Kollektivtrafikförsämringar / Förslag Cst, Slussen, Västerleden..


Till de ansvariga på

Jernhusen, SL, Stockholms Läns Landsting, SL och Stockholms Stad


Varför blir så mycket sämre för oss trogna SL-resenärer?

Ett flertal jätteinvesteringar verkar leda till försämringar!

Jag önskar svar på:


(Jag har många idéer och förslag om hur kollektivtrafiken och

miljön kan förbättras!)


(För Jernhusen gäller svar i de fall som Jernhusen är inblandade.)


A)

Lägre takhöjd på Cst

Varför sänks nu plötsligt taket i gången från T-Centralen mot

Centralens spår 11-18, med 60 cm + skivtjocklekar?!

(Höjden efter "stora cirkelhålet" sänks just nu tydligen

från ca 318 cm, till 258 cm minus skivtjocklekar.)

Det innebär väl sämre luft och större instängdhetskänsla,

dvs en försämring för massor av resenärer!

Två av mina foton (från i dag 120112):

http://gada.se/fo120112cst1.jpg

http://gada.se/fo120112cst2.jpg

=> Låt takhöjden vara åtminstone så hög som den har varit!


B)

Längre avstånd och service på Cst

Varför blir det allt längre avstånd och sämre service på

Cst (Stockholms Central) Ex:..

* Förr fanns dricksvatten att tillgå (gratis förstås)!

* Gratistoarum fanns, och det var nära till spåren.

* Biljettkassor/tidtabellsinfo etc hamnar nu alltmer perifert.

* Och stackars turister, hur ska de hitta till den dåligt skyltade

infobutiken snett över Vasagatan, samt lida under högsäsong i

jätteköer till biljettkassorna och turistinfon!


C)

Hinder med glasspärrar, glasdörrar, ojämna golv,

smala gångar/trappor etc

Varför försämras framkomligheten för oss SL-resenärer? Ex:

* Läskiga hinderdörrar av glas som tvärt slår igen,

de ger ett mycket negativt intryck samt annonserar till turister och oss

att vi är ohederliga -

trevligare, snabbare, billigare med spärrlinje och slumpkontroller!

* Mängder med nya och onödigt smala glasdörrar (där det förr var fritt)

   (på vissa ställen kan de behövas ur brandsäkerhetssynpunkt).

* Läskiga, varierande golvlutningar (även t ex T Östermalmstorg mot BJ-gatan).

* Nonchalantsmala rull-/trappor, t ex T-Centralen mot Sergels Torg,

och på Cst bl a ned från spår 13-16.

* Onödigt smala gångar, och med onödigt låga tak.


C2)

OBS Viktigt att man från Vasagatan snabbt kommer ner mot spår 11-18,

=> vid ombyggnad bör minst en trappa ned gå nära parallellt med

stora undre gångstråket, dvs ej vinkelrät mot, eller som de två

småtrapporna hittills i "bakcirkel"!

=> Stora gångstråket TC-Cst får ej försämras, det måste finnas bredd för

såväl långsamma personer som för de som har bråttom!

=> Kanske t o m ha gång(bagage-)rullband eller åtminstone förbereda för!

(Golvet lutar redan nu pga platsbrist under vid bygget till år 1957.)


D)

Sabotage av utsikt

Det verkar som om ni/de som bestämmer aldrig har fått uppleva äkta

tågåkarglädje, att tryggt sitta i ett mysigt tåg och njuta av utsikten!

Varför saboterar ni/vill hindra utsikten på ett flertal viktiga

ställen/sträckor med i regel underbar utsikt, t ex:


D1)

Stockholm C - Stockholm S, med en enormt jättedyr läskig djuptunnel,

när det självklart hade varit mycket enklare, billigare och mysigare

att ha 2+2 ytspår (på bekostnad av en bilfil, men vi är väl alla över-

ens om att prioritera kollektivtrafiken och minska stadsbilstrafiken!?)

D2)

Med ytspår kan vi dessutom få en pendeltågsstation Slussen Väst

med utmärkta bytesmöjligheter till T-banan (ca 200 m österut),

snabbspårvagnar, tåg till Nacka/Värmdö, båtar väst/öst och bussar!

Gången mellan skulle då ha tjusig utsikt över Mälaren och stan!


D3)

Nya Årstabron, ytterräcket behövs nog, men varför saboteras utsikten

från tågen med stora innergaller mellan spåren och gång/cykelbanorna?!

Vill man ha högre räcken för gång/cykeltrafikanter borde man

ha sänkt cykel/gångnivån relativt tågspåren något så att

räckena ej hindrar utsikt från tågen!


D4)

Stockholm C - Karlberg - rädda utsikten!

Om det i framtiden ska byggas hus över spåren, måste det göras så att

utsikten från tågen mot vattnet och strandpromenaderna etc bevaras!

Och gör något tjusigt av Karlbergs station, nära till natur, bad

och kanske ett nytt område med proportionerliga, vackra, sjönära hus!


D5)

Slussen - vid bussterminalens östra del ser man mot Saltsjön

och kan känna sjöbrisen. Görs en jättedyr bussbergsprängterminal

saboteras utsikten samt de snabba/enkla bytesmöjligheterna

och chansen att snabbt välja mellan ett tåg och en buss!

OBS => SL och politiker-  säg nej till en sådan insprängd bussterminal!!!

OBS Bråttom! Höjdarna är stressade!


D6)

T-station Gamla Stan, där sitter jättereklamtavlor som nästan

helt skymmer utsikten mot Mälaren (och även mot Gamla Stan)!

=> Vid all planering av kollektivtrafik måste resenärernas komfort vad

gäller vacker utsikt  (mycket viktig för själ och kropp) värderas högt!


D7)

Som en västlig tvärförbindelse i Stockholm finns (bl a?) två huvudalternativ:

a) En snabbspårs- över mark och vatten, med underbar utsikt och enkla byten

till bl a P-tåg / T-bana / Kungens slott / T-bana / P-tåg osv!

b) En enormt jättedyr biltunnel, utan utsikt, som genererar massor av mer

biltrafik vilket skapar stora bullermattor och död*, stridande mot bl a FNs,

och H M Konungens, miljömål!

   *Enligt rapport mördas vi på ca 7 månader av våra liv pga partiklar från

främst biltrafik; dessutom pga avgaser, buller, olyckor etc.

Om vi räknar 0,8 år/80 år och 1 miljon stockholmare innebär detta ca

=> 10 000 (hela) mord!

     Politiker och andra: (för Västerleden/Förbifarten och andra leder):

=> Prioritera snabbspårstrafik i stället för biltunnlar och död!

http://www.aftonbladet.se/halsa/article5671497.abMed vänlig hälsning och med hopp

om bättre och mysigare kollektivtrafik samt om bättre miljö!


Mats Lundblad (Civiling KTH Teknisk Fysik)

Falks väg 23, 18254 Djursholm

Hemsida/undersida debatt: http://gada.se/debatt.htmlTill:

info@jernhusen.se, landstinget@sll.se, registrator@sl.se, kommunstyrelsen@stockholm.se

Kopia till:

paul.vandoninck@jernhusen.se , cecilia.granath@jernhusen.se, sten.nordin@stockholm.se, ulla.hamilton@stockholm.se, lotta.edholm@stockholm.se, yvonne.ruwaida@stockholm.se, ann-margarethe.livh@stockholm.se, roger.mogert@stockholm.se, sl@sl.se, forum@sl.se, redaktionen@metro.se


Mail 120113 kl 04.00.00

sl@sl.se = FEL   Ulla H frånvar.

http://gada.se/120113matsl.cst.sluss.uts.html


(( Denna sida från 120113 är uppfräschad 160320

med teckensnitt Arial och med fler röda färgmarkeringar, inga ändringar i texten. ))