Mats Lundblads folkdansbeskrivningar (detaljerade)   

Folkdanslista övre undre   pdf (hela)   NOTER nertill på gada.se även gada.se/not.html   afdanslist

Huvudsida => gada.se  = Kalender...      Please mail: ml (at) gada (dot) se    Arial 18/15 färglagt/bearbetat/rättat..

   not BitteMand.b/G 


Björköpolska


Daldans   Daldans2not not Dal   runeb/daldans      


Ekebykadrilj   runeb/ekebykadrilj  runeb  = Kadrilj från Ekeby socken


Engelsk Kadrilj   not EngKv =pdf (EngKv SFV ändrat takt 10 26.. 4 rader) 


Engelska   inkl bl a: Engelska från Stigtomta   Engelska från Trosaffedr

Engelska från Svartsmara   png 

Engelska från Sörbyn   Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

Engelska för 3 par      runeb/eng3par   runeb   Youtube/SkFdl /141104

   Engelska Noter Stenhugg  Stigtomta  Svartsmara/AF  Valla AllerumNVH  Kökareng 


Familjesextur = Familie sekstur fra Præstø   Notx3 not Fam6 


Feder Mikkel not: FederM 

Tur 1: Långsamt sidsteg 2+2+3 st (först börja fram, sen börja bakåt)   

Tur 2: 2x:(Snabba sidsteg 3 framåt+fot i kors, 3 bakåt+fot i kors, polka 1v =2 takter + snoa 2v)

Spelas: Repris a = 8  (2x4) takter långsamt.   Därefter bb  = 16 takter snabbare, varav 2 takter för: sidsteg fram / sidsteg bak / polka 1v / snoa 2v.

http://gada.se/mld.feder+stigt+turinge.html ngt uppdaterade /180313 


Fjällnäspolska    runeb/fjallnas   runeb..


Francaise   SFV Fransäs 


Fryksdalsdans  png   not Kalstatös  


Fryksdalspolska


Fyrtur från Allerum  not A 2 repriser not.allerum.nvh.spelmansmusik.p73   G 3 repriser: afnot.allerum 


Gammalpolka  png   Beskr GammalpolkaDK 


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb)  not Gammelvänster från Oviken efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60)


Gavott  png     afnot.menuettgavott.png  =  (afnot.menuettgavott.jpg)  inkl kort.beskr etc


Gotlandskadrilj   Gotlandskadrilj2not  170119    not Gotl  Runeberg/gada rev 161124  Runeb  NordFamB  

 Video (9,7 MB) 3m28s  5b: 1+1v     Sk: H fot fram  Noter SL: GotlKadr Taktnr bör minskas ett steg from 10 (=9).   1a ton = G i takt 66 67 70 71 (=65 66 69 70).  Vykort 1903 Axel Eliassons Konstförlag, Sth no 2078 


Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)   not GustafsSkål G    not Gustafs Skål D p15 


Hallandskadrilj  runeb/hallandskadr  runeb   /160302 


Jämtpolska  png    runeb   not Jämtp  Gröna noter: fel på repris tur 2 (men rätt i Gröna danser)      UR: D dansar även runt 7e kav.    

Korr: Sista tur musik 1-8 9-16 (helst ej 1-8 1-8).   Täby fdg/KH spelar i början bara en 1-8 därefter dubbla repriser.

Tur 2 AF: D mots i ring: meds runt egen (9-10) utanför nästa (11-12) meds 3e (13-14) utanför (15-16) meds 5e (9-10) utanför (11-12, 13-14) till egen (15-16)


Kadrilj från Torp 


   not  Kökareng


Lancierkadrilj   undersida   Eng   Video (46 MB) Quadrille  se nedan: 


   not Landskrona =Landskrona(med bindn)  Landskrona-var  


La Rousse  png   afnotLarousse/Uhr  

  

Menuett   afnot.menuettgavott.png =  (afnot.menuettgavott.jpg)  inkl kort.beskr etc

      jfr Noter: Melevetten Menuett168  wiki   Östra Ljungby (NV Klippan) ≠ Trolle-Ljungby (öst Kristianstad) 


Oxiekadrilj /170227  not (olika melodier!):  OxieCG =OxieCG  OxieAE    runeb  


Pariserpolka   not ParisD  ParisG  Paris2G  Paris3G  


Retour de Spa   not    Norsk    


Ränningen  png   


Sappo   inkl + Valsåttan = Valssikahdeksainen + Finska åttan


Schottis i turer (AF och SFV har förtur = gångsteg, SFV med stamp)  (Schottisch i turer)  (Engl)  ((acla))

Tur Repr Beskrivning (kortf.)    Noter: Idre  Inoff:  afnot.schottisiturer  Spelas:  a 4(ab)


Schubertvals   Schubertvals/SFV   acla: Schubertvals (från AF)  Musik spelas: aa bb cc dd ee aa  

(musik ur Franz Schubert opus 9)   Noter Internt F resp G: afnot.schubertf   afnot.schubertg   

Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foton i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...


Skrälåt 


Skånsk Kadrilj   (snarlik Landskronakadrilj, jfr Oxiekadrilj)  


Slängpolska   Slängpolska från Sörmland AF/färglagd  png    Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder   Påminnelse om vädjan slängpolska..   


Smålandspolska  png    not SmålandsG (äldre not) 


   Snurrebocken/URtxt+not  not Snurrebock  SnurrebockTorp(takt 3 sista ton byts mot fiss+e)  


Stenhuggarengelska   +not   not Bohus   (jfr Engelska från Bohuslän)    /171003


Sønderborgskadrilj  png  +not   not Sønd  Sønd  = Sönderborgskadrilj = Dobbelt kvadrille  GSønderjDanse  (fska stå: dobbelt)   not: Sønd(felstavat)  =hds(Himmerland)  /150203


   not Tantoli  Tantoli/UR  Tantoli/URtxt+not   SchTur/UR   SchTur/URtxt+not  


Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb /ML 150316


   not Trommelvals


Vindmölledans  png


Väva Vadmal  +not   runeb    (Målning Öl/Lein av Malmström) /141225 150207 v0 (ska evt förbättras mer)

Väva  Getabocka=Getabocka dans: Rönneberga = Rönneberga 


Västgötapolska    not Vgöta/Glader  


ÅttaManEngel      not ÅttaME=ÅttaME     Sk 2m27s youtube  


   not Ödsmål Ödsmål   


Östgötapolska (ska skrivas)   runeb/östgöta   Östgöta/SFV(figur upp o ned)  /150505   Grönt = musikrepris =>  

Tur 1+2+3: Bakom(in tv) + SidstegV + Knäfall  aa=P bb=S.  Tur 4a kedjaV aa.   Sidsteg: Tur 4b1 Över(D-sida öppn)+omdans b  5 Dubbelring meds b  4b1 upprepas b. /180403 


Övrabykadrilj.png =beskrivning+noter(F) (UR: A: ÖvrabyA)    runeb/Övraby = Kadrilj från Övraby (NO Halmstad)  Noter (2 stäm F): (F)  /180204 


B-sals-kadrilj.html  png  (7K resp 150K) (Ludvika-kadrilj)    (ej i AF...)


   not de Geers(=Pesses =Nyckh15nr3p14-15/ deGeers)  


Kadrilj från Skeppsholmen


Pas de patineurs => englissant  not abc/png  abc/png  abc   yout  yout(1p småhopp)  yout(långs+prat)   SFV 18vt,  AF 080122  En glissant (fin bild) /180228 POLSKA / POLSKOR

Rättviks fdl =>... Bingsjö+Boda+Ore+Rättviks-polska  Älvdalspolska + Bakmes Särna mld.alvdalspolska 

Orsapolska = Orsa 

Rørospols  beskrivning finns ej!?!!  ((jfr musikavhandling 284 p))

Föllingedanser (Jämtland polskor)  ÅTABAKSPOLSKA  GAMMALPOLSKA  HAMBOPOLSKA  NORSKLEITJEN;  HEDE

      NOTER POLSKOR =>

Bingsjö: Eklunda 1   2   3   Nyland ned  mitt  upp  alla3  PeckosO  Ritäkt  Spel-Gulle  PetteriAlaVH PetteriAlaHO  Indian 


Boda: Ddur  Duromoll  Furubom  Gästa  Hållb  JannMor  JönsLF  KK  KnappB  LaggA  LaggF  Skålb  Ungd  Slöva  Lövstugu 


Bond: Däck  Tierps  Tobogubb  Vendel  Örby   


Finnskog: Fanteladda  JonaA  Elv      Hamburgska: LilleG  Rosenbergs  Ölin/Fogdö 


Orsa: Syst1  Syst2  Vallåts      Rättvik: CiG  LångtGässpöd  PersE  FrisktV  


Slängpolska(Fläck): 1814  Byss-C 25  32  Dufva 45  Edwards  Juringius   Loftah  Vevlire1GILLESDANSER / PARDANSER (ej så vanliga...)

  Dansbeskrivningar med melodier gillesdanser.../Stefan Lindén  


   NOT Sånglek/Gille: Aspelöv  SkördaL  Ringleksnoter  Var Det Du  Maskerad/sök  SternpolkaG DG CF   


Bostonvals Hambo från Turinge 


Lasse går i ringen 


Långdans från Orsa  +not: mld.langdansorsa2.png (även .webarchive? )  Noter Långdans från Orsa  2st    Runeberg  


Stockholmsschottis  not:Stockholmsschottis  Sthsch (3 turer à ca 24 s = 1m12s; upprepas..) youtube  (UR dålig): Sthschottis+.. 


Fan i banko (not+beskr)  not Fanibanko/UR   Fanibanko/URtxt+not 


   Fingerpolkett/URtxt+not 


   Jössehärad/URtxt+not 


   not OxdansG    Oxdansen/URtxt+notC  


Pariserpolka   not ParisD ParisG Paris2G Paris3G  


   Smegräbban/URtxt+not 


   Varsovienne/URtxt+not 


   Vingåkersdans/URtxt+not 


Mellparing (pardans till schottismusik)  acla*  yout  (*musik är från Bålgetingen Magnus o Susanne Gustafsson. Jfr Sågskära)   Jfr Föreningen Mälparingen 


DANSBESKRIVNINGAR från SFV

SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken (Tryckta boken 150:- utgiven 1992) /SFV150310 /150402   =>

Daldans  Ekebykadrilj  Engelsk kadrilj  Fryksdalsmelodi  Fryksdalspolska  Fyrmannadans  Gotlandskadrilj  Halländsk kadrilj


Skrälåt  Skånsk kadrilj  Trekarlspolska  Vindmölledans  Västgötapolska  Väva vadmal  Östgötapolska  Övrabykadrilj


Högre stånd:    SFV Fransäs Fransäs  Gammalpolka  Gavott  Lanciärkadrilj  Menuett  Schubertvals  (jfr acla/Schubert aabbccddeeaa)


BakmesSyvskrit  Hambo  Jämthambo  Klubba  Polka  Polketta  Rysk maz  Schottisch i turer  SFV-vals  Stegvals  Tantoli  Varsovienne  Vindeliska  


Noter SFV: Engelsk kadrilj  Jämthambo  La Véritable Polka  Sarabande Grandiose  Tiarara  Vindeliska  Vosserullen

Omslag  Inlaga 1-2  Tillkomst  Allm  Fattningar  Figurer  Steg  Hänvisn   100201 DN Inger Roland blev 88 spärrad..NOTER

Engelska:  Kökarengelska Stigtomta/GPValla  Stenhugg  Stigt  Svartsmara/AF  Valla      Soldier´s Joy x9   Hjortsberga/S   Allerum A 2 repriser AllerumNVH   (G 3 repriser: Allerum) 


Sånglek/Gille: Aspelöv  SkördaL  ParisD ParisG Paris2G Paris3G  Snurrebock  SnurrebockTorp(takt 3 sista ton byts mot fiss+e) SternpolkaG DG CF  Tantoli  Ringleksnoter   Var Det Du  Mask txt 


Folkdans:  Gröna Boken/SL(beskr+pardansnoter)  Bitteb/G  Bohus  Dal  EngKv EngKv  Fam6 Fam63 Gotl GustafsSkål G Jämtp OxdansG  OxieGD(AF har AE =orig) Ränningen  

  Sønd  Sønd  SmålandsG  Vejle/beskr  Vingåker  Vgöta/Glader  Väva  Getabocka=Getabocka dans: Rönneberga = Rönneberga  ÅttaME=ÅttaME  Ödsmål Ödsmål   Kalstatös

 Gustafs Skål D p15   Hamborg6    de Geers(=Pesses =Nyckh15nr3p14-15/ deGeers)   Landskrona  Landskrona-var  ÖvrabyF Kvar att skriva bl a: (/110319  120309  150316  150505  171003)

Den halve kæde  Ekebypolska  Hallandskadrilj  Kökarengelska      ..   //Klara: Trekarlspolska  Väva*  Östgöta   Oxiekadrilj/170227   Stenhuggarengelska/171003 ...


Grisesnoa nöff nöff   ingår kanske inte i vår reportoar... jfr Mälarhöjdens Dansgille 


   ÄKTA SLÄNGPOLSKE-VÄN Slängpolska pdf  png => gd1001-03 !      VÄDJAN:   Hjälp till att rädda slängpolskan (fläckpolska)!      100228 till FMH 

DEF: Henry Sjöberg Sörmlandslåten Första numret 1968 nr 1 sid 14:  ..1).. Rundpolska (parvis runt salen i valsbana, från och med 1800-talet)

2) Den andra formen av polska kännetecknas av att man dansar "på fläck", den kallades i bygderna med ett gemensamt namn för slängpolska... , allmän i hela landet på 1700-talet...

Bert (Persson) var med i den grupp som 1974 tillsammans med Henry Sjöberg jobbade fram den sörmländska slängpolskan. 

Arbetet utgick från Henrys uppteckningar och mötena med många äldre människor som berättat och visat hur de hade dansat slängpolska i unga år.


Danmark, Finland:

Hamborg sekstur   (Stor kreds, kæde, polka)  Opstilling parvis i stor kreds med almindelig håndfatning    Noter 

1. reprise Der danses med sideløbstrin først til venstre (modsols 16 trin), så til højre (medsols 16 trin) 

2. reprise Kæde (herrerne går til højre, damerne til venstre)   //Anm: H hand..! OBS "Dubbel kedja" 8 takter 3 stamp på takt 8, fortsätt 8 takter till! // 

3. reprise Der danses parvispolka rundt (hvis der er gået kuk i kæden rækker man hånden i vejret og finder en partner)

(dansades i Ransäter s logen 150607S kl 04.55-05.00 på initiativ av red, även ca 5 år tidigare där)


Gammel totur fra Vejle youtube Roskilde15 (≠ EJ: Totur fra Vejle): 1) Ring gångsteg meds+mots  2) Polka parvis i ring x2  3) Kedja H x2.  Upprepas 2)+3) flera ggr. 

   (hittar ej noter el dansbeskrivning)   (AF160329)


Firetur fra Vejle/beskr  Totur fra Vejle   Sappo   inkl  Valsåttan = Valssikahdeksainen   Finska åttan   Soutjärven Katrilli  ... Skojar´n  Ceylon o Henry Wallin: Gånglåt: Flickor efter varandra innerring medsols, pojkar ytterring motsols. Vals: Dansa med närmsta ... 

Musik: Skojar'n (pdf) tempo 65/175.  Spelmännen "lurade" dansarna i Skojar´n. (( Skojarn ))      Capri.. 

Spelas gärna av Ellge på Skeppis, förutom schottis o polka med extra 1/4 etc, slängpolska (dansas på fläck!) m m.


Långdans från Sollerön   Evansville (txt+not)pdf   Youtube: Royis  

100325 GrönaBokenBal Kadrilj fr Åland,  Kadrilj fr Vessige,  Oxiekadrilj/Runeberg,  Gammalpolka  pdf  pdf . 

Avsnittet närmast nedan ska "städas"/uppdateras något (tidsbrist..)

Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

(80 danser  med  snabbrep.beskrivningar,  repriser,  tid...)   ///   Ekeby: AF: 3(aabbccdd)aabb   Jämtpolska: 2(aabb) ab

   http://gada.se/mld.dansnamn.pdf  (alternativt .png)   -    (( ngt äldre beskrivningar finns kvar via:   http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.dansnamn.pdf   ))

(i skärmbild pdf, evt även png, använd 100 % skala för tydlig text) (evt 150 el 200 %)Detaljerade beskrivningar* för några av de svårare folkdanserna  (med reprishänvisningar)

För nybörjare är det kanske lättast att läsa en vanlig textbeskrivning som finns bl a

http://runeberg.org/folkdans/besk 


http://www.akademiskafolkdanslaget.se/beskrivningar.shtm* AF har tagit bort direktlänk, nu lösenordsskyddad        
      ///  Övriga föreningars dansbeskrivningar..:  

Folkdans.se (sidan är tyvärr helt nedlagd dec 2011 varför?) (Tom Backman 080316 030925..=>) => men mycket(!) finns på acla.se    

GRF (bör revideras/förbättras.. ju fler varianter etc uppåt 100-1000 st tyvärr desto större risk att grunderna/dansskicklighet urholkas, jfr Henry Sjöbergs åsikter)

   "man byter partner..  folk har så många fördomar mot oss.. tror det är knätofsar och fiol.. man kan komma precis som man är.. samtliga har skor med gummisulor" /?! Bild 2 baksparkar!

"Medelande  2014-01-01 Ang. video som försvann hos Dancilla är nu en del återfunna. Tyvärr gick inte alla att återskapa."


Steg acla 6 sid pdf  bör revideras ngt!  Steg Runeberg=UR..  (Steg nedlagd   Fattningar (från UR) nedlagd)

Beskrivningar på norska  Verdandi Landskrona    folkedans.com     Torna: fdl dansbeskr        Lindholm/fusk(allt ej rätt)Källor...:

Akad. Folkdanslaget "Här är våra danser" (slutsåld, men beskrivningarna finns via AFs hemsida) (evt finns 4-5 ex kvar som reserv)

Svenska Folkdansringen "Gröna Boken":

http://folkdansringen-stockholm.se/  Förlaget

Svenska Folkdanser del 1 (Gröna Boken) 115 kr nu 125 kr

Svenska Folkdanser del 1 – noter 60 kr nu 95 kr och bearbetad nyutgåva med förslag 2a stämmor 150 kr

Observationer från olika dansträningar etc.

(SFV, Svenska Folkdansens Vänner, har utgett:

"Dansboken", 1992, pris 150 kr.  ISBN 91-630-0980-3) ** Häfte, se nedan..

Don Gillams dansbeskrivningar (sidan upphört.../≤2014)   * Beskrivningarna ovan är gjorda för att/så att (i regel):


Varje beskrivning är på en A4-sida, man ska slippa bläddra etc, lättare o billigare att skriva ut

Varje moment är samlat på en rad för snabb överblick

Betonar samspelet mellan musik(repriser) och dans(turer)

Musikdelrepriser numrerade (a,b,c ..) och i särskild kolumn

Detaljerade kommentarer om steg / takter

Info om tempo och turernas och dansens längd

Ofta kommentarer/historik och länkhänvisningar om dansen

Om så finns kommentarer om skillnad mot hur dansen dansas på annat håll

Förkortningar (enhetliga) för snabbare överblick (t ex viv = vänster hand i vänster)

Ofta skisser på uppställningarna

Färgläggning av ord/bokstäver för lättare överblick (t ex D = dam skrivs rött)

Är tänkt som hjälp till enskilda dansare samt instruktörer (innan och under utlärning)

Källmaterial är främst dansbeskrivningar (nämnda här) och olika videoupptagningar


Eftersom varje beskrivning innehåller väldigt mycket information kan fel och

oklarheter förekomma, red är tacksam för evt tips och påpekanden.// hem till förstasidan gada.se //


In English Translation

Damsida = No 1,2,3,4 (to the left as viewed from the front/fiddlers/public, No 1 nearest)      Dam=Lady

Kavaljersida=No 5,6,7,8 (to the right, No 5 nearest)      Kavaljer=Herr=Man

Udda= Couple No 1,3,5,7   Jämna=No 2,4,6,8

Meds(ols)=Clockwise   Mots(ols)=CCW   hih=right hand in right hand   viv=left...      (v=vänster L, h=höger R)

Fig(uré)=Move forward to the opposite couple (with some steps)   

På fläck=On the same place   Linje=Line   Ring=Circle   Stjärna=Star   Kors=Cross   

Kadrilj=In square   Kedja (Slinger)=Chain   Pannkak(a)=Pancake  **

SFV hade innan "Dansboken" gavs ut 1992 ett häfte (A4) "Folkdansbeskrivningar"

från främst våren 1976. Detta häfte (sålt bl a den 860320) innehåller följande danser:


Daldans, Dans till Fryksdalsmelodi, Ekebykadrilj, Fryksdalspolska, Fyrmannadans,

Gammalpolka, Gotlandskadrilj, Jämtpolska, Kadrilj från Halland, Ränningen,

Schottisch, Schubertvals, Skrälåt, Skånsk Kadrilj, Tantoli, Trekarlspolska,

Vindmölledans, Västgötapolska, Väva vadmal, Östgötapolska, Övrabykadrilj

      samt "Tilläggsdanser":   Engelska från Bohuslän,

Engelsk Kadrilj, Francaise, Pariserpolka, Schottis från Idre, Åttamanengel.


där Omslag+innehåll = 2 blad; Daldans 2 sid (1 blad), Ekebykadrilj 2s (1bl), 

Schubert 2s (2bl), Skrälåt 3s (3bl), Övraby 2s (2bl), Francaise 3s (2 bl);

annars 1 sida (1 blad) per dans.


SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken = folkdans.org/text/digitala_dansboken.htm  /SFV150310  =>

se mer ovan      Övrigt:

Haga (Ekenäs) 1906-2006 pdf 1,1M 72s : (p 66, 65, 68):

Men vi får ändå tro att det var de många polska krigen på 1600-talet som bidrog till

att göra polskan populär i Sverige. Hemvändande finländare tar dansen till Åland,

Saltvik och dansen utvecklas sedan till Hambopolska och Hamburska varifrån den

finländska hambon kan ha uppstått.

1700-tal Storskog, Spelmän från Polen lär skogshuggare Hamburska på Åland.


UPPROP:   Hvarje gatubelysning är förkastlig! 

(Kölnische Zeitung 1819-03-28) pga 4 skäl: teologiska, medicinska, fiolsofiska, sociala!

110514L Sörmland

Gemensamdanser, dels den fr Valborg: 2 par mot varandra. Ring medmots. H+V kors medmots. Motstående dousadous+hurraromdans. Egen hurraromdans t nytt par. Osv.

Och ny: 3+3 pers mot varandra. Ring medmots. Mittpers släpper vänsterperson, de tar V på andra mittpers V(närmsta) axel och behåller sin högerperson,

dessa 4 bildar linje (diameter) som rör sig mots 1v över de 2 kvarvarande, till plats. Dito släpp högerperson, meds 1v. Linjevis mot/från varandra. Linjerna hö-trafik till nästa 3pers-linjer. Osv.

Sist: Alla i stor ring. Långdanssteg fram normallångt o bak mkt kort osv, samtidigt som händerna dubbelvevar uppåt o bakvänt nedåt, osv.

111015L Sörmland   (3 st. Först: Inutinut D in K in..   Sist: som 110514 lillfingerfattning och däremellan) =>

Mots runt golvet 3 pers/linje. Fram 4, bak 4, fram 8 steg, kors H+V liten ring mots+meds, de två ytterpers bildar port, innerpers gör en åtta runt de 2 andra o avslutar fram t nästa linje; osv.


120304S Sg Ny dans uppfanns spontant: Multislängen pga krock blev det en "rund orm"/sluten på ca 10 pers som sen vevade in sig, till jämn tretaktsmusik, bl a Klas o Chr.N. Danderyds fdl dansar bl a:  beskrivning/noter


Köttgrytan

Volkstanz Krüzkönig (Kreuz König)   pdf   Noter:  KrüzKönig D   DG Video:  Flygande   dancilla   tube Vilda Matilda  =  Schottis på logen i Hög   Dansbeskrivning

Parvis i öppen ring. Kavaljer med ryggen mot mitten och korsade armar på bröstet,

damerna håller i kjolen eller har händerna i midjan.

Enkel midjefattning, snoafattning, enkel handfattning.

Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg

   / Musik: sista reprisen spelas 3 ggr /

   Tur 1   Takt 1-8

Ett fotombytessteg i dansriktningen med bensväng.

Ett fotombytessteg mot dansriktningen med bensväng.

Två gångsteg in mot mitten. Två gångsteg ut från mitten.
Upprepas. (5-8)

   Tur 2   Takt 9-16

Enkel midjefattning, vända i dansriktningen

Två vanliga schottisturer. Andra gången stannar damen vänd mot dansriktningen, 

kavaljeren vänd i dansriktningen till vänster om damen. 

   Tur 3   Takt 17-24

Två fotombytessteg i dansriktningen, vänd.

Två fotombytessteg i dansriktningen.

Enkel handfattning, dam går sex gångsteg under kavaljers höger arm tillbaka till utgångsplats, 

kavaljer går sex gångsteg 3/4 varv medsols tillbaka till utgångsplats. 


Turerna upprepas (ca 36 s = 24 takter per omgång)

   Tur 1   Takt 1-8

Dansen avslutas med tur 1.


Från (men färglagt och tillrättalagt, kan göras bättre) /ML130502:

www.acla.se/kultisdans/danser/schottispalogenihog.htm      Jfr:

Schottis på logen i Hög - Sunne Folkdansare - YouTube

www.youtube.com/watch?v=S_O5b9vyfbE


Jfr t ex Schottis i turer Gröna sid 60: "1/4 = 160." => 40 takter/minut => 1 takt = 1,5 s => 8 takter = 12 s.

Sunne fd video uppmätt   Matilda: 8 takter = 12 s, alla turerna 3x12 = 36 s.empirsällskapet.se danser/dansbeskrivningar  (obs med ä i adressen)

Hole in the wall, Sellenger’s Round, Mr Beveridge’s Maggot, Childgrove, Shrewsbury Lasses, Grimstock, Sir Roger de Coverley, Rufty Tufty, Upon a Summer’s Day, Gathering Peascods, La Russe, Duke of Kent’s Waltz, Anglaise./140602

Upon a summer´s day   abc-not png 


Bostonvals: beskr  Prag 50kr  Lucerna  Lucpra   Bostonvals t ex Juventino Rosas: Sobre las Olas (Över vågorna)  pianodragspel   youtube  pdf (G 4 sid)

Rönneberga  Fattning  Steg   Spillefolk-video      Till havs (violin)      SÖK på: sheet notes


Midsommar-danser Lekar

130621F Rönninge By/Täby logen   pdf(2013)  samma tider även SL som senaste åren?:   Köp ett eldigt fjordsto 12 år  23 000:-..

RAPPORT Rönninge By 2011: .. Fd-uppvisn 14.43-15.19 och gammaldans i logen 15.30-16.37 (8 spelmän). 8-10 danspar som mest, gd o ngn tango, o fin sång t ngr låtar.

Lekar/musik: Långdans, Gossen skulle åka, Morsgrisar, Känner du Lotta, Vill du ha mej, Så går vi .. enerissnår, Uppå källarbacken, Små grodorna m fl (elefanter..), Vi äro musikanter,

Lunka på, Ritsch ratsch, Dansa i en ring, Räven raskar, Viljen i veta, Hej tummen upp, Karusellen, Raket. (=17 st)  då bara 2 fiolspelmän K+L... (fler sen)

      Svs 103 27 67 60 102 91 96 88 100 63 68* 5 80 101 34 54 -   sid 171 51 110 100 169 148 156 143 164 104 135* 20 130 166 61 90 -.  *=Sånglekar o sångdanser.

Folkdanser/musik: Banddansen (Så ska vi skörda linet), Skånsk mazurka (Emil Lönn), Valsåttan, Smilevals (Ingrids), Oxdans, Eng fr Bohuslän, Pariserpolka?, Ränningen, Långdans ut(dito)

Rapport 2013: 6 spelmän (fler innan) t folkdansen bl a Ekebypolska, Oxdansen, Ödsmål

Böcker bl a:

Runqvist & Schenkmanis: Sång- och danslekar..  ICA 1993  netto136p  602,0g  9789153415176  978=>ISBN

RFoD Farago..: Tjuderuttan, sa räven.. Bokus 50:- 2008 En bok för alla  netto192p  353,6g  9789172215474  CDON 48:- /1802 

RFoD Sinkalej... (utländska..)  CDON 48:- /1802 


NOTER: Allspel och danslåt 623,3 g  inneh+komm =kolumner (inneh jfr Plusbok)  CDON 196:- /1802http://www.algonet.se/~jan_ake/9905skansen.html

Dansen vid Bollnästorget startade 1928.

Skansen arrangerade tillsammans med Brage Gille.

De första åren dansades det bara på söndagarna.
Från 1941 var det gammaldans 3 dagar i veckan.
Lite senare var det gammaldans alla dagar utom måndagar.

Eric Öst med kvartettt började spela 1947. De spelade i 21 år


- - - - - - DEC 2010: 

Varning för felaktiga dansutlärningar i Uppland  (tidigare jätteeländet med att sabotera slängpolska = fläckpolska), 

nu "lärdes det ut" att i vanlig polska damen ska gå med V i st f H fot, varför??- i nästan alla pardanser 

(Bingsjö, schottis, snoa, helst i Finnskog etc) börjar D och H med ytterfot - 

vad blir nästa "pedagogiska grepp"? stå still i hambo??, dansa runt medsols i salen??

(Undantag: De danser där D har V fot på 1an i omdansningen såsom Boda, Orsa och gärna i bakmes.)


Torna ”lånade” dansbeskrivningar (man bör tydligt ange varifrån...)


      Modern dans: bugg, salsa, boogie...:

090901Ti  Salsa  öppet hus prova på 19-20 (Cuban), uppvisn. Eriksbergsg 8 B (korsn BJ 38 T Östtg) map   wiki  wikiE  Salsaakademien      salsaistockholm    yout    

Salsa: Två huvudstilar: Kubansk(Casino) (paret roterar medurs)  // NewYork(Cross body)(Linje)(LA) (dam längs linje, snurrar i ändpunkt).    3+3 steg på 4+4 taktdelar, ett av stegen längre.

Salsa: K: V fram, D: H bak. Fot tillbaka o vänta ... , räkna till 8.   //  D förs från th till tv om K.   //  D snurrar, K snurrar th bak o byter tillfälligt hand men återtar K vä i D hö hand.  (reserv fel) 

Steg (räkna g snabbt till 8): 1 V (bak eller vä eller fram), 2 H på stället, 3 V tillbaka, 4 vila, 5 H (bak eller hö eller bak) osv.  Vid steg tv kan hö arm följa med.  Vid steg bak kan båda armar

lyftas bakåt.   Steg 1 kan även tas 90° tv, överkroppen o armar med, och steg 5 90° th.   Killen rör överkropp på maskulint sätt, tjej dansar mer med midja/höftparti. 


130427 GrL: Salsa-instr: Steg: Räkna till 8, man går på 123 567 Kav: Vä fram, Hö på stället, Vä tillbaka, Vila, Hö bak, Vä på stället, Hö tillbaka.   3 turer: Fram/bak,  Sidan,  Öppna.

Lyft ordentligt på fötterna.  Öppna: K sätter V tätt bak H fot, ungefär vinkelrät, H på stället, V tillbaka och spegelvänt men öppna fattningen nu.

Det övades först 3x av varje, senare bl a 4x av varje osv.  Kl 18.00-55 med två grupper nybörjare resp mer vana.  Kl 19 allmän stegträning, därpå allmän salsadans t≈10 min före stängning.


Mälarsalen 130429 Dansens Dag =>

Boogie Woogie: Grundsteg: K: V H (på plats) VHV(åt vänster) HVH(tillbaka).   Dam under arm: K V i D H hand, D motsols under K arm på första VHV-steget = båda byter sida.

Följd (t ex): grundsteg, byt sida, grundsteg, byt sida.  Därefter crazy-tur, båda snurrar tillsammans runt medsols, vanliga steg 2-takt, och gör lustiga rörelser med benen etc.

Foxtrot lärdes ut med L L KK-steg (Lång Lång KortKort), K börjar med V fram.

Bugg: Grundsteg: K: V bak ...    händer alltid i mitten, K drar/trycker bestämt.    Sväng: På 1 (K har V hand öppen th med Ds hand i) skjuter K Ds hand åt sitt H, och D snurrar

antingen utan hand i hand eller med handfattning kvar.  K kan snurra samtidigt.      /om minns rätt


120226S Mälarsalen Gratis prova på Singeldans =>

Dansövning: 1) slowslowquickqick (böj knän ngt steget innan o gå upp på tå just före quickquick, som är korta)   2) 2slow4quick (som övning).

3) Dito men K går ngt tv om D på de 4quick.  4) Visar att K får ta valfria steg/kombinationer, säger att foxtrot = 2slow2qick, fox = 2slow4quick.


Jfr dansskolor förr, t ex Holger Rosenquist (1907-1992):  Foxtrot grundsteg (sicksack) (dessutom höger- och vänstervändning med samma stegprincip)

K (står på dansgolvet vänd utåt, paret ska på dansgolvet komma runt moturs): H snett utåt, V tv om H fot, H intill V, V snett bakåt (långsam snabb snabb långsam) och dito H snett bakåt osv.


Buggturer UBSS Uppsala (ej) =  Buggturer UBSS radbryt/färg      Gotlands Swingdansare Dansbeskrivningar  = gotlswingbeskr (utan bilder, alla)  .webarchive (?bilder)


      Uppteckning av ML 111125 enl video acla  jfr acla/förenklad version 

SE NY: Engelska från Stigtomta: Parvis i stor ring, vartannat vänt medsols: Meds: Småringar
16 steg; 2x(Kedja t nr 4, stamp, hurrar). Stor ring; 2xKedja ...   Osv;
RingL+Kedja+Kedja+RingS+Kedja+Kedja ≈ 6x10,5 ≈ 63 s.   x4    / ML gada.se 111225[PDF] 372 sidor 12 MB Gunnel Biskop Åbo 2012 Dansen för åskådare - Doria

Den första folkdansuppvisningen i Finland försiggick på Konstnärsgillets årsfest 1866.

Sextio personer från överklassen i Helsingfors roade publiken i form av ”Österbottningar” med danserna menuett, vals och polska, 

som ”Vestfinnar” med danserna Tanttuli och Ylänepolska och som ”Ostfinnar” med danserna Heinolapolska och Björköpolska. 

Överklassen hade upptäckt allmogekulturen och målsätt- ningen var att stärka den finska identiteten. 

Mycket snabbt kom dansuppvisningar in i programmet vid tillställningar, där man samlade in medel för olika ändamål. Folkdansen tjänade även ekonomiska syften.

Replot 1872: Kyrkoherden Karl Johan Roos förundrade sig över att 

vuxna karlar ännu vid femtio års ålder lätt och lustigt svängde sig i ringdansen, uppsluppna som femtonåringar.

Roos uppfattade detta som ett uttryck för sedlig slapphet.Denna sida uppdaterad senast: ...(Uppdaterad senast 100507, 110211, 110214)

110601 08.03   111106 kl 05   120216 kl 00   120221 kl 15   120309 kl 24   130503 kl 02   130511 kl 20   ngt 131229 kl 01   ngt 140110 kl 01   140504   141125   141204(stigtomta rev)

150205 Sønderborg  150206 Fam6   150207 Väva   150316 Trekarlspolska  150402 SFV  0406 Røros)  150418 -    ..  160313 bugg/swing.. 161206 div   170119 Gotl/not   170124 Menuett Gavott

170227 Oxie   171003 Stenhuggareng.   171031 Schubert(delvis)   171203 Pariserpolka   180219 SthSch   180204 Övraby   180226 Folkdans/gillespartiet överst, stor revid./kompl.  180228 Pas..

180302 Mellpar  180308 ÖvrabyA   180310 FederM   180313 Turinge..   180507 Bostonvals   180511 Orsa   

(Nu 121008 alla länkade via gada, fungerar även med gamla bredband än så länge)