Mats Lundblads dansbeskrivningar   => Please mail: ml snabela gada punkt net

   ÄKTA SLÄNGPOLSKE-VÄN Slängpolska pdf  png => gd1001-03 !      VÄDJAN:   Hjälp till att rädda slängpolskan (fläckpolska)!      100228 till FMH 

DEF: Henry Sjöberg Sörmlandslåten Första numret 1968 nr 1 sid 14:  ..1).. Rundpolska (parvis runt salen i valsbana, från och med 1800-talet)

2) Den andra formen av polska kännetecknas av att man dansar "på fläck", den kallades i bygderna med ett gemensamt namn för slängpolska... , allmän i hela landet på 1700-talet...

Mats Lundblads Folkdanslista: png: övre undre  pdf      Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

(80 danser  med  snabbrep.beskrivningar,  repriser,  tid...)   ///   Ekeby: AF: 3(aabbccdd)aabb   Jämtpolska: 2(aabb) ab

 

Huvudsida: Mats Lundblads GAMMALDANS-tidning gada.se    NOTER =>   se nertill på gada.se och för not-listor och äldre även: gada.se/not.html Detaljerade beskrivningar* för några av de svårare folkdanserna  (med reprishänvisningar)

För nybörjare är det kanske lättast att läsa en vanlig textbeskrivning som finns bl a

http://runeberg.org/folkdans/besk 


http://www.akademiskafolkdanslaget.se/beskrivningar.shtm* AF har tagit bort direktlänk, nu lösenordsskyddad        

SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken = folkdans.org/text/digitala_dansboken.htm (Tryckta boken 150:- utgiven 1992) /SFV150310 /150402   =>

Daldans  Ekebykadrilj  Engelsk kadrilj  Fryksdalsmelodi  Fryksdalspolska  Fyrmannadans  Gotlandskadrilj  Halländsk kadrilj

Skrälåt  Skånsk kadrilj  Trekarlspolska  Vindmölledans  Västgötapolska  Väva vadmal  Östgötapolska  Övrabykadrilj


Högre stånd: Fransäs  Gammalpolka  Gavott  Lanciärkadrilj  Menuett  Schubertvals  (jfr acla/Schubert aabbccddeeaa)


BakmesSyvskrit  Hambo  Jämthambo  Klubba  Polka  Polketta  Rysk maz  Schottisch i turer  SFV-vals  Stegvals  Tantoli  Varsovienne  Vindeliska  


Noter: Engelsk kadrilj  Jämthambo  La Véritable Polka  Sarabande Grandiose  Tiarara  Vindeliska  Vosserullen

Omslag  Inlaga 1-2  Tillkomst  Allm  Fattningar  Figurer  Steg  Hänvisn   100201 DN Inger Roland blev 88 spärrad..
      ///  Övriga föreningars dansbeskrivningar..:  

Folkdans.se (sidan är tyvärr helt nedlagd dec 2011 varför?) (Tom Backman 080316 030925..=>) => men mycket(!) finns på acla.se    

GRF (bör revideras/förbättras.. ju fler varianter etc uppåt 100-1000 st tyvärr desto större risk att grunderna/dansskicklighet urholkas, jfr Henry Sjöbergs åsikter)

   "man byter partner..  folk har så många fördomar mot oss.. tror det är knätofsar och fiol.. man kan komma precis som man är.. samtliga har skor med gummisulor" /?! Bild 2 baksparkar!

"Medelande  2014-01-01 Ang. video som försvann hos Dancilla är nu en del återfunna. Tyvärr gick inte alla att återskapa."


Steg acla 6 sid pdf  bör revideras ngt!  Steg Runeberg=UR..  (Steg nedlagd   Fattningar (från UR) nedlagd)

Beskrivningar på norska  Verdandi Landskrona    folkedans.com     Torna: fdl dansbeskr        Lindholm/fusk(allt ej rätt)


Rättviks fdl: Polskebeskrivning: Bingsjö  Boda  Ore  Rättvik  Polskans ursprung      Älvdalspolska: mld.alvdalspolska 
   Mats Lundblads folkdansbeskrivningar (detaljerade) =>

   http://gada.se/mld.dansnamn.pdf  (alternativt .png)   -    (( ngt äldre beskrivningar finns kvar via:   http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.dansnamn.pdf   ))

(i skärmbild pdf, evt även png, använd 100 % skala för tydlig text) (evt 150 el 200 %)


B-SALS-KADRILJ   (Ludvika-kadrilj)    = bsalskadr.html  =  bsalskadr.png  (7K resp 150K)   (ej i AF...)


Björköpolska


Daldans   Daldans2not   runeberg.org.daldans      


Ekebykadrilj (Runeb   Runeberg/txtbearb   AF* (Kadrilj från Ekeby socken)  


Engelsk Kadrilj


Engelska   se nedan (flera..)!   (Dansas normalt med oorganiserade byten, AF dansar med organiserade byten: Fyrtur med keding.)

Engelska från Stigtomta  se nedan!     Engelska från Trosa  se nedan!

Engelska från Svartsmara   png  (även nedan, kortare beskrivning)

Engelska från Sörbyn pdf      Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

Engelska för 3 par   AF  UR  UR/färglagt  SkFdl /141104


Familie sekstur fra Præstø = Familjesextur: spillefolk =>   AF* (bör uppdateras!)

1. Tur

1. Reprise

Opstilling parvis i kreds (: medsols med hurretrin 8 takter)

1. Tur

2. Reprise

I sluttet kreds danses frem mod kredsens midte med 4 gangtrin, let kompliment. 4 gangtrin baglæns tilbage.      Dette gentages.

1. Tur

3. Reprise

Kæde (H) med gangtrin (t nr 7 i rækken)   (AF: Egen = 1, gå till nr 8)

2. Tur

1. Reprise

I de følgende ture danses i stedet for kreds parvis sving med hurretrin med den danser (nr 7 i rækken) man møder i slutningen af kæden. osv

Noter x3 => 3x8 takter = en omgång = ca 26 sek.  DAD-dur (AF spelar ibland CGC)   /150206 


Fjällnäspolska   bearbetat/rättat/färglagt: runeberg.org.fjallnas från runeberg0148...


Fan i banko (not+beskr)


Francaise   


Fryksdalsdans  (png) 


Fryksdalspolska


Fyrtur från Allerum


Gammalpolka  (png)   Beskr GammalpolkaDK 


Gammalvänster från Runeberg, red.  Runeberg original)  noter: Gammelvänster från Oviken efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60)


Gavott  png  pdf  (förstaversion, förfinas evt)   af*   afnot.menuettgavott.png  =  (afnot.menuettgavott.jpg)  inkl snabb.beskr etc


Gotlandskadrilj, med noter Gotlandskadrilj2 170119   Runeberg/gada rev 161124  Runeberg  NordFamB   undersida old/gada  AF*hemlig 

 Video (9,7 MB) 3m28s  5b: 1+1v     Sk: H fot fram  Noter SL: GotlKadr Taktnr bör minskas ett steg from 10 (=9).   1a ton = G i takt 66 67 70 71 (=65 66 69 70).  Vykort 1903 Axel Eliassons Konstförlag, Sth no 2078 


Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)Hallandskadrilj  runeberg.org.hallandskadr  från runeberg0196  /160302 


Jämtpolska  (png)  ---  Gröna noter: fel på repris tur 2 (men rätt i Gröna danser)      UR: D dansar även runt 7e kav.  runeberg0173   

Korr: Sista tur musik 1-8 9-16 (helst ej 1-8 1-8).   Täby fdg/KH spelar i början bara en 1-8 därefter dubbla repriser.

Tur 2 AF: D mots i ring: meds runt egen (9-10) utanför nästa (11-12) meds 3e (13-14) utanför (15-16) meds 5e (9-10) utanför (11-12, 13-14) till egen (15-16)


Kadrilj från Skeppsholmen


Kadrilj från Torp 


Lancierkadrilj   undersida   Eng   Video (46 MB) Quadrille  se nedan: 


La Rousse  (png)  afnot (Larousse/Uhr)  


Menuett   afnot.menuettgavott.png  =  (afnot.menuettgavott.jpg)  inkl snabb.beskr etc

      jfr Noter: Melevetten Menuett168  wiki   Östra Ljungby (NV Klippan) ≠ Trolle-Ljungby (öst Kristianstad) 


Oxiekadrilj /170227  Not (olika melodier!): OxieCG  OxieAE    Oxiekadrilj/Runeberg  Pariserpolka   (not PariserD  PariserG)

   PARISERPOLKA   Alla 5 turer dansas 2x vardera (=8+8 takter)

Varje deltur avslutas: takt 5-6: polkasteg framåt, 7-8: snoaomdansning 2 varv.

1) Framåt+bakåt

2) Utåt från varandra, tillbaka

3) Pannkaksvändning (från - tillbaka)

4) D bakåt, D motsols tillbaka. D ensam 2v medsols (D: 0+1+2 varv)

5) D snurrar själv utåt-tillbaka-utåt (D: 1+1+2 varv)


Retour de Spa /not    Norsk  Spa i Belgien(wiki) (klicka ej på ortens hemsida-hänger)   


Ränningen  (png)   


Sappo   se text strax nedan!


Schottis i turer (AF och SFV har förtur = gångsteg, SFV med stamp)  (Schottisch i turer)  (Engl)  ((acla))

Tur Repr Beskrivning (kortf.)    Noter: Idre  Inoff:  afnot.schottisiturer  Spelas:  a 4(ab)


0 a Gångsteg parvis (ytterfot)  (förtur) 

1 a Hoppsteg framåt

2 b Valsfattning, dam bakåt  (som schottis)  2x

3 a Höger i höger, dam snurrar under arm medsols  (som schottis)  2x

4 b Armar i kors, dam snurrar som i förra turen  (som schottis)  2x

5 a Dam runt kavaljer ett varv (2 varv runt egen axel, jfr ett utvändigt kugghjul)  2x

6 b Skridskofattning (3 hoppsteg in, 4:e klack..)  2x (andra gången med HEJ)

7 a Knäfall, dam ett varv runt  2x

8 b Dam runt kavaljer halvt varv, tillbaka..  2x (evt lyft sista takten: hopp hopp upp ned)


Schubertvals

SFV: Schubertvals   acla: Schubertvals (från AF)  Musik spelas: aa bb cc dd ee aa  

(musik ur Franz Schubert opus 9)   Noter Internt F resp G: afnot.schubertf   afnot.schubertg   

Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foton i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...


Skrälåt 


Skånsk Kadrilj   (snarlik Landskronakadrilj, jfr Oxiekadrilj)  


Slängpolska = Slängpolska från Sörmland AF/färglagd  png    Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder   Påminnelse om vädjan slängpolska..   


Smålandspolska  (png) 


Stenhuggarengelska   Stenhuggarengelska(med noter)   Noter: Bohus   (jfr Engelska från Bohuslän)    /171003


Sønderborgskadrilj =png  +not = Sönderborgskadrilj = Dobbelt kvadrille  GSønderjDanse  (fska stå: dobbelt)   not: Sønd(felstavat)  =hds(Himmerland)  /150203


Trekarlspolska  Runeberg: Trekarls färglagt/bearbetat/rättat.. => Trekarlspolska /ML 150316


Vindmölledans  (png) 


Väva Vadmal  +not   Runeb    (Målning Öl/Lein av Malmström) /141225 150207 v0 (ska evt förbättras mer)


Västgötapolska 


ÅttaManEngel      Sk 2m27s youtube  


Östgötapolska    UR/ML/Östgöta  AF/Östgöta*  SFV/Östgöta (figur upp o ned)  /150505 


Lasse går i ringen Grisesnoa nöff nöff   ingår kanske inte i vår reportoar... jfr Mälarhöjdens Dansgille 


      Kvar att skriva bl a: (/110319  120309  150316  150505  171003)

Den halve kæde  Ekebypolska  Hallandskadrilj  Kökarengelska      ..   //Klara: Trekarlspolska  Väva*  Östgöta   Oxiekadrilj/170227   Stenhuggarengelska/171003


Rørospols  beskrivning finns ej!?!!  ((jfr musikavhandling 284 p))Engelska:  2 par i cirkel:  Med+motsols 8+8 steg (1-8).   Figuré för motstående 8 steg, förbi varandra tv 2 steg o figuré 6 steg (1-8). 

Kedja (9-16):  1 takt = 2 steg (kan ta höger i höger = hih):  Takt: 1 K möts i mitt hih,  2 K mot D viv,  3 D möts i mitt hih (K motsols i ändar), 

4 D mot K viv (alla har kommit halvt varv runt i kedjan),  5-7 som 1-3,   8 Alla till kedjestartplats men vända mot nya par

(D har "rätt" riktning, K forts vridning i ändan).    Dansen upprepas med de nya paren (kan väljas valfritt)  (9-16) (1-8) (1-8).    

Osv.   Jfr  Henry Sjöberg: Folkets danser 1977 p110.Engelska från Stigtomta: Parvis i stor ring, vartannat par vänt medsols, bilda småringar med 2 par i varje:

A. Småringar medsols 16 steg;   2x (Kedja till nr 4, stamp, hurrar)

B.    Stor ring medsols 16 steg;   2x (Kedja till nr 4, stamp, hurrar)

Osv upprepas (t ex ca 4 ggr totalt)
RingSmall+Kedja+Kedja + RingLarge+Kedja+Kedja =6x8 takter  ≈ 6x10,5 ≈ 63 s.   x4

Man börjar helst med småringarna, annars blir det svårt att göra småringar av första stora ringen. / ML gada.se 111225+121204

      Uppteckning av ML 111125 enl video acla  (jfr acla/förenklad version)       (melodi Gustav Pettersson Valla D) 


Engelska från Svartsmara   png     I Svartsmara reses midsommarstången kl 22.  map  (En repris t ex a = 16 steg, två t ex aa = 32 steg) 

Engelska från Svartsmara, Finström, Åland  (AF,  SFV (111027) o Brage Gille (resor 1983 o 85))   /ML120207 

Prel beskr:   6-12 par på två linjer handihand.  Hoppsteg, engelska steg..            (Kallas även: Sex man engelska)

1) Stor ring medmots aa  2) D-linjen mot K-linjen, tillbaka, upprepa bb  K-linjen dito cc  

3) D-linjens bortre K drar sladd, gnm en port, o sicksack, tillbaka aa  K-linjens bortre D dito bb   4) Varje linje: Kedja hih cc

5) Stor ring medmots (stanna i stor ring) aaEngelska från Trosa: (Folkets danser, Henry Sjöberg 1977 sid 113) (Utlärd av bl a Olle O)

A   Småringar 8 steg tv (meds), 8 steg th (mots)

B   Åtta engelska steg (på stället)

C   Snoa 8 steg till nytt par      osv 

         Danmark, Finland:

Hamborg sekstur   (Stor kreds, kæde, polka)  Opstilling parvis i stor kreds med almindelig håndfatning    Noter 

1. reprise Der danses med sideløbstrin først til venstre (modsols 16 trin), så til højre (medsols 16 trin) 

2. reprise Kæde (herrerne går til højre, damerne til venstre)   //Anm: H hand..! OBS "Dubbel kedja" 8 takter 3 stamp på takt 8, fortsätt 8 takter till! // 

3. reprise Der danses parvispolka rundt (hvis der er gået kuk i kæden rækker man hånden i vejret og finder en partner)

(dansades i Ransäter s logen 150607S kl 04.55-05.00 på initiativ av red, även ca 5 år tidigare där)


Gammel totur fra Vejle youtube Roskilde15 (≠ EJ: Totur fra Vejle): 1) Ring gångsteg meds+mots  2) Polka parvis i ring x2  3) Kedja H x2.  Upprepas 2)+3) flera ggr. 

   (hittar ej noter el dansbeskrivning)   (AF160329)


Firetur fra Vejle/beskr  Totur fra Vejle   
Skojar´n  Ceylon o Henry Wallin: Gånglåt: Flickor efter varandra innerring medsols, pojkar ytterring motsols. Vals: Dansa med närmsta ... 

Musik: Skojar'n (pdf) tempo 65/175.  Spelmännen "lurade" dansarna i Skojar´n. (( Skojarn ))      Capri.. 

Spelas gärna av Ellge på Skeppis, förutom schottis o polka med extra 1/4 etc, slängpolska (dansas på fläck!) m m.


Långdans från Sollerön   Evansville (txt+not)pdf   Youtube: Royis  

100325 GrönaBokenBal Kadrilj fr Åland,  Kadrilj fr Vessige,  Oxiekadrilj/Runeberg,  Gammalpolka  pdf  pdf . 


Sappo: 2 par 1a) Klackotå 4H 4V in (1-4 1-4)   1b)  Handklapp tv förbi D,K,D,K (5-8 5-8)      1ab)  Upprepas.  

2a)  Bakre tittar VH VH VH VH (9-12 9-12)   2b)  Bakre in th klapp omdans (13-16 13-16)

3a)  K innerst vända mot D  6 eng steg+appeller; upprepas  (17-20 17-20)  

3b) Sidsteg tv parvis medsols halvcirkel, D i mitt ryggrygg motsols, nya medsols halvcirklar, K i mitt ryggrygg osv

       så att alla gör hel bana + inom paret halvcirkel så att båda D nu innerst. (21-24 21-24)   

3a) upprepas  (17-20 17-20)   3b) upprepas(görs ej i AF)  (17-24 snabb vanlig engelska-mel.) 

Alla gör halvcirklar: Ytterperson: egen mitt andra andra mitt egen egen.  Innerperson: egen egen mitt andra andra mitt egen.  

Dvs 7 halvcirklar vardera på 2 sidsteg => 2 lediga steg till avslutning.

Av 16 sidsteg: vid (början av) ca 3 resp 9 bör K mötas ryggomrygg och D vid ca 6 och 12.   / ©ML110125Valssikahdeksainen (Soarijärvi) ur Tanhuviesti 4/72  

Valsåttan  G-dur 2/4-takt  6x(4x4 + 2x4 takter)  där bb= ring (hög fattn) 8+8 hopsa med+mots.   Korsfattn frf (KHu).  Ledig hand sida.

1 Hälsn PSPS   2 Vals P 1v (8P: inne, 4P: ute)   3 Portar P nigsitt, S 1v meds; P upp, S med+mots dubb handf   

4 Kedja t 7e dam 0,5v(tum) o åter  5 Portar =3 men P 1v mots..  6 Vals =2 men S


Finska åttan enl video: Alla i sluten ring utom en inne (åt motsatt håll): 16+16 sidhoppsteg mots+meds . 

Den inne fig med en resp en mittemot (8+8). Kedja vä-traf (8+8).  Ny inne.  Osv.


Soutjärven Katrilli (1-4 1-4 5-8 5-8): 

Tur: 1 Genomgång  2 K solo  3 D solo  4 K fig  5 Ksid fig  6 Dsid fig  7 Ring  8 Kedja  9 Valvbåge   orten  

Källor...:

Akad. Folkdanslaget "Här är våra danser" (slutsåld, men beskrivningarna finns via AFs hemsida) (evt finns 4-5 ex kvar som reserv)

Svenska Folkdansringen "Gröna Boken":

http://folkdansringen-stockholm.se/  Förlaget

Svenska Folkdanser del 1 (Gröna Boken) 115 kr nu 125 kr

Svenska Folkdanser del 1 – noter 60 kr nu 95 kr och bearbetad nyutgåva med förslag 2a stämmor 150 kr

Observationer från olika dansträningar etc.

(SFV, Svenska Folkdansens Vänner, har utgett:

"Dansboken", 1992, pris 150 kr.  ISBN 91-630-0980-3) ** Häfte, se nedan..

Don Gillams dansbeskrivningar (sidan upphört.../≤2014)   * Beskrivningarna ovan är gjorda för att/så att (i regel):


Varje beskrivning är på en A4-sida, man ska slippa bläddra etc, lättare o billigare att skriva ut

Varje moment är samlat på en rad för snabb överblick

Betonar samspelet mellan musik(repriser) och dans(turer)

Musikdelrepriser numrerade (a,b,c ..) och i särskild kolumn

Detaljerade kommentarer om steg / takter

Info om tempo och turernas och dansens längd

Ofta kommentarer/historik och länkhänvisningar om dansen

Om så finns kommentarer om skillnad mot hur dansen dansas på annat håll

Förkortningar (enhetliga) för snabbare överblick (t ex viv = vänster hand i vänster)

Ofta skisser på uppställningarna

Färgläggning av ord/bokstäver för lättare överblick (t ex D = dam skrivs rött)

Är tänkt som hjälp till enskilda dansare samt instruktörer (innan och under utlärning)

Källmaterial är främst dansbeskrivningar (nämnda här) och olika videoupptagningar


Eftersom varje beskrivning innehåller väldigt mycket information kan fel och

oklarheter förekomma, red är tacksam för evt tips och påpekanden.// hem till förstasidan gada.se //


In English Translation

Damsida = No 1,2,3,4 (to the left as viewed from the front/fiddlers/public, No 1 nearest)      Dam=Lady

Kavaljersida=No 5,6,7,8 (to the right, No 5 nearest)      Kavaljer=Herr=Man

Udda= Couple No 1,3,5,7   Jämna=No 2,4,6,8

Meds(ols)=Clockwise   Mots(ols)=CCW   hih=right hand in right hand   viv=left...      (v=vänster L, h=höger R)

Fig(uré)=Move forward to the opposite couple (with some steps)   

På fläck=On the same place   Linje=Line   Ring=Circle   Stjärna=Star   Kors=Cross   

Kadrilj=In square   Kedja (Slinger)=Chain   Pannkak(a)=Pancake  **

SFV hade innan "Dansboken" gavs ut 1992 ett häfte (A4) "Folkdansbeskrivningar"

från främst våren 1976. Detta häfte (sålt bl a den 860320) innehåller följande danser:


Daldans, Dans till Fryksdalsmelodi, Ekebykadrilj, Fryksdalspolska, Fyrmannadans,

Gammalpolka, Gotlandskadrilj, Jämtpolska, Kadrilj från Halland, Ränningen,

Schottisch, Schubertvals, Skrälåt, Skånsk Kadrilj, Tantoli, Trekarlspolska,

Vindmölledans, Västgötapolska, Väva vadmal, Östgötapolska, Övrabykadrilj

      samt "Tilläggsdanser":   Engelska från Bohuslän,

Engelsk Kadrilj, Francaise, Pariserpolka, Schottis från Idre, Åttamanengel.


där Omslag+innehåll = 2 blad; Daldans 2 sid (1 blad), Ekebykadrilj 2s (1bl), 

Schubert 2s (2bl), Skrälåt 3s (3bl), Övraby 2s (2bl), Francaise 3s (2 bl);

annars 1 sida (1 blad) per dans.


SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken = folkdans.org/text/digitala_dansboken.htm  /SFV150310  =>

se mer ovan      Övrigt:

Haga (Ekenäs) 1906-2006 pdf 1,1M 72s : (p 66, 65, 68):

Men vi får ändå tro att det var de många polska krigen på 1600-talet som bidrog till

att göra polskan populär i Sverige. Hemvändande finländare tar dansen till Åland,

Saltvik och dansen utvecklas sedan till Hambopolska och Hamburska varifrån den

finländska hambon kan ha uppstått.

1700-tal Storskog, Spelmän från Polen lär skogshuggare Hamburska på Åland.


UPPROP:   Hvarje gatubelysning är förkastlig! 

(Kölnische Zeitung 1819-03-28) pga 4 skäl: teologiska, medicinska, fiolsofiska, sociala!      Föllingedanser (Jämtland):


På FMH har lärts ut bl a dessa Föllingedanser:  

Gammalpolska 120226,  Hambopolska 091011 youtube*,  Norskleitjen 100314,  Åtabakspolska 091213 100509 110320, ( Jensen,  Rupolska).  

   (Finns det beskrivningar??)

* Försteg: D bakåt, K vä fot.  Omdans: K som i snoa: 1 V (aning ned, bestämt fram runt), 2-3 H mln Ds ben, höjer sig ngt.  

D lite bondpolskestil.  Försteg.  Frammes. Avslut: Paret vrid fram utåt hih o lägger händer vxvis.


   CD DVD, o häfte: 150 kr  52 sidor med danser, noter, fotos, text. 

15 danser: Åtabakspolska  Gammalpolska  Hambopolska  Norskleitjen  Shlakapolska  Shlängpolska  Rupolska  

Däns på stelan  Jäns´n  Hyfs  Löuvnässchottis  Bolackarschottis  Gammal-Annersa schottis  Vingelvals  Stigvals.

      För vanliga dansare - kanske bra att begränsa till max 2-3 st (vilka?):  (Kortbeskrivn, kan förbättras:) (Takter = antal takter:)


ÅTABAKSPOLSKA: 

Antal takter: 3+5: Försteg+Omdans (K: 1V 3H, D: 1H 3V)(som i snoa);   7+1: Polkett medsols o övergångssteg (K: HV Hklack, D: bakåt VH VintillH);   

7+1: Bakmes (HVH Vbak vrid klackar) o övergångssteg (D till hö sida)


GAMMALPOLSKA:   Gammelpolska fr Föllinge: 

Tur 1: 3 försteg + 5v omdans på 1o3.  Tur 2: 4 försteg med D bakåt + 4v omdans på 1o3.  Tur 3: 3 försteg och nån sorts frammes(=medsols) börj på V=ytterfot.


HAMBOPOLSKA:  

Antal takter: 3+5: Försteg (1: Litet hopp i-fot,  2: Dalsteg utåt, 3: Försteg I+Y) +Omdans 5 varv (K: 1H 3V, D: 1V 3H);   

3+4+1: Skuvtur (Försteg K H fram, D V bak) + Omdans 4 varv o övergång (fotombyte)


NORSKLEITJEN: Takter: 4+4: Försteg Y (sista takt K till D hö sida) +Damtur (snurr 3v mots 1H 3V, sista takt ej snurr HVH);   

7+1: Bakmes (K: vanlig 1+3, D: varje taktdel Vbak..) o övergångssteg (K: försteg,  D: HV Hintill);   

1+7: Försteg Y o Omdans  (K: 1 V 2 Hklack 3 H och för V i båge, D: 1 Hfram 2 V 3 Vvrid). 


Hambo o bakmes fr Hede: hambo 5 varv och direkt bakmes nästa 8 takter osv   (Hambo och bakmes från Hede)110514L Sörmland

Gemensamdanser, dels den fr Valborg: 2 par mot varandra. Ring medmots. H+V kors medmots. Motstående dousadous+hurraromdans. Egen hurraromdans t nytt par. Osv.

Och ny: 3+3 pers mot varandra. Ring medmots. Mittpers släpper vänsterperson, de tar V på andra mittpers V(närmsta) axel och behåller sin högerperson,

dessa 4 bildar linje (diameter) som rör sig mots 1v över de 2 kvarvarande, till plats. Dito släpp högerperson, meds 1v. Linjevis mot/från varandra. Linjerna hö-trafik till nästa 3pers-linjer. Osv.

Sist: Alla i stor ring. Långdanssteg fram normallångt o bak mkt kort osv, samtidigt som händerna dubbelvevar uppåt o bakvänt nedåt, osv.

111015L Sörmland   (3 st. Först: Inutinut D in K in..   Sist: som 110514 lillfingerfattning och däremellan) =>

Mots runt golvet 3 pers/linje. Fram 4, bak 4, fram 8 steg, kors H+V liten ring mots+meds, de två ytterpers bildar port, innerpers gör en åtta runt de 2 andra o avslutar fram t nästa linje; osv.


120304S Sg Ny dans uppfanns spontant: Multislängen pga krock blev det en "rund orm"/sluten på ca 10 pers som sen vevade in sig, till jämn tretaktsmusik, bl a Klas o Chr.N. Danderyds fdl dansar bl a:  beskrivning/noter


Köttgrytan

Volkstanz Krüzkönig (Kreuz König)   pdf   Noter:  KrüzKönig D   DG Video:  Flygande   dancilla   tube Vilda Matilda  =  Schottis på logen i Hög   Dansbeskrivning

Parvis i öppen ring. Kavaljer med ryggen mot mitten och korsade armar på bröstet,

damerna håller i kjolen eller har händerna i midjan.

Enkel midjefattning, snoafattning, enkel handfattning.

Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg

   / Musik: sista reprisen spelas 3 ggr /   Tur 1   Takt 1-8

Ett fotombytessteg i dansriktningen med bensväng.

Ett fotombytessteg mot dansriktningen med bensväng.

Två gångsteg in mot mitten. Två gångsteg ut från mitten.
Upprepas. (5-8)

   Tur 2   Takt 9-16

Enkel midjefattning, vända i dansriktningen

Två vanliga schottisturer. Andra gången stannar damen vänd mot dansriktningen, 

kavaljeren vänd i dansriktningen till vänster om damen. 

   Tur 3   Takt 17-24

Två fotombytessteg i dansriktningen, vänd.

Två fotombytessteg i dansriktningen.

Enkel handfattning, dam går sex gångsteg under kavaljers höger arm tillbaka till utgångsplats, 

kavaljer går sex gångsteg 3/4 varv medsols tillbaka till utgångsplats. 


Turerna upprepas (ca 36 s = 24 takter per omgång)

   Tur 1   Takt 1-8

Dansen avslutas med tur 1.


Från (men färglagt och tillrättalagt, kan göras bättre) /ML130502:

www.acla.se/kultisdans/danser/schottispalogenihog.htm      Jfr:

Schottis på logen i Hög - Sunne Folkdansare - YouTube

www.youtube.com/watch?v=S_O5b9vyfbE


Jfr t ex Schottis i turer Gröna sid 60: "1/4 = 160." => 40 takter/minut => 1 takt = 1,5 s => 8 takter = 12 s.

Sunne fd video uppmätt   Matilda: 8 takter = 12 s, alla turerna 3x12 = 36 s.empirsällskapet.se danser/dansbeskrivningar  (obs med ä i adressen)

Hole in the wall, Sellenger’s Round, Mr Beveridge’s Maggot, Childgrove, Shrewsbury Lasses, Grimstock, Sir Roger de Coverley, Rufty Tufty, Upon a Summer’s Day, Gathering Peascods, La Russe, Duke of Kent’s Waltz, Anglaise./140602

Upon a summer´s day   abc-not png 


Bostonvals: beskr  Prag 50kr  Lucerna  Lucpra   Bostonvals t ex Juventino Rosas: Sobre las Olas (Över vågorna)  pianodragspel   youtube  pdf (G 4 sid)

Rönneberga  Fattning  Steg   Spillefolk-video      Till havs (violin)      SÖK på: sheet notes


Midsommar-danser Lekar

130621F Rönninge By/Täby logen   pdf(2013)  samma tider även SL som senaste åren?:   Köp ett eldigt fjordsto 12 år  23 000:-..

RAPPORT Rönninge By 2011: .. Fd-uppvisn 14.43-15.19 och gammaldans i logen 15.30-16.37 (8 spelmän). 8-10 danspar som mest, gd o ngn tango, o fin sång t ngr låtar.

Lekar/musik: Långdans, Gossen skulle åka, Morsgrisar, Känner du Lotta, Vill du ha mej, Så går vi .. enerissnår, Uppå källarbacken, Små grodorna m fl (elefanter..), Vi äro musikanter,

Lunka på, Ritsch ratsch, Dansa i en ring, Räven raskar, Viljen i veta, Hej tummen upp, Karusellen, Raket. (=17 st)  då bara 2 fiolspelmän K+L... (fler sen)

      Svs 103 27 67 60 102 91 96 88 100 63 68* 5 80 101 34 54 -   sid 171 51 110 100 169 148 156 143 164 104 135* 20 130 166 61 90 -.  *=Sånglekar o sångdanser.

Folkdanser/musik: Banddansen (Så ska vi skörda linet), Skånsk mazurka (Emil Lönn), Valsåttan, Smilevals (Ingrids), Oxdans, Eng fr Bohuslän, Pariserpolka?, Ränningen, Långdans ut(dito)

Rapport 2013: 6 spelmän (fler innan) t folkdansen bl a Ekebypolska, Oxdansen, Ödsmål

Böcker bl a:

Runqvist & Schenkmanis: Sång- och danslekar..  ICA 1993  netto136p  602,0g  9789153415176  978=>ISBN

RFoD Farago..: Tjuderuttan, sa räven.. Bokus 50:- 2008 En bok för alla  netto192p  353,6g  9789172215474  


      Noter:  Se nedtill på huvudsidan => http://gada.se !

NOTER (länk) urval:  SL   Schottis:  Johan på loftet  Lanna-Villes Schottis  Vagnshusschottis    

Not MLi   Vallåtspolska Dm  Årepolskan G   Farmors brudpolska Dm   Hambo på logen G      SparfFars 


Södermanlands spelmansförbund: Allspelslåtar noter:

Lästringe gånglåt  D,  Vill ni gå hem så får ni  G,  Polka "Flickorna di skulle stöpa ljus..."  G,  Lille-Gustafs polska  G,  Edvards vals  D,

Skänklåt från Husby-Oppunda  D,  Akta dig för flickor  G,  "Urburskan", hamburska  D,  Majstångsmarsch från Åsbyås  D,

 Marsch fr. Västermo - Västermo Brudmarsch  G,  Ridmarsch efter Robert Nordström  D,  Vals från Hummelkärr  D,  Frustunamarschen  G,

Vals nr 136 ((Widmark))  G,  Lästringe storpolska  D,  Färdpolska  C,  Sköldinge Skänklåt  D,  Å jänta å ja  G,  Schottis,

"15 käringar i Lundströms kök..."  G,  Ingeborgsvalsen  G,  Polska efter Ölin, Fogdö  G.

2010

100109L Fältöversten    *Karis Per,  Schottis från Haverö,  Klövsjö brudmarsch,  Tierpspolskan,  Trettondagsmarschen,  //   

Tobogubben,  Delsbo Brudmarsch,  Vals från Ore,  Wiger,  Skänklåt från Husby-Oppunda D på Södermanl: (Allspelslåtar )


100123L Kallhäll  Midvintermarsch G*  Masbovalsen C  Äppelbo G  Tierpspolskan G   Barkarby brudmarsch G* (*Not på hemsidan)


100202Ti AF    MIDI..  Eklundapolska nr 1 Eklundapolska nr 3  

Polkett från Uppland,  Bonden i Paradis,  Angläs/Engelska från Uppland,  Stures schottis / Istukaa pdf,  Eklundapolska nr 3,

Tierpspolskan,  Båtsman Däck,  Schottis från Idre - moll,  Väddövalsen,  Polkett från Löfstabruk 1,  Gustavs skål,

Eklundapolska nr 1,  Skojar'n,  Örbyhuspolskan pdf,  När jag dansar med min lilla brud,  Kärleksvalsen pdf,

RES: Slängpolska efter Byss-Kalle 32,  Rapp-Kalles vals,  Fria valet,  Vagnshusschottis,  Styfbergs schottis ...    Istukaa=Sitt ner

 Viksta-Lasse = Leonard Larsson 1897-1983      Byss-Kalle = Carl Ersson Bössa 1783-1847

Rapp-Kalle = Carl Johan Medén 1843- (umgicks med de fattiga på Svältbacken, Västland)


100213 Hallunda Polska från Närke G ?,  Tierpspolska G,  Schottis e Styfberg G,  Polkett e Oskar i Bogsta G/D,  Äppelbo gånglåt G.


100306L Djurö pdf:  Tobogubben   Långbacka Jans gånglåt   Ore-valsen   Polska från Stensele   Rapp-Kalles vals   Stens vals   Solstrålar (Bo Karlsson)  

100306L Eskilstuna Länk kass: program/låtar pdf  

100413Ti AF Jämtlandskväll:

Polska e Gustav i Backen,  Vals e Kristian Oskarsson,  Schottis fr Haverö,  Snoa e Gustav i Backen,  Gammalvänster fr Skucku,  Gammalvänster fr Oviken,  

Hammerdalingen,  Årepolskan,  Smålandspolska,  Dur och moll,  Jämtgubben,  Polka o bakmes fr Kall,  Ringländer e Pe Ersa,  Jämtpolska,  Ström-Erske,  Livet i Japan,  

Hotagsmazurka,  Hambo e Kristian Oskarsson,  Schottis efter Wikman,  Vals fr Kall. Jfr  339  Wiggen 

100529L     EGGEBY  kl 13-17+  noter 2009+10 /2014 

Schottis från Stockholm  Not (t8+16: 3xG) (Björn Ander, ej Anders!) spelad på Söder omkring 1905, har dansats av ett gäng vid Hornsgatan omkr 1912-15. Dansk 

SFV danser: (Länkar kass:  Turingehambo   Vägen till ön   Valshambo fr Bohuslän)


2011

110205L Gnesta 27e gn, 1a L feb  Björnlert-Hedin-Pekkari   noter(pdf 17-27 kB): Frustunamarschen  Schottis e CA Lindblom  Lästringe gånglåt  Vad jag har lovat 

110212L Hallunda (SlagstaG): Polska fr By, /Polkett Polka e Oskar i Bogsta = Oskar Söderström,  Skepparschottis,  Stens vals,  Gånglåt fr Malung 

= PäbelBritta Bufärsmarsch.

110704M Svaben  Progr 2011 redan n klart/110126: Noter 

Noter:..  Edwards Glada (slängpolska fläck!) från Bredvassa (ö Gamleby)   Sollerön  Malmqvist  ...

BUGGturer: Nyman Gbg  Come as you are - leave as a star!  Årstam Uppsala 

  Albins favoritschottis (76,6)    Edwards glada (85,6) 

      Historik:

http://www.algonet.se/~jan_ake/9905skansen.html

Dansen vid Bollnästorget startade 1928.

Skansen arrangerade tillsammans med Brage Gille.

De första åren dansades det bara på söndagarna.
Från 1941 var det gammaldans 3 dagar i veckan.
Lite senare var det gammaldans alla dagar utom måndagar.

Eric Öst med kvartettt började spela 1947. De spelade i 21 år


- - - - - - DEC 2010: 

Varning för felaktiga dansutlärningar i Uppland  (tidigare jätteeländet med att sabotera slängpolska = fläckpolska), 

nu "lärdes det ut" att i vanlig polska damen ska gå med V i st f H fot, varför??- i nästan alla pardanser 

(Bingsjö, schottis, snoa, helst i Finnskog etc) börjar D och H med ytterfot - 

vad blir nästa "pedagogiska grepp"? stå still i hambo??, dansa runt medsols i salen??

(Undantag: De danser där D har V fot på 1an i omdansningen såsom Boda, Orsa och gärna i bakmes.)


Torna ”lånade” dansbeskrivningar (man bör tydligt ange varifrån...)


      Modern dans: bugg, salsa, boogie...:

090901Ti  Salsa  öppet hus prova på 19-20 (Cuban), uppvisn. Eriksbergsg 8 B (korsn BJ 38 T Östtg) map   wiki  wikiE  Salsaakademien      salsaistockholm    yout    

Salsa: Två huvudstilar: Kubansk(Casino) (paret roterar medurs)  // NewYork(Cross body)(Linje)(LA) (dam längs linje, snurrar i ändpunkt).    3+3 steg på 4+4 taktdelar, ett av stegen längre.

Salsa: K: V fram, D: H bak. Fot tillbaka o vänta ... , räkna till 8.   //  D förs från th till tv om K.   //  D snurrar, K snurrar th bak o byter tillfälligt hand men återtar K vä i D hö hand.  (reserv fel) 

Steg (räkna g snabbt till 8): 1 V (bak eller vä eller fram), 2 H på stället, 3 V tillbaka, 4 vila, 5 H (bak eller hö eller bak) osv.  Vid steg tv kan hö arm följa med.  Vid steg bak kan båda armar

lyftas bakåt.   Steg 1 kan även tas 90° tv, överkroppen o armar med, och steg 5 90° th.   Killen rör överkropp på maskulint sätt, tjej dansar mer med midja/höftparti. 


130427 GrL: Salsa-instr: Steg: Räkna till 8, man går på 123 567 Kav: Vä fram, Hö på stället, Vä tillbaka, Vila, Hö bak, Vä på stället, Hö tillbaka.   3 turer: Fram/bak,  Sidan,  Öppna.

Lyft ordentligt på fötterna.  Öppna: K sätter V tätt bak H fot, ungefär vinkelrät, H på stället, V tillbaka och spegelvänt men öppna fattningen nu.

Det övades först 3x av varje, senare bl a 4x av varje osv.  Kl 18.00-55 med två grupper nybörjare resp mer vana.  Kl 19 allmän stegträning, därpå allmän salsadans t≈10 min före stängning.


Mälarsalen 130429 Dansens Dag =>

Boogie Woogie: Grundsteg: K: V H (på plats) VHV(åt vänster) HVH(tillbaka).   Dam under arm: K V i D H hand, D motsols under K arm på första VHV-steget = båda byter sida.

Följd (t ex): grundsteg, byt sida, grundsteg, byt sida.  Därefter crazy-tur, båda snurrar tillsammans runt medsols, vanliga steg 2-takt, och gör lustiga rörelser med benen etc.

Foxtrot lärdes ut med L L KK-steg (Lång Lång KortKort), K börjar med V fram.

Bugg: Grundsteg: K: V bak ...    händer alltid i mitten, K drar/trycker bestämt.    Sväng: På 1 (K har V hand öppen th med Ds hand i) skjuter K Ds hand åt sitt H, och D snurrar

antingen utan hand i hand eller med handfattning kvar.  K kan snurra samtidigt.      /om minns rätt


120226S Mälarsalen Gratis prova på Singeldans =>

Dansövning: 1) slowslowquickqick (böj knän ngt steget innan o gå upp på tå just före quickquick, som är korta)   2) 2slow4quick (som övning).

3) Dito men K går ngt tv om D på de 4quick.  4) Visar att K får ta valfria steg/kombinationer, säger att foxtrot = 2slow2qick, fox = 2slow4quick.


Jfr dansskolor förr, t ex Holger Rosenquist (1907-1992):  Foxtrot grundsteg (sicksack) (dessutom höger- och vänstervändning med samma stegprincip)

K (står på dansgolvet vänd utåt, paret ska på dansgolvet komma runt moturs): H snett utåt, V tv om H fot, H intill V, V snett bakåt (långsam snabb snabb långsam) och dito H snett bakåt osv.


Buggturer UBSS Uppsala (ej) =  Buggturer UBSS radbryt/färg      Gotlands Swingdansare Dansbeskrivningar  = gotlswingbeskr (utan bilder, alla)  .webarchive (?bilder)


      Uppteckning av ML 111125 enl video acla  jfr acla/förenklad version 

SE NY: Engelska från Stigtomta: Parvis i stor ring, vartannat vänt medsols: Meds: Småringar
16 steg; 2x(Kedja t nr 4, stamp, hurrar). Stor ring; 2xKedja ...   Osv;
RingL+Kedja+Kedja+RingS+Kedja+Kedja ≈ 6x10,5 ≈ 63 s.   x4    / ML gada.se 111225[PDF] 372 sidor 12 MB Gunnel Biskop Åbo 2012 Dansen för åskådare - Doria

Den första folkdansuppvisningen i Finland försiggick på Konstnärsgillets årsfest 1866.

Sextio personer från överklassen i Helsingfors roade publiken i form av ”Österbottningar” med danserna menuett, vals och polska, 

som ”Vestfinnar” med danserna Tanttuli och Ylänepolska och som ”Ostfinnar” med danserna Heinolapolska och Björköpolska. 

Överklassen hade upptäckt allmogekulturen och målsätt- ningen var att stärka den finska identiteten. 

Mycket snabbt kom dansuppvisningar in i programmet vid tillställningar, där man samlade in medel för olika ändamål. Folkdansen tjänade även ekonomiska syften.

Replot 1872: Kyrkoherden Karl Johan Roos förundrade sig över att 

vuxna karlar ännu vid femtio års ålder lätt och lustigt svängde sig i ringdansen, uppsluppna som femtonåringar.

Roos uppfattade detta som ett uttryck för sedlig slapphet.


Denna sida uppdaterad senast: ...(Uppdaterad senast 100507, 110211, 110214)

110601 08.03   111106 kl 05   120216 kl 00   120221 kl 15   120309 kl 24   130503 kl 02   130511 kl 20   ngt 131229 kl 01   ngt 140110 kl 01   140504   141125   141204(stigtomta rev)

150205 Sønderborg  150206 Fam6   150207 Väva   150316 Trekarlspolska  150402 SFV  0406 Røros)  150418 -    ..  160313 bugg/swing.. 161206 div   170119 Gotl/not   170124 Menuett Gavott

170227 Oxie   171003 Stenhuggareng.   171031 Schubert(delvis)   171203 Pariserpolka   

(Nu 121008 alla länkade via gada, fungerar även med gamla bredband än så länge) 

http://gada.se/meny.html#upp 

http://gada.se/#upp