mail 210208 kl 23.58.00/07

Från: ml@gada.se      Till: registrator.tf@sll.se 


Roslagsbanan till city - Mats Lundblad - Synpunkter


Denna text finns även via min hemsida på gada.se/roslagsbanancity210208matsl.html  

210115F-210208≤ Samråd = "Roslagsbanan till city

Synpunkter kan mejlas till registrator.tf@sll.se      Samrådsunderlag.pdf 


UTSIKT och FRISK LUFT (viktigt i Corona-tider)

Tråkigt att politikerna/"planerarna" även nu ej värdesätter charmen med att åka tåg och att kunna njuta av den vackra utsikten (mot Brunnsviken etc), ..

så absolut inte 4 km tunnel,

=> åtminstone in till Roslagstull måste man få njuta av utsikt och kunna få frisk luft genom fönster (obs Corona etc..) - på flertal sätt 

hälsovådligt / smittospridande med tunnlar, underjordiska stationer och långa gångar/trappor upp (och tidsödande och tråkigt).


BEVARA TÅGRESEMÖJLIGHETERNA TILL KTH

=> Obs lägg inte igen spåren till Östra station - allra minst två spår / utrymme behövs för alternativa tåg, cyklister, eventuellt minibilar etc!  

Låt inte girighet (med markpriser etc) få styra/sabotera! Varför har samhället så dåligt med pengar nu - medan miljarderna flödar på annat håll?

Stor nackdel om KTH "tas bort", väldigt många studerar och jobbar där och i närheten.

En del av tågen kan syd om Universitetet växlas alternativt mot KTH (t ex en böj från västra spåret under det östra spåret).

Då kan man hyfsat Coronasäkert åka till stan (utan att gå/färdas i långa djupa gångar/tunnlar)!

=> Hur tät tågtrafik kan man ha på Roslagsbanan (minsta tidsintervall)?

=> Kan man uppfinna bättre ljudisolering (mot omgivningen) på järnvägarna?


SNABB-BYTESMÖJLIGHETER VID KTH / ÖSTRA STATION

Varför antogs inte förslaget (från mig..) att införa 1-2-minuts-trafik med snabbussar på 4:ans rutt? (dvs snabbt från tåg vid Ö stn till T-bana vid Odenplan/Fridhpl. etc...)

Varför blev det inte direkt-trappa från Sth Ö ned till T KTH:s plattformar?

Varför anpassades inte tidtabell så att byten Roslagsbanan/T-banan kan ske tids-optimalt (åtminstone i "normal-/kvälls-trafik) (t ex totalt ca 3 min bytestid om 1 minuts promenad).


ÖVRIGA BEFINTLIGA ÄLDRE SPÅR - VÄRTABANAN

Inför gärna passagerartrafik på Värtabanan (normalspårvidd).


TUNNELBYGGARINDUSTRIN - LÄSKIGT och FARLIGT 100 m NED

=> Varför ges inte info/karta om vilka djup under gatuplan som är nödvändiga nu?

"Luras" "planerarna" nu liksom vid Sofia med läskigt 100 m djup - typ livsfarligt särskilt vid Corona-tider - att trängas med andra!!!

Ju fler tunnlar under stan - desto djupare plattformar och längre/tidsödande promenader i "läskiga/farliga/smittospridande gångar och trappor"

Långsiktig planering saknas?!

Er text: "Även utformningen av de nya stationerna Odenplan och T-Centralen, inklusive anslutningar till befintliga tunnelbane- och pendeltågsstationer, behöver utredas djupare."


SPÅRVIDD och HÖGERTRAFIK

Varför, när så mycket ombyggnationer av spår etc ändå har skett - blev inte Roslagsbanan konverterad till normal spårvidd, och högertrafik?..

Mysigt och nyttigt med äldre/museivagnar, några kunde ha fått normal-brett underrede, och några vagnar nu kunde ha (ganska) öppna akterpartier liksom förr.


TIDTABELL

=> Hur ser planerad tidtabell ut i restider och turtäthet? Hur lång blir restiden inklusive byte vid Cst till några andra knutpunkter? Tidsskillnader mot förr? Kostnader..?


BENSINBILSFÖRBUD I STAN (inkl diesel..)

Detta borde ha skett för länge sedan för privatbilismen - vi oskyldiga människor DÖR i förtid ca 8 månader i snitt p g a massbilismen.

Planering av snart bensinbilsförbud i innerstaden.. (utom för nödvändiga etc...) - hur påverkar det kollektiv-, cykel- och minielbils-trafikplaneringen?


CORONA-SÄKRA KUPÉER

Coronasäkra kupéer?! och...

I så fall stationer med tre plattformar, en i mitten ("åt båda håll") och en på vardera sida?


CORONA-SÄKRA SNABB-BUSSAR för ARBETSRESOR etc

Viktigt att snarast börja att tillverka snabb-bussar med förslagsvis enskilda småkupéer,

för Coronasäkra, bekväma, mysiga arbetsresor etc, från bostadsområden till arbetsplatser

i främst "rusningstrafik".

Mysiga minikupéer på både vänster och höger sida, trottoarupphöjning på båda sidor vid hållplatsen.

För bekvämlighet och sikt cc 100 cm mellan stolarna, med hel glasåtskillnad, säten för två personer i varje kupé

men bara en person eller t ex ett sammanboende par.

Stora fördelar:

Mysigt och nyttigt med kort promenad till/från bussen.

Mysig resa, man kan även arbeta då etc.

Vinner mycket gatuplats (i resa och i P) och miljö-/klimatpåverkan om 20 pers i ca 15 m-fordon, jämfört med 20 st bilar.

Ekonomiskt mycket lönsamt (transportkostnad och tid).

Utbytbara batteripaket (byts snabbt vid ändstation enligt schema).


ARLANDAGREN etc

"Läget" för, åt andra hållet, evt Arlanda-gren? (Obs. Man bör då kunna byta till tåg mot Uppsala etc utan att betala "Arlanda-avgift"...

   .. jfr buss 684 tar nu 36 min Täby C- UV stn ∆30, 17 st mellanhpl, 19 totalt, usel (texten skymmer kartan fy!):

   slmaptabyc-uv fågelväg 13,4 km => 22,33 km/h fågel  Täby C - Uppsala tar 1.12 med 10 min byte UV.


SMÅSTATIONER / "EKOSAMHÄLLEN"

Ett antal småstationerna" såsom Rydbo, Täljö, och norr om Vallentuna inkl närområden bör kunna (för-)/ bli "ekosamhällen".

Värna om nattmörkret och natt-tystnaden (kl 00-06...) och klimatet/miljön/Naturen!

Jfr min txt: "Planering för småstationer med ett intervall av ca 2 km på Nynäsbanan, för ekosamhällen => gada.se/banverk050309.mats.pdf 


CENTRALEN UTGÅNGAR SÖDERUT

Jag skickade förut ett förslag om att ha utgångar från (de vanliga) plattformarna även söderut, till båttrafiken och snabbspårvagnar..

Detta saboterade planerarna till stor del när djuptågtunneln byggdes - i stället för 3:e, och 4:e spåret (i st f en bil-fil) och då med

möjlighet till en station "Slussen Väst" med goda byten till T-banor, tåg mot Nacka/Värmdö.., snabbspårvagnar, båtar väst+öst, bussar


CENTRALEN - SÖDERTÄLJE 

SL-kortet bör gälla för vissa tåg (bl a till Flemingsberg och Södertälje) på gamla (SJ m fl) tågnätet genom Stockholm!

Station Flemingsberg bör äntligen korrigeras rätt, så att det blir enkelt att byta mellan gamla/nya plattformarna.


EVIG TILLVÄXT och UNDERJORDISKT LIV   (i värsta fall utomjordiskt..?)

Jämför med de fördubblade vetekornen på ett schackbräde!! Jorden "går under"...?!

Nativiteten har sjunkit kraftigt och allt fler inser åter äntligen charmen med landsbygden, särskilt nu i Coronatider.

Hur mycket ska staden tillåtas att "växa" - observera de stora nackdelarna och att charm/mysighet, utsikt etc "saboteras".

Ska vi "tvingas" ned i långa djupa läskiga tidsödande tråkiga tunnlar utan utsikt men med säkert mycket virus bakterier etc?!

Förr tog vi spårvagnen eller lokaltåget från markplan, slapp gå i tunnlar, hade härlig utsikt även framåt,

snabbt att kliva på och av, hade konduktör att betala till och fråga... Levnadsstandarden sjunker drastiskt!?

Hemläxa: Hur många vetekorn blir det sammanlagt med på ruta 1-2-3-4... antalet 1, 2, 4, 8... st? (64 rutor).


Vallentunas / Österåkers hemsida några kommentarer...

T-Centralen glömt att nämna?: "byta till båttrafik"  "alla"?  

Ska pengar styra allt - varför nu "bostadsexploatörer" vara med och betala - är samhället så fattigt nu?

Står "För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa"

OBS Glömt att skriva "cirka" eller "förhoppningsvis", "gissningsvis": "Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor."

"inklusive depå" kan skrivas tydligare om beloppet är/är inte med i total...

Länk kan EJ nås: "http://www.stockholmnordost.se/Från: Mats Lundblad, Djursholm (Civilingenjör Teknisk Fysik KTH)


Mats Lundblads en del tidigare förslag/idéer för bättre (SL-) trafik och miljö ("samlingssida") = gada.se/debattsltrafik.html 

      Debattsida (allmän debatt, trafik och miljö, värna om Naturen...) = gada.se/debatt.html   

      Huvudsida (om bl a folkmusik/-dans) = http://gada.se/  

Texten ovan finns även på gada.se/roslagsbanancity210208matsl.html