Mobil återvinningscentral 2018 vår Danderyd 

Vad kan lämnas?

Brännbart grovavfall

Krympfilm och sträckfilm

Isolering, glas och porslin

Övrigt farligt avfall

Textilier och kläder till återanvändning och återvinning

Vatten- och lösningsbaserad färg

Förpackningar och returpapper

Elektronik

Metall

Ljuskällor

Wellpapp

Småbatterier och blybatterier

Mindre saker till återanvändning

Stoppade möbler och mattor

Trädgårdsavfall

 

Det du lämnar ska vara oemballerat, det vill säga inte ligga i säckar eller kartonger. 

Hushållsavfall (mat- och restavfall), bildäck, vitvaror, tryckimpregnerat trä och asbest tas inte 

emot. Det farliga avfallet som du lämnar in ska vara märkt med innehållsetikett.

Schema för mobila återvinningscentralen

9

Dec

Lör

Stocksundsskolan, på vändplatse och längs skolgårdsvägen

Kl 09:00–11:00

9

Dec

Lör

Rosenvägens förskola, parkeringen

Kl 14:00–16:00

20 

Dec

Ons

Stockhagens IP

Kl 16:30–19:30

3

Jan

Ons

Danderyds gymnasium, parkeringen

Kl 16:30–19:30

6

Jan

Lör

Vasaskolan, varumottagningen

Kl 09:00–11:00

Jan 

Lör 

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Kl 14:00–16:00 

17 

Jan 

Ons 

Stockhagens IP 

Kl 16:30–19:30 

20 

Jan 

Lör 

Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen

Kl 09:00–11:00 

20 

Jan 

Lör

Brageskolan, skolgården med infart mot Björkvägen 

Kl 14:00–16:00  

31 

Jan 

Ons 

Enebybergs IP 

Kl 16:30–19:30  

Feb 

Lör 

Pendelparkeringen vid Mörbybadet 

Kl 09:00–11:00  

Feb 

Lör 

Baldersskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg 

Kl 14:00–16:00 

14 

Feb 

Ons 

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna 

Kl 16:30–19:30 

17

Feb

Lör

Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen

Kl 09:00–11:00

17

Feb

Lör

Rosenvägens förskola, parkeringen

Kl 14:00–16:00

28

Feb

Ons

Danderyds gymnasium, parkeringen

Kl 16:30–19:30

3

Mar

Lör

Vasaskolan, varumottagningen

Kl 09:00–11:00

3

Mar

Lör

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Kl 14:00–16:00

14

Mar

Ons

Stockhagens IP

Kl 16:30–19:30

17 

Mar 

Lör 

Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen 

Kl 09:00–11:00 

17 

Mar 

Lör 

Brageskolan, skolgården med infart mot Björkvägen 

Kl 14:00–16:00 

28

Mar

Ons

Enebybergs IP

Kl 16:30–19:30

31

Mar

Lör

Pendelparkeringen vid Mörbybadet

Kl 09:00–11:00

31

Mar

Lör

Baldersskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg

Kl 14:00–16:00

11

Apr

Ons

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Kl 16:30–19:30

14

Apr

Lör

Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen

Kl 09:00–11:00

14

Apr

Lör

Rosenvägens förskola, parkeringen

Kl 14:00–16:00

25

Apr

Ons

Danderyds gymnasium, parkeringen

Kl 16:30–19:30

28

Apr

Lör

Vasaskolan, varumottagningen

Kl 09:00–11:00

28

Apr

Lör

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Kl 14:00–16:00

9

Maj

Ons

Stockhagens IP

Kl 16:30–19:30

12

Maj

Lör

Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen

Kl 09:00–11:00

12

Maj

Lör

Brageskolan, skolgården med infart mot Björkvägen

Kl 14:00–16:00

23

Maj

Ons

Enebybergs IP

Kl 16:30–19:30

26

Maj

Lör

Pendelparkeringen vid Mörbybadet

Kl 09:00–11:00

26

Maj

Lör

Baldersskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg

Kl 14:00–16:00

9

Jun

Lör

Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen

Kl 09:00–11:00

9

Jun

Lör

Rosenvägens förskola, parkeringen

Kl 14:00–16:00

20

Jun

Ons

Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Kl 16:30–19:30

Schema mobil återvinningscentral höst 2017

Schema för utskrift mobil återvinningscentral höst 2017

Schema mobil återvinningscentral vår 2018


Den mobila återvinningscentralen underlättar för dig som bor i Danderyd att lämna 

avfall till återvinning och återanvändning. Främst vänder sig tjänsten till dig som 

har mindre mängder avfall och saknar tillgång till bil.

Vad är en mobil återvinningscentral?

Den mobila återvinningscentralen består av ett antal containrar som ställs upp för att underlätta 

för hushåll i kommunen att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Den är bemannad 

med personal från SÖRAB som hjälper till att svara på frågor om sortering av avfall. 

      = http://gada.se/dandsop18a.html      (Karta önskas!)