OBS Vädjan: Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik


Till Stockholms Kommunfullmäktige och till SL

inklusive de högst ansvariga!


Jag vädjar och kräver att innan kommunfullmäktige röstar

om förslag om Slussens ombyggnad:


A)

Att för- och nackdelarna tydligt redovisas, helst i tabellform!


=> Därvid skall åtminstone alla de punkter som

Benny Andersson redovisade i DN 111121 ingå =>


   Originaltext, numrerad och färglagd av mig:

http://hem.bredband.net/gammaldans/dn111121slussenbenny.html   (ny länk: http://gada.se/dn111121slussenbenny.html)

   Originaltext i DN:

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/slussen-oppet-brev-till-finansborgarradet-sten-nordin


Har något/några förslag stora nackdelar och/eller inte är ärligt redovisat ska

detta/dessa hamna sist i prioriteringslistan över olika förslag!B)

Att det tydligt redovisas hur pass smidigt och snabbt byten mellan olika

kollektivtrafikslag kan ske vid nya Slussen, och att alternativen jämförs!


Jag önskar därvid att mitt förslag, som prioriterar

smidiga byten, även med pendeltåg, och som dessutom

betonar Stockholms charm och utsiktsmöjligheter skall beaktas:


http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html)


(Svaret jag fick 100629 via Charlotte Lundqvist

... "Förbindelserna med södra station är goda" ...

är icke nöjaktigt - att ta sig mellan Södra Station och

Slussen är tidsödande och krångligt!)Med vänliga hälsningar


Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)

Hemsida med debatt och idéer om miljö och trafik:

http://hem.bredband.net/gammaldans/mldebatt.html   (ny länk: http://gada.se/debatt.html)Mail 111128 kl 143830

Från mats.lundblad@bredband.net   (ny mailadress = ml@gada.se)


Mottagare:

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia:

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, charlotte.lundqvist@stockholm.se, Anna.Thurdin@svennerstal.com, nyhetstips@dn.se