AF 190129

Dansprogram 29 januari 2019 kl 19.15.

Spelman Sten-Axel Julin  ((Dessutom från efter instruktion: Fiol: MC, UlfL, ML.))Vals

Schottis

Familjesextur

Skånsk Kadrilj


Instruktion: Engelsk kadrilj


Den halve kæde   (G)

Kökarengelska  (D)

Bingsjöpolska   (Hedlunds morfar)

Övrabykadrilj   (F)

Frykdalspolska

Gustavs skål   (G)

Bondpolska   (Båtsman Däck)

Daldans   (GmG)

Engelska för tre par

Engelsk kadrilj   (G) (extra)

Pariserpolka   ("3G") (extra)

Schubertvals   (G)


Reserv: Polka (ej)

Pariserpolka (se ovan)