Mats Lundblad har avlidit i en ålder av 73 år

i samband med hjärtoperation (elkonvertering) på Danderyds sjukhus.


Mats föddes den 9 juli 1947 i Karlstad.

Mats bodde i Stockholm från tre års ålder, med föräldrarna Bernt

och Elsa-Britt, född Edelius, och storebror Lars.

Vid 30 års ålder flyttade Mats till egen nyköpt stor villa i Djursholm,

där han ordnade bl a folkdanstillställningar.


Mats tog studenten i Östra Real, blev civilingenjör Teknisk Fysik på KTH

och arbetade huvudsakligen som lärare i mekanik på KTH,

enligt utvärderingar och elevtidningar etc en av KTH:s allra mest populära

och flitiga lärare, har skrivit bl a en serie kompendier i mekanik.

Mats arbetade även parallellt på AGA:s gyro-avdelning under ca åtta år.


Mats var (inofficiell) världsrekordinnehavare i marathon-snoa (Guinness) och

en av landets större profiler inom folkdans/folkmusik,

amatör-astronomi, motionsorientering m m och

hade ett stort engagemang i miljö-, trafik- och rättvisefrågor.

Mats hade aldrig egen bil, utan cyklade mycket, åkte gärna tåg,

älskade att ro ute på havet och var flitig (vinter)badare, nu ca 800 dagar i följd.


(Foton m m finns via Mats hemsidor bl a  http://gada.se/fo.html )


Mats Lundblad avliden

OBS Texten är preliminär - beroende bl a på utgången på Danderyds sjukhus!!!


Mats var till synes helt frisk, välmående och mycket aktiv,

men hamnade våren 2021 i sjukvården och utreddes för befarad

cancer i prostata - urinblåsa - urinledare - njurar - bukspottkörtel,

blåsstenar (30-tal fanns) och penis-besvär, ibland/varierande högt blodtryck,

blodcirkulation, och sist konstaterat förmaksflimmer med oregelbunden puls.

Inga tecken på cancer syntes dock.


Dödlighet: År 2005-2010 avled var tredje som fick diagnosen förmaksflimmer 

(ca 100 000 av 300 000 pers.) / SBU 


=> Önskemål kremering* efter att bl a först vänner som vill har fått se hela kroppen,

spridande tillbaka till den fina naturen hav och land ...

*Ta gärna först till vara på delar om så önskas, eller använd på annat valfritt sätt.


Mats Lundblad ons 9 juli 1947 kl 1645 - ons 26 maj 2021 kl 1000 död vid elkonvertering.