare Holandspolka Tjyntar Fan dangel 356-359

356polka

365Pekanpolka Klappandansen

367Klappdansen Wrethalla pekarn

368Raatikkoon Rapikko

369Pekanpolka Kreuzerpolka Fem penni

370Klackdans Triklack

371Kaulapolkka Halspolka

372Sju steg Ett tvâ tre fyra fem sex sju Sjustegspolka Rigapolka Stigare Fram och tillbaka Bohmska ga loppen Sjustigare Allt i Hälliberg Sjevaleppa Sjiva...

373Skavan

377Kopparslagaren

378Jâllarin Jâllanranda

380Stannpolka Stopppolka Stâdans Stoppen Fingerpolka Första maj

381Tanila

382Schâsan Schosan

383Kákuri Kakkuri Tanttuli

384Smâlandsbock

385Krusdansen

386Jâmparin

387Trintar Tjyntar 388 -- 115 Svängpolka Vingelpolka

388Tjinkompaska

389Slingerbulten

392Bastumuren

398Polonäs eller Fördans

400Roson och rospurpurin

408Anmärkningar

460Sagesmän 466-487

466Register

498