Slussen. P-stn Slussen V!  Snabbtåg/spårvagn/båt..!  Osann/brist?!


Till Stockholms Kommunfullmäktige och till SL

inklusive de högst ansvariga!


1)

Utmärkta och mysiga byten vid Slussen mellan pendeltåg (stn Slussen V),

snabbspårvagnar i 1-2-minutstrafik, Nacka/Värmdötåg österut,

båtar väster- och österut...!

      => se mitt förslag 100621

Slussen - nav för underbarutsikts snabbspårs- och båttrafik

http://hem.bredband.net/gammaldans/slussen100621.html  (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html )


Jag har ej fått riktiga svar varken av politikerna eller av SL,

bara ett felvinklat påstående om byte Sth S - Slussen

och standardiserade mallsvar.


=> OBS Enormt viktigt!

=> Sådana viktiga frågor måste behandlas före beslut!

=> Det bör bl a planeras för en gångpassage med härlig Mälarutsikt mellan

en evt pendeltågstation Slussen Väst och T-banan (nordände), ca 200 m!2)

"Nya Slussen-förslaget" - Mängder med jättestora nackdelar,

även livsfarliga (om cykelbanor hamnar mellan bussar och bilar)

enligt bl a "ett 50-tal kulturpersonligheter m fl" =>

Expressen 111129 sid 4

http://www.expressen.se/debatt/1.2636158/slussen-politiken-angar-hela-sverige


=> OBS Enormt viktigt!

=> Beslut bör ej få tas / respektive bör ogiltigförklaras

om de ansvariga/politikerna inte först bemöter och tar hänsyn

till alla stora nackdelar,

helst med en tydlig lista med för- och nackdelar för olika alternativ!

Viktigt ur demokrati- och samarbetssynpunkt att seriöst bemöta!3)

Svårt att få/hitta information och synnerligen

önskvärt med en utställning/modell att beskåda även nu inför beslut!


Informationen om bl a den nu sent påkomna bergrumsbussterminalen

tycks vara dålig och kanske lögnaktig.

För närvarande är bytesmöjligheterna mellan T-banan och

bussar/Saltsjöbanan utmärkta (bortsett från glashinder)!

Bara nerför trappan i kortändan så är man efter ca 10 m till framme!

=> Varför redovisar ni inte (ärligt) hur man ska gå i stället?

En massa trappor och gångar upp och ner??? Hur långt? 500 m?

=> Detta måste tydligt redovisas före beslut om Slussen/bussterminal.


Är då bl a detta osant?:  (länken borta — ny länk = ???)

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/NyaSlussen/Fragor-och-svar1/Trafik/


"det blir lättare att byta mellan tunnelbana, buss, Saltsjöbanan och båt.."

"lättare att byta mellan tunnelbana, Nacka-Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och stadsbussar"


Är detta osant?:   (Metro 111125 sid 26)

http://www.metro.se/stockholm/striden-om-slussen/EVHkky!QXvGKqdGkNPTM

      "Regina Kevius (M): I första hand för att det är ett jättebra förslag. ..."

=> Men enligt insändare såsom den nedan är det ICKE det!

http://www.expressen.se/debatt/1.2636158/slussen-politiken-angar-hela-sverige


Om ett av de viktigaste besluten om Stockholm ska/fattas på

grunder som delvis kanske är osanna (och delvis ofullständiga)

=> => bör då polisanmälan ske?! Och evt beslut förkastas?!4)

Sälj inte ut stadens viktiga mark/hus! Lär av tidigare enormt

misslyckade utförsäljningar (köpcentra, hyreslägenheter).


Byggs det något vid Slussen, vilket då absolut icke får

skymma utsikt varken mot Mälaren, Gamla Stan eller Saltsjön,

bör vi själva ha kontrollen av det, ge låga skäliga hyror till främst

lågprismatbutiker, återvinningsbutik, kultur, dansbana,

fria (tidsbegränsade) loppmarknadsplatser, gratistoa

och "allsortimentsbutik" ungefär som Jula, gamla Tempo el likn.Mats Lundblad, Djursholm

(Civiling KTH Teknisk Fysik)


   (senaste mail om Slussen 111128 kl 14.38.30:)

http://hem.bredband.net/gammaldans/111128matsl.slussen.html (ny länk = ‎gada.se/slussen100621.html )


===

Mail 111212 kl 04.33.00

Från mats.lundblad@bredband.net   (ny mailadress = ml@gada.se)


Mottagare:

kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia: (samma som 111128)

sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, registrator@sl.se, Jan Hamrin <rekrytering@sl.se>, charlotte.lundqvist@stockholm.se, Anna.Thurdin@svennerstal.com, nyhetstips@dn.se