FEDER MIKKEL    noter: FederM 


Tur 1: Långsamt sidsteg 2+2+3 st (först börja fram, sen börja bakåt)   


Tur 2: 2x:(Snabba sidsteg 3 framåt+fot i kors, 3 bakåt+fot i kors, polka 1v =2 takter + snoa 2v)


Spelas: Repris a = 8  (2x4) takter långsamt.   


Därefter bb  = 16 takter snabbare, varav 2 takter för: sidsteg fram / sidsteg bak / polka 1v / snoa 2v.
   ENGELSKA FRÅN STIGTOMTA  


Parvis i stor ring, vartannat par vänt medsols, bilda småringar med 2 par i varje:


A.   Små-ringar medsols 16 steg;   2x (Kedja H till nr 4 (egen = 1), stamp, hurrar-omdans)

B.   Stor ring medsols 16 steg;   2x (Kedja H till nr 4 (egen = 1), stamp, hurrar-omdans)


   Osv upprepas (t ex ca 4 ggr totalt)


RingSmall+Kedja+Kedja + RingLarge+Kedja+Kedja =6x8 takter  ≈ 6x10,5 ≈ 63 s.   x4

Man börjar helst med småringarna, annars blir det svårt att göra småringar av första stora ringen. 


Uppteckning av ML 111125+121204 enl video   (jfr acla/förenklad version)   (melodi Gustav Pettersson Valla D) 


Not A 2 repriser not.allerum.nvh.spelmansmusik.p73   G 3 repriser: afnot.allerum     13 km VNV Nyköping 
   HAMBO FRÅN TURINGE


Takt 1-2   Parvis (öppen ring), K utåtvända, D inåtvända (dubbel handfattning)

Två dalsteg (framåt dansriktningen först). 

Takt 3-4

Höger armkrok 3/4 varv (på två valssteg medsols) så att ...


Takt 5-8   K vända framåt i dansriktningen, D bakåt

Kedja viv till nr 4  (egen = 0)  (valssteg).Takt 1-2   K vända framåt i dansriktningen, D bakåt

Två dalsteg (inåt först) (dubbel handfattning).

Takt 3

Tre små gångsteg, K i dansriktningen, D motsatt, till nästa.

Takt 4-7

Hambo-omdansning 4 varv.

Takt 8

Avsluta hambo-omdansningen på vanligt sätt med tre gångsteg.


Upprepas... (En omgång = 2x8 takter = ca 2x10 s)  (6 ggr = ca 2 min.)


(Turinge kyrka 12 km VNV om Södertälje, 2 km NNO om Nykvarn stn, nära S om sjön Turingen)


Får användas av Akademiska Folkdanslaget; samt av dansledare om källan anges.   

© Mats Lundblad 180313 

Denna sida = gada.se/mld.hamboturinge.html   Huvudsida: gada.se   

Dansbeskrivningar: gada.se/mld.html      Jfr acla    Musik: Vanlig hambo.