Kumlamazurka 

Påhittad av Ingrid Larsson, fdg Nerkia, till Dansbytardagen i Hallsberg 15 mars 2008..


Musik:            (Snabb) mazurka.

Uppställning:  Parvis efter varandra i stor ring (motsols).


      Tur 1   (8 takter)   Skånsk mazurka
Skånsk mazurka en omgång.  
(Dalsteg från mot, 2v utåt, 2 takt fram, parvis runt medsols)


      Tur 2   (8 takter)   K-kors 

Sidan (K V,  D H) vänd mot mitten, valsfattning:  Ett valssteg in mot mitten, ett valssteg ut. 


K dansar med två valssteg med v hand under Ds h hand (vridandes 0,5 varv motsols)

      => alla blir parvis vända "bakåt", K innerst.


Alla K bildar ett medsols H-kors, h hand på framförvarande Ks inneraxel. **

Hela korset medsols med fyra fryksdals-steg.  (V, H, hopp på H samtidigt som V kick framåt - ngt bakåt)


      Tur 3   (8 takter)   D-kors 

Alla K vända utåt, D inåt, parvis dubbel handfattning, ett valssteg mot och ett från varandra 


D dansar med två valssteg med h hand under Ks v hand (vridandes 0,25 varv medsols).. 

      => alla blir parvis vända "framåt", D innerst.


Alla D bildar ett motsols V kors, v hand på framförvarande Ds inneraxel. **

Hela korset motsols med fyra fryksdals-steg.


      Tur 4   (8 takter)   Kedja (HVHV)

D (medsols) och K (motsols) hih kedja, med två valssteg = två takter /person, med hand:

H egen = nr 1,  V nr 2,  H nr 3,  V nr 4 (K för runt D nr 4 motsols till utgångsställn. "framåt").


   Dansen tas om från början efter behag  (ca 38 s/omgång om 32 takter) (9,5 s/8 takter)

   (t ex 4 omgångar = ca 2m 32s, vid 4 par har då "alla dansat med alla".)

           (9,6 s/8 takter = 1,2 s/takt = 150 taktdelar/minut => 38,4 s/omg = tot 2m 33,6s)   (Undvik 3, 6.. par.)


   ** = Enkel handfattning med egen behålls, ledig (yttre) hand i sidan.


      ... med hjälp av "originalversionerna": 


https://www.folkdansringen.se/orebro/danser/Kumlamazurka.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=-0lpaUJrcM8      Musik ex: Emil Lönn 


Orig. texten helt omarbetad och färglagd.. / Dansbeskrivningar / gada.se  Mats Lundblad 190920