140228 kl 23.57.00   Mail till: cykelplan@danderyd.se


Danderyd Cykelplan - Synpunkter från Mats Lundblad, Djursholm 2014-02-28


Jfr (64 sid):

http://www.danderyd.se/Trafik--infrastruktur/Trafik/Cykling/Cykelplan---Samrad/


Allmänt om skriften från Danderyd:


a) Bra att cykelfrågor förs på tal.


b) Lite svårläst med 64 sidor, sammanfattning borde kanske finnas.


c) Förstasidans bild med bl a "I love my bike" skulle i verklighetsfallet

kunna kompletteras med en bild om vad cyklisten tycker om massbilismen

med dess ständiga buller och fara för cyklister,

bl a livsfarliga partiklar från bilar samt i enormt dyra tunnlar

och om politikerna som i stort sett inte gör något åt de stora problemen

(men älskar stora utgifter för t ex enormt dyra och onödiga tunnelprojekt),

och om alla övriga hinder som görs mot cyklisterna!


Jag har i ca 40 års tid skrivit insändare och förslag till bl a politikerna

om bättre trafik och miljö.  Hemsida => gada.se  med bl a undersidan => /debatt.html  

Jag har aldrig haft egen bil, utan cyklar, åker tåg etc.


För att belysa vad som behöver göras belyser jag främst ett antal av de problem

och kraftiga försämringar som jag som cyklist nästan dagligen upplever, bl a:


Ursäkta att jag inte har tid/ork att strukturera innehållet ännu bättre,

jag hade velat ha med bl a belysande foton på farligheter och tokigheter!

Om så önskas kommer jag gärna komma med kompletteringar!


Jag bor nära Mörby C. På en cykelsträcka på ca 1 km därifrån mot valfritt öst/nord/väst

upplever jag upp till ca tio problem:


Öster om Mörby C (bl a)

Vägböjar/korsningar är feldoserade med risk för omkullkörning.  (t ex Berguddsvägen och Rindavägen)

Vägböjar/korsningar har ibland en farligt placerad avrinningsbrunn (med svacka) vid böjen.

Vägböjar/korsningar har ibland en svag, blanksliten svacka, där isfläck bildas vid kyla,

just där man ska svänga (en nära vän blev allvarligt skadad pga en sådan) (t ex Berguddsvägen Ö)

En fånig kant är i vägen vid byte gata-cykelväg (t ex Berguddsvägen V)

Kanter är i vägen när man ska byta från bilgata till cykelväg och vv,

man frestas att i onödan fortsätta på bilgatan (t ex Vendevägen)

Man tvingas att cykla via uppförs+nedförbacke i stället för att få gena horisontellt (Berguddsvägen/skogen)


Rondeller, särskilt den senaste vid Vendevägen/Mörbyleden, är till stort förtret för

oss cyklister, förutom för bl a utryckningsfordon / bussar / evt spårbunden trafik!

Kommer jag med cykelkärran (som i dag) så är det krångligt med de tvära böjarna där

och räckena och skyltarna som är i vägen, och har jag bråttom till busshpl 176-178

så är det också stressigt, alternativet är att cykla i körbanan,

och därefter är det svårt med de dubbla och höga kanterna när man ska över från

västra till östra sidan (busshpl)


Man måste planera för att cyklister, särskilt när det inte är några bilar i närheten,

ska utan hinderkanter kunna svänga över från den ena till andra sidan, respektive

att enkelt utan att bromsa helt kunna ta sig upp från bilbana till cykelbana.


Mörby C nära T-uppgången:

Livsfarligt med vassa tvärställda skyltkanter precis intill smal cykelväg

(Och dito tidigare i garaget där, en vän fick en vinkelrät i ansiktet.)

Livsfarligt med alla konstiga gatukanter som lämnar en mycket smal passage till cykling

(intill vassa skyltar och stolpar), man tvingas att titta ned

för att få cykelhjulen att hamna rätt, i stället för att iakttaga bussar, bilar och andra trafikanter

och man kan skada ryggen av oväntade hopp upp/ned om man tittar på övrig trafik

Sabotage med telefonkiosken vars fönster har klistrats igen med reklam,

man ser ej om det kommer någon på andra sidan

Usel klocka utanför Mörby C (norra) - politikerna var så stolta när den invigdes,

det var som deras stora insats det året (jfr Nordin o co om instängda Slussen),

jättesvårt att snabbt se vad klockan är, ofta har man brått och vill veta hur många sekunder

man har, och då livsfarligt att titta så högt upp på något så svåravläst (om den nu går rätt)!

Sätt en lättläst digital klocka (tim min sek) precis över ingångsdörrhöjden på alla stationer

samt ange när nästa tåg avgår!

Det är bra att det nyligen har gjorts cykelparkering med tak vid Mörby C norra!

Men dom som planerade verkar hellre vilja sitta och dricka kaffe länge än att se till

och kontrollera att det blir bra - för varför finns det snubbelhinderjärnrör och lera

precis mellan cykelparkeringen och T-ingången!???


Väntkurerna för buss 610 m fl är onödigt "breda", man bör ha smalare sådana,

och utan skymmande reklam,

där passagen är ganska smal, stor risk för krock med storrökare som smyger bak kuren

   (det finns "tack vare" politikerna gott om storrökare trots att ca 15 000 dör rökdöden/år -

   men speciellt synd om cyklisterna...).

Glaskursspitter från sabotörer ligger på sommaren ofta kvar ca 3 dygn,

stor risk för punkteringar, och man kan tvingas ut i bilkörbanan

Nu har en ca 10 cm tjock vattenslang legat i ca en månad över cykelbanan på norra

sidan av Mörby C, med en alltför tvär träbrygga över (bör göras med låga, mjuka lutningar).


Väster om Mörby C:

Massor av sabotagehinder för cyklister har installerats på senare tid,

vid småkorsningar ofta stora stenbumlingar, livsfarliga att köra mot eller

att få huvudet mot! Varför??  Och kraftiga avsmalningar som man måste

sikta in sig på i stället för att koncentrera sig på övrig trafik!!

Edsviksvägen är visserligen smal, men åtgärder måste göras där

för att få till snabb och säker cykeltrafik!


Norr om Mörby C (östra sidan av motorvägen, mot kyrkogårdsmuren).

Skandalöst att man inte kan få cykla säkert där, antingen i bilkörbanan

där stora bilar med hög fart kommer, eller på den smala trottoarremsan

med dels kanthinder vid småkorsningar, dels för ögon och cykling farliga

grenar som sticker ut från kyrkogården - man vill inte hamna där i förtid!

Varför inte göra en vettig cykelbana där!


Runt Mörby C


Skandal att cyklister norr-söder måste svänga så krångligt runt

hela Mörby C, cykelbanan bör dras rakt precis öst om Mörby C-huset, planera för det

liksom för snabbspårväg när huset ska byggas om!

Och självklart en ingång till Mörby C nära bussavstigningsplatsen/motorvägen

(och en busshållplats på andra sidan)!

Även norr om Mörby C måste cykelleden dras rakare/bättre!


Danderyd-Stockholm

Det syns tydligt hur politikerna prioriterar:

Bilarna har i stort sett rakt fram med få nivåskillnader

Cyklisterna har krokigare vägar med brantare backar,

och har inte rakt/prioritet vid småvägskorsningar (brons södra sida)

Och alla bussarna måste stanna helt i botten av en svacka

för att det kan komma någon enstaka privatbilist på en liten tvärgata

och där även ha en onödigt tvär böj med stolphinder.


Och alla dessa bilar förstör våra liv med ett ständigt trafikbrus och massor

med bl a livsfarliga småpartiklar, som mördar oss på ca 8 månader av våra liv!

Välbetalda politiker verkar inte göra något alls för att snarast drastikt minska

privatbilismen - så gott som alla arbetsresor kan ju ske med snabba, bekväma,

mysiga snabbussar bostadsområden - arbetsplatser (i väntan på ännu bättre

spårbunden trafik), vilka såväl förbättrar miljön som vår ekonomi, samt ger oss

mer tid över till annat än att mumla fula ord i långa skitiga bilköer!


Gör cykelbana på bron Vendevägen över motorvägen, mycket genare och utan

onödiga nivåskillnader och farligt "hörn"! Bra bl a när man ska ta en "snabb-buss"

vid DS.


Mot Djursholms Torg (Vendevägen..)

Man märker tydligt prioriteringen: Bilarna har huvudsakligen slät, fin asfalt,

cykelbanorna är knaggliga med gropar här och där - det går avsevärt fortare

och enklare att cykla på bilbanan än på cykelbanan! Åtgärdas!

Genvägen Alfhems-Svitiodsvägen är bra och mysig, men har bl a en vinkelrät skåra

(förutom div "fartgupp") och nu (jag cyklade i dag, fick nästan sladd där)

en lång längsgående ca 1-2 dm bred skåra, Alfhem södra kanten.

"Hörnet" där Alfhems- och Svitiodsv möts kan göras betydligt "rakare" för cyklister!


Bilguppen bör ej gå ända till sidorna, så att man får chans att kunna cykla bredvid

nära trottar/kant.


Vid Ösbyparken/rondellen är det uselt:

Ska man från Djh Torg och upp mot Falks vägs-backen tappar man nästan all fart pga

krånglig/felvinklad cykelavfart, gör en genare, smidigare (dvs större kurvradie) böj där!

(Och nya asfaltbeläggningen har en liten onödig låg kant vid rondellen.)

Ännu värre är det från södra delen av Vendevägen mot Falks väg, där är det

"typ lervälling" om man vill svänga av - det räcker nog att lägga ut några lass grus

där så att man får en bra avfart.Kombination cykel - kollektivtrafik


Vi som inte bor nära en pendelstation har det mycket besvärligt här i Danderyd.

Själv har jag t ex i stan en cykel stående vid T Mariatorget / P Södra station

och hade tre vid T Stadion/Nybrogatan (tills troligen Sten Nordin o co tog dom)

för att kunna cykla vidare i stan / ta med cykel på pendeltåg.


Snabbussarna (blåbussarna) i stan kör uselt långsamt (usla politiker...) 

och t ex den nya tvärbanan (SL vågar ej visa tidtabellen) kör så långsamt,

och snabb-bussarna 176-178 är söligare än förr, pga långa omvägar och rondeller

och övriga hinder, så att det går fortare att cykla än att åka med SL!


Men varför får man inte ta med sig cykeln i T-banan ens senare på kvällen när

det är avsevärt färre resenärer än i rusningstid!!!?

T ex i mittvagnen i de senare 3-vagnarstågen (innan de kopplas om till 2-vagnars)?

Då skulle man dels kunna göra cykelutflykter bort och sen åka hem med hjälp

av T-banan, dels kunde man lätt få hem sina stadscyklar på senhösten,

i stället för att de blir stulna eller översnöade!


Varför kan inte politikerna köpa in t ex 100 000 cyklar från östra Asien, massköp ger

troligen priset ca 500 kr/st, det blir bara 50 milj kr, ca en promille (=1/1000) av vad

t ex Västerleden/(tunnel)Förbifarten skulle kosta, en pyttebråkdel

och tänk sån enorm nytta och glädje det skulle skapa om dessa placerades ut

vid bl a alla T-banestationer. Målade på ett speciellt iögonväckande sätt,

och med mycket tydliga regler, och straff om de missbrukas/stjäls.

En sådan enorm miljöförbättring etc!!! Jfr nedan:


Politikers prioritering av insatser för de små kontra onödiga jätteprojekt:

(vi cyklister och kollektivresenärer får föga riktiga förbättringar - ofta i stället

försämringar med längre och krångligare resor till kraftigt höjda priser och numera

utan riktiga tidtabeller för bl a T-banan, nya söliga tvärbanan och SJ-tåg) =>


Politikerna verkar älska enormt dyra och onödiga projekt, där man för avsevärt

lägre kostnad kunde få mycket bättre, mysigare, rättvisare-klimatsmartare lösningar.

Jag har skickat konkreta och koncentrerade (ca 1-3 sidor) förslag och idéer

om avsevärt billigare, mysigare, miljövänligare lösningar

(spårbunden snabbtågstrafik över mark och hav etc)

till politikerna (bl a Reinfeldt och Nordin) om bl a jätteprojekten:


Citydjuptunneln för tåg

Västerleden/Förbifarten

Slussen med jätteundervattenbergrumsbussterminalen

Djuptunnelbanan (ca 100 m djup) Stockholm-Nacka

Dubbla arenor (jättearenor inkl Globen brukar gå med förlust)

Stadsflygplatser (används mest av "miljöbovar")

Jätteköpcentrumparadis


men har aldrig fått något konkret svar - politikerna bryr sig inte? -

politikerna är enfaldiga? och vill bara se sin egen lösning?

Många "lösningar" är kraftigt framlobbade av Stockholms handelskammare,

som ihärdigt har propagerat för obehindrad massbilism i och kring stan

på bekostnad av kollektivtrafikresenärerna, som tvingas djupt ned i underjorden

i mycket dyra, krångliga, djupa, läskiga tunnlar.


Många av de enormt dyra satsningarna behövs icke om politikerna kunde inse

att man borde kunna köra tåg etc med ca 2-minutersintervall (bättre signalsystem etc),

få snabbare bussresor med slopad ingångsbiljettkontroll (slumpvisa i st) och att bussar

etc alltid ska ha företräde framför privatbilister - privatbilister ska icke få hindra

kollektivtrafiken samt icke låta andra människor lida/bli sjuka/dö i förtid (ca 8 månader

i Stockholm)!!!


Att slänga ut sådär 30 000 000 000 kr på att borra djupa tunnlar etc

gör politikerna gärna (man kan tro att dom får saftig provision av bergsprängarbolagen)

men att för några timmars arbete (gärna av fattiga från andra länder som ändå är här)

göra t ex en vettig stig från (Reinfeldts?) busshållplats Roslags-Näsby tpl

till föreningslokalen 100 m söderut, eller en cykelstig från Mörby C 100 m till villaområdet åt NO,

eller anslutande cykel/naturspår från busshållplatser i bl a Täby till de större skidspåren

verkar inte vara på tapeten.

Tar jag buss till någon hållplats i Täby för att åka skidor är det ofta mycket svårt att ta sig de

kanske ca 100-200 m från hållplatsen till ett skidspår.

Låt t ex arbetslösa/sommarjobbare göra enkla men bra grusstigar (skidor/cykling/joggning..).


Jag komplettar som sagt gärna om så önskas!


Mats Lundblad, Djursholm (Civilingenjör KTH Teknisk Fysik)