Mats Lundblads folkdansbeskrivningar (detaljerade)    Mats Lundblads dansbeskrivningar 

Dansbeskrivn./Noter/Tonart/Repriser/Tid (med länkar) och ex-mall att fylla i:  => /afmall.html    (Utförlig info om AF... => gada.se/af.html )


Folkdanslista övre  undre   pdf (hela)   NOTER nertill på gada.se även gada.se/not.html   afdanslist(bild) 

Ekebykadrilj OBS Korr: Musiken 3, ej 4 ggr => 3(aa bb cc dd) aabb

Huvudsida => gada.se  = Kalender...      Please mail: ml (at) gada (dot) se    Arial 18/15 färglagt/bearbetat/rättat..

   .png = bäst (original)kvalité (skärmbild)   .jpg = ngt mörkare färger, obetydligt sämre kvalité, mindre kB-stlk ofta ca 200-400 kB.

   Inte så lätt att göra dansbeskrivning jfr Trolldansarna = trolldansarnacomvals: Hambo: ... Sparka mot varandra ... och sitt ... (omdans:) (Åh) 1, 2, vrid //(vänster höger etc står ej)


Anglais (pdf, med figurer/tabell)   Anglais2 (html, text med varianter) 


Bitte Mand   acla  Engl.  not BitteMand.b /=>G 


Björköpolska    not Am from dickatlee  not abc =png   Gm = Koiviston Polska   Yout GraniFolk 2016 (3A annorlunda bara meds..)    Yout 151114 Borgå (ngt annorlunda)   


Daldans   Daldans*   Daldans+   DaldansR   

På prov, funderar på hur döpa: Enbart dansnamn = dansbeskrivning   

* =Noter   + =Beskrivn.+noter nederst   **=Noter med kort beskrivn före varje notrad

R = Beskrivning från Runeberg (Ungdomsringen) färglagd, vid behov rättad och strukturerad

********** (* tar mindre plats än +)

++++++++++


Den halve kæde 5(abb) a  Paret mot fronten portar först   not(abb)(G)    not2stäm(abb)G+abb(C)   not3stäm(aa+baba) 


Ekebypolska.htm   png(uppdat ej lika ofta)   181117 +evt smärre förbättringar   


Ekebykadrilj   runeb/ekebykadrilj  runeb  = Kadrilj från Ekeby socken notA/AW OBS Korr: Musiken 3, ej 4 ggr => 3(aa bb cc dd) aabb


Engelsk Kadrilj   not EngKv =pdf (EngKv SFV ändrat takt 10 26.. 4 rader) 


Engelska   inkl bl a: Engelska från Stigtomta   Engelska från Trosa

Engelska från Svartsmara   png 

Engelska från Sörbyn   Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

Engelska för 3 par      runeb/eng3par   not   runeb   Youtube/SkFdl /141104

   Engelska Noter Stenhugg  Stigtomta  Svartsmara/AF  Valla AllerumNVH  Kökareng 


Familjesextur  Notx3 not Fam6  = Familie sekstur fra Præstø   


Feder Mikkel not: FederM 

Tur 1: Långsamt sidsteg 2+2+3 st (först börja fram, sen börja bakåt)   

Tur 2: 2x:(Snabba sidsteg 3 framåt+fot i kors, 3 bakåt+fot i kors, polka 1v =2 takter + snoa 2v)

Spelas: Repris a = 8  (2x4) takter långsamt.   Därefter bb  = 16 takter snabbare, varav 2 takter var för: sidsteg fram / sidsteg bak / polka 1v / snoa 2v.

http://gada.se/mld.feder+stigt+turinge.html  =  feder+stigt+turinge ngt uppdaterade /180313 


Fjällnäspolska (med noter) NY 4 takter/rad => mld.fjallnas2 (1415x1284p 500K)  (man kan skriva/rita info t v om noterna, var för krångligt att göra i datorn) not   (internt AF fr UR: not)   runeb/fjallnas   runeb..  Video Delsbo fdl 2007 (e sch Ringnesn, 1.02-3.38)


Francaise   SFV Fransäs 


Fryksdalsdans   not Kalstatös     png


Fryksdalspolska   not D(UR inkl sammf ngt fel)  


Fyrtur från Allerum  not A 2 repriser not.allerum.nvh.spelmansmusik.p73   G 3 repriser: afnot.allerum 


Gammalpolka  png   förspel Sarabande Grandiose not(SFV)     not(SFV)  Beskr GammalpolkaDK 


Gammalvänster från Runeberg, red.  runeb)  not ... efter Lapp-Nils 1804-1870 (+Blå Boken p60) => Gammalvänster: Oviken Oviken  Lapp-Nils  Skucku  Graninge 


Gavott  png     afnot.menuettgavott.png  =  (afnot.menuettgavott.jpg)   afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   = Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)


Gotlandskadrilj   Gotlandskadrilj2not  170119    not Gotl  Runeberg/gada rev 161124  Runeb  NordFamB  

 Video (9,7 MB) 3m28s  5b: 1+1v     Sk: H fot fram  Noter SL: GotlKadr Taktnr bör minskas ett steg from 10 (=9).   1a ton = G i takt 66 67 70 71 (=65 66 69 70).  Vykort 1903 Axel Eliassons Konstförlag, Sth no 2078 


Gustavs Skål  ("nyversionen", utförlig)   not GustafsSkål G    not Gustafs Skål D p15 


Hallandskadrilj.png =beskrivning i noter .jpg   runeb/hallandskadr  runeb  SFV  not Halland  sid2 spelas: 2(abb cdd eff ghh) ca 3m43s /160302+180910+181016  

   SFV (ca år 1930-): Dubbla ringar halvt varv gångsteg, K tillbaka med sin D.   Slut 2v galopp motsols (appell; hopp)    


Jämtpolska  not Jämtp  png    runeb    aabb aabb ab  (Täby: aabaabbab)   ?:Gröna noter: fel på repris tur 2 (men rätt i Gröna danser)      UR: D dansar även runt 7e kav.    

Korr: Sista tur musik 1-8 9-16 (helst ej 1-8 1-8).   Täby fdg/KH spelar i början bara en 1-8 därefter dubbla repriser.

Tur 2 AF: D mots i ring: meds runt egen (9-10) utanför nästa (11-12) meds 3e (13-14) utanför (15-16) meds 5e (9-10) utanför (11-12, 13-14) till egen (15-16)


Kadrilj från Torp  => +not (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  


Kökarengelska /ny 181117 03h30  Helsida+not: Kökarengelska.png/ny 181126 Högertrafik!!  not  Kökareng 3(aabb)aa => Ring medmot  Fig över(th)    Slinger linjen th(=vä axel)  Fig    Slinger  Fig    Ring.  (alt finsk melodi källa)  info 


Lancierkadrilj   Not Holger Falk s1+2:  Lancier1*   Lancierb*   undersida   Eng   Video (46 MB) Quadrille  se nedan: 


   not Landskrona =Landskrona(med bindn)  Landskrona-var  


La Rousse   afnotLarousse/Uhr  png

 

Menuett+Gavott+ png => Menuettgavott**.png = jpg   afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   = Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)

      jfr Noter: Melevetten Menuett168  wiki   Östra Ljungby (NV Klippan) ≠ Trolle-Ljungby (öst Kristianstad) 


Oxiekadrilj   not (olika melodier!):  OxieCG =OxieCG  OxieAE    runeb     Köra till Särslöv (efter Oxiekadrilj i AF) /170227


Pariserpolka   not ParisD+beskr/191220  ParisD  ParisG  Paris2G  Paris3G  aabb aabb ab 


Retour de Spa   not (AF spelar ofta halva 2a och hela 4e reprisen en oktav högre =>)  not+kortbeskr    Norsk    


Ränningen  not Ränningen/HF sid2  Ränningen/UR    png 


Sappo   inkl + Valsåttan = Valssikahdeksainen + Finska åttan


Schottis i turer (AF och SFV har förtur = gångsteg, SFV med stamp)  (Schottisch i turer)  (Engl)  ((acla))

   Noter t ex Idre eller orig i C: Inoff: afnot.schottisiturer = SchTur/UR = SchTur/URtxt+not   Spelas (AF, SFV)  a 4(ab)  

   Tur 0-1 Framåt,  2-4 Schottis..,  5 D 1v,  6 Skridskofatt,  7 Knäfall,  8 D 0,5v.   Spelas A 4(AB).


Schubertvals NY=> Schubertvals Beskrivning i noter (G) 8 takter/rad (1900x970p) /190228 01.15..   Finns även i .rtf (450K i delar)

  Schubertvals/SFV   acla: Schubertvals (från AF)  Musik spelas: aa bb cc dd ee aa    Video SFV 

   Originalnoter Ass-dur => sheetmusic2print.com/Media/Schubert/Waltz-365-1.pdf   365-2.pdf   365-3.pdf (sample)    Jfr: Magyarvalsen (vals) not G 

(Noter Internt F resp G: afnot.schubertf   afnot.schubertg Bättre se ovan!) 

Skillnad SFV/AF: tur 3a+b även D börj H fot, men byter sen till V vid första valsen, medan K byter till V vid andra valsen.

(Man börjar med den vanliga foten i valsen, men i 3a står "K och D omvänt" => de börjar med H resp V fot.)

SFV: K överräcker en ros till D när han bjuder upp henne...


Skrälåt   not Skrälåt/UR 


Skånsk Kadrilj   (snarlik Landskronakadrilj, jfr Oxiekadrilj)  Lekst/Skånska Kadr  


Slängpolska   Slängpolska från Sörmland AF/färglagd  png    Slängpolska Info/Vädjan/Åtgärder   Påminnelse om vädjan slängpolska..   

OBS SFV(nederst): Det bör kanske påpekas, att polskan och dess varianter ända tills sent datum dansades "på fläck", 

EJ runt dansgolvet som "vägg-danserna", dvs vals, polka och liknande,

där det dansande paret både roterar och flyttar sig runt i en bana i rummet.


Smålandspolska  png    not SmålandsG (äldre not) eller nyare/gröna i A 


   Snurrebocken/URtxt+not   Lekst/Snurrbocken   not Snurrebock  SnurrebockTorp   

Snurrebock från Torp: Omdans 8 takter (D hvh..., K vrid klackar 3), Motsols+medsols 4+4 takter, I ring mot varandra, egen mitt egen, K: hvh...


Stenhuggarengelska   +not   not Bohus   (jfr Engelska från Bohuslän)    /171003


Sønderborgskadrilj  +not   not Sønd  Sønd  = Sönderborgskadrilj = Dobbelt kvadrille  GSønderjDanse  (ska stå: dobbelt)   not: Sønd(felstavat)  =hds(Himmerland)   ön Als SÖ Jylland  /150203     png


TantoliUR+    TantoliSLi* 


Trekarlspolska   runeb/trekarls  runeb    notBbGm 4(abba)  (notG  notC)  /ML 150316 not 181020


Trommelvals   Trommelvals(dansk)  not Trommelvals


Vindmölledans  png   not+kortbeskr   not/UR     


Väva Vadmal  +not   runeb    (Målning Öl/Lein av Malmström) /141225 150207 v0 (ska evt förbättras mer)

Väva  Getabocka=Getabocka dans: Rönneberga = Rönneberga 


Västgötapolska    not Vgöta/Glader   Spela aab aabb ...  efter uppdans enkel b ...


ÅttaManEngel      not ÅttaME=ÅttaME     Sk 2m27s youtube  


Ödsmål, Åttamannadans   not Ödsmål Ödsmål   


Östgötapolska (ska skrivas)   runeb/östgöta   Östgöta/SFV(figur upp o ned)  /150505   Grönt = musikrepris =>  snabbeskr+notD   not ÖstgD  not ÖstgF  not ÖstgC (Kmvb) 

Tur 1+2+3: Bakom(in tv) + SidstegV + Knäfall  aa=P bb=S.  Tur 4a kedjaV aa.   Sidsteg: Tur 4b1 Över(D-sida öppn)+omdans b  5 Dubbelring meds b  4b1 upprepas b. /180403 


Övrabykadrilj.png =beskrivning i noter(F)  UR: A: ÖvrabyA   AF: D: ÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t) 

   runeb/Övraby = Kadrilj från Övraby (NO Halmstad)  Noter (2 stäm F): F(v+h sida) = (F(s1+2) /180204..1024+1123 


B-sals-kadrilj.html  (png) (7K resp 150K) (Ludvika-kadrilj) not Henrik 12 turer sluta ej med moll, spela t ex: aabbcc aabbca  (ej i AF...)


De Geers   not de Geers(=Pesses =Nyckh15nr3p14-15/ deGeers)  


Kadrilj från Skeppsholmen


Kumlamazurka   4 turer = 4x8 = 32 takter  Dansa t ex 4 ggr => ca 2m32s   påhittad dans, valfritt antal par (musik ex Emil Lönn)


Fyrtur från Hjørring  Dålig: acla (från Dansfolket Karlstad)   Noter/SLi  2stäm (G)  [ enl SLi: A bbCC  AA bbCC  A = tot 10x16 takter (+förspel 4t = 13-16) ]

   Musik: Polka. [ Kan spelas t ex  n(aabb) eller bara n x 4a ]  En omgång ca 35 s = 4x8 takter (8 takter = 8,75 s)   Youtube: Ystad 

   Parvis: Två par vända mot varandra, ena paret med ryggen mot golvets mitt

a  Dambyte (D hih) över och tillbaka (mots runt av K)

b  H och V kors (vänd inåt)

c  Promenad t h efter varandra 8 steg (inner resp ytter-ring), vänd (tv) tillbaka 8 steg (till "gamla" paret)

d  Rygg om rygg (t v) med motstående person. Fyra sidsteg åt höger (hamnar hos paret bredvid det "gamla")

   Dansen börjar om med det nya paret (alla par har flyttat sig 0,5 "parbredder" åt höger)

   Anm "Firtur fra Hjørring" kan ej  hittas.  Man byter i Hjørring om man åker Fredrikshavn (hamn) - Lønstrup (bad)  wikiDk  wiki  25000 inv /gada 181208 
Pas de patineurs => englissant  not abc/png  abc/png  abc   yout  yout(1p småhopp)  yout(långs+prat)   SFV 18vt,  AF 080122  En glissant (fin bild) /180228 
   Hallandskadrilj /ML180920 

a P+S Komplimang   Y hih(bibehålls)

bb P: Figuré över/tillbaka   K häng arm polkasteg, omdans 0,5v

c P: D över/tillbaka  hih mitt  K för runt 0,5v

dd D ring (meds inne) gångsteg + omdans

e S+P: Komplimang

ff S: Figuré över/tillbaka

g S: D över/tillbaka

hh K ring (mots utanför) hoppsteg + omdans

   Allt upprepas, P börjar återigen, men ...

dd Dubbla ringar (helt varv) D inne meds, K ute mots + omdans

hh Prom mots arm i arm (parvis) + galopp


 Några "AF-noter":    Hovgårdsschottis  Kökars brudvals  Lotsvalsen  Kaffetåren          notuhr21klubbasuhr  18klubbaeuhr   /190305Ti


POLSKA / POLSKOR

Rättviks fdl =>... Bingsjö+Boda+Ore+Rättviks-polska  Älvdalspolska + Bakmes Särna mld.alvdalspolska 


Orsapolska = Orsa 


Rørospols  wiki inkl beskrivning  ((jfr musikavhandling 284 p))  Mkt vanlig i bl a Sth mest på ca 1970-talet

a) Försteg: viv, båda v försteg (V på 1 eller ngt senare, H på 3). K kan under förstegen flytta sig (medsols frf D) till andra sidan, och tillbaka, eller snurra frf D.

b) Bakmes (sida vid sida motsols 1 varv/2 takter, när K fram D på stället bakvänd och vice versa) på 1+3 1+3: V fram, H V(bakom) H alla i 90° vinkel mot förra foten

  eller elegantare (en eller båda) på alla taktdelar: H V H fram, V 90° bakom, vrid på båda klackarna på 5-6.   Eller spring 6 steg.    (Raden korrigerad 191101) 

c) Omdansning ungefär som i vanlig polska men "lite mer fart" gärna lite nig på 2:an.  K: V båda H.  D: båda H V

Försteg före både bakmes och före omdansningen (D då valfritt V eller H försteg).

Dansparen ska i alla turerna röra sig med samma jämna fart framåt på dansgolvet (gäller de flesta pardanser) (annars hindras andra par, krockrisker)

Mkt vanlig i bl a Stockholm mest på ca 1970-talet, till lite snabbare musik (tretakt).   rorosmartnan.no i feb varje år, förr gick dans-buss från Stockholm.. /181208


Föllingedanser (Jämtland polskor)  ÅTABAKSPOLSKA (not: Polska fr Nästeln Youtube/Margareta och Leif Virtanen  Obygden) GAMMALPOLSKA  HAMBOPOLSKA  NORSKLEITJEN;  HEDE


Senpolska wiki Haverö resp Torp (Medelpad) Blå boken (Sv Fd II) s 112-114 musik s 57 56, Gimdalen (östra Jämtland) s 104 59 ...  

   Not ex: Torp  Torp (Fannberg)   Innersta friden (Ragunda)


Senpolska från Torp Försteg: 1 Ytterfot fram  2 Innerfot släpande framåt riktad mot partnern  3 Ytterfot frf innerfot.  

Omdans: K: 1 V fot stort steg fram vrid sulan halvt varv meds  2 H fot fram (= fotslängd bak V fotklack) sula direkt följd av klack  2å Vrid båda klackar halvt varv meds  3 Fotsulor i golvet;

   D: små obetydliga trampsteg ej släpande, H fot alltid frf V.  1 H fot fram  1å V fot litet steg  2 H fot litet steg (1-2 = halvt varv meds)  3 V fot stort steg  3å vrid V fotsula och H fot båge...Bondpolska (fr Viksta)   AF => https://youtu.be/dlsZgQ-8S54   Tommy & Ewa England, Petaluma, Caif. feb 2003      rytmikanalys/Johan Lång ex.arb. 2018    

   Blå boken/SvFd II sid 128, Viksta-Lasse (4 nov 1897-7 juni 1983)..      Dubbel midjefattning hela tiden, K:s händer ngt högre.

   Försteg: K vanliga V-H, D bakåtvänd H-V (bakåt).      Omdans: K: V sätts i framåt och vridning på sulan  H sätts i bakåt i rörelseriktn (g långt mellan fötterna) och V lyftes  3 vrid H klack

   D: 1 Samla H ngt bak V   H mellan K:s fötter   3 "Avspark" med H fot  långt steg/lågt hopp medsols   1 Landa med V H fot (V ngt före H) ...   

   Vid upptecknandet år 1966 var "de enda som kunde dansa bondpolska" Viksta-Lasses bror Sven Larsson (1905-, lärt av föräldrarna Sven o Hilma) med hustru Margit (1908-)   /181202≈Slängpolska från Enånger  => https://www.youtube.com/watch?v=zdruPEWkarA   Tommy & Ewa England, Petaluma, Caif. feb 2003   Engl/Calif  

Slängpolska från Enånger (Konsten att räkna till 4 när det är 3-taktsmusik.) (Spelades bl a i Svaben av Jonssonlinjen) 

   video Hälsingl 2002   Beskrivn. UR: Hälsingedanser p27,  polska e Sjödin, Finnika:

Försteg: Tre (korta, gungande försteg) på 4 takter, ett försteg = 4 taktdelar = 1 1/3 takt:  (Y I Y) (framåt)  I (på stället, obs EJ bakåt, svikta knäna).  

Polska: som Bingsjö men K vrid på klackarna på (3).

Meddelare: Arvid Westberg, Ada Berg (dansen efter deras föräldrar), Stina Nilsson, f 1918 1913 1912, uppteckn 14 nov 1976 av K+B Lehman.  /181202 från gada1212 
      NOTER POLSKOR => exempel:

Bingsjö: Eklunda 1   2   3   Nyland ned  mitt  upp  alla3  PeckosO  Ritäkt  Spel-Gulle  PetteriAlaVH PetteriAlaHO  Indian  Morfar  Lillpolskan  


Boda: Ddur  Duromoll  Furubom  Gästa  Hållb  JannMor  JönsLF  KK  KnappB  LaggA  LaggF  Skålb  Ungd  Slöva  Lövstugu 


Bond: Däck  Tierps  Tobogubb  Vendel  Örby   


Finnskog: Fanteladda  JonaA  Elv      Hamburgska: LilleG  Rosenbergs  Ölin/Fogdö 


Orsa: Syst1  Syst2  Vallåts      Rättvik: CiG  LångtGässpöd  PersE  FrisktV  


Slängpolska(Fläck): 1814  Byss-C 25  32  Dufva 45  Edwards  Juringius   Loftah  Vevlire1GILLESDANSER (ej så vanliga...) / PARDANSER

  Dansbeskrivningar med melodier gillesdanser.../Stefan Lindén  


   NOT Sånglek/Gille: Aspelöv  SkördaL  Ringleksnoter  Var Det Du  Maskerad/sök  SternpolkaG DG CF   


Bostonvals 


Flickorna många  notF(Sång o danslekar p96)  notG   på AF181009 (armkrok bara meds)

(Händer på framför-axlar:) F innerring medsols, P ytterring motsols.  Stannar mot..  hih..  Båda händer, kram tv, th   2x(meds gång + mots spring)  Armkrok meds(+mots). Tack. ...

Flickorna många uti raderna långa.   x2 

Räck så fram handen, tag din kära i famnen.   x2 

Mor lärde mig spinna, far lärde mig dansa.   x2 

Håll i rocken, håll i rocken, så att jag får dansa.   x2 


Hambo från Turinge   


Lasse går i ringen 


Långdans från Orsa  +not: mld.langdansorsa2.png (även .webarchive? )  Noter Långdans från Orsa  2st    Runeberg  


Oxdansen  under bearbetande 190303 02h  Oxdamdans yout Rönnehälls fdl


Snoa wiki Likt "latmansschottis", men försteg = vanliga gångsteg (ytterfot..), omdans valfritt antal varv (50 varv/minut vid världsrekord)

(världsrekord: Mats Lundblad och Kerstin Hagman, se Guinness 1992-2000, därefter ändrades bokens upplägg mot mer "mass-rekord" etc)

Omdans symmetriskt Dam/Kav (men förskjutet halvt varv)  Vä fot "driver runt", Hö fot mellan partners fötter, ej onödigt stora steg.

Dansas i Sth sedan 1970-talet (tidigare mer komplicerade varianter) då från Jämtland, med tävlingen Jämtsnoan år 1985-1995.

   Birger Jonsson var med och startade Jämtsnoan (gick 1985-1995) ÖP -2010 blev  82. De två första barnen avled i unga år, fick två till. Spelman, gammaldanslärare, magiker...

(jfr Zwei-Tritt, ToTrin.   Jfr AF:s Klubba börjar med innerfot, mer "schwung" i omdansningen (enl SAJ), notuhr21klubbasuhr. )

Snoa Not ex: Klöver  Noas  Snurran  Westman  Wiggen            /op100409birgerjonsson.html  

  Stockholmsschottis  not:Stockholmsschottis  Sthsch (3 turer à ca 24 s = 1m12s; upprepas..) youtube  (UR dålig): Sthschottis+.. 


Schottis från Idre 

7 turer => Musik: aabbaab eller aabbcca.  Totalt 7x8 = 56 takter.  

Totalt ca 93,33 s => 1,66.. s/takt = 13,33 s/8 takter   => 36 takter/minut =>144 eller 72 taktdelar/minut

Lediga armar hängande.  Omdans polskefattning (tur 2 vals-).

      Grundschema/tur: Två schottissteg (1-2), omdansning 2 varv (3-4)  Upprepas (5-6) (7-8)   

Tur 1: Vanlig schottis.   2: D bakåt, valsfattning.   3: K motsols vrid (båda lite från - mot varandra)   4: Hand i hand (mindre vridning mot-från varandra)

Tur 5: Vända mot varandra: Sidsteg 2 framåt dansriktn, 2 bakåt.   6: Dito men 4+4 sidsteg och 4 varv omdans (en gång)   7: Handklapp på 2a takt 1a taktdel.

      Omdans antingen vanlig schottis utan hopp, eller snabba fotombytessteg (elegant).  (Enl. orig.beskr kan tur 1-4 och sista göras totalt 3 ggr, görs ej numera.) 

Melodier 2 st båda efter Storbo-Jöns:  I (Idre moll, 3 repriser),  II (Idre dur, 2 repriser, men fiss sänkt till f repris 2 takt 3+7)


Fan i banko (not+beskr)  not Fanibanko/UR   Fanibanko/URtxt+not 


   Fingerpolkett/URtxt+not  Polka meds+mots (1-8 1-8).  D inne, K ute: 5 stamp h..(9-10)  5 klapp(11-12)  h+v pekfinger(13+14)  handflator +1v tv(3 trampsteg)(15+16)  D:o. D:o.. 

   2(aabb)aa = 80 takter  2/4-takt 120/takt => 1 takt = 1s => 1m20s


   Jössehärad/URtxt+not 


   not 

  OxdansG  OxdansC  Oxdansen/URtxt+notC(Noter feltryck tv ska stå 1-8  9-16  17-24). = acla/Oxdansen 


Pariserpolka   not ParisD ParisG Paris2G Paris3G  


Sunnanö  notD (notC) notG  5x8 takter (ca 45s)

Sunnanö 5x8 takter (ca 45s):  1-4 T-valssteg fram,  5-8 Vals meds;  9-16 do;   17-18 D meds 1v u K arm, 19-20 två sidsteg fram, 21-24 vals meds;   25-32 do men K mots under..   33-40 fam.vals ...   


Polka och bakmes från Kall (A) = afnot.pbkall.png = not blå boken p74 (2 stäm) /SvL..  "PB Kall"

   vanlig polka medsols;  K stamp V H (D: H, V; nig, vrid klackar);  bakmes: (H)V, H, V bak, vrid klackar ...


   Smegräbban/URtxt+not 


   Varsovienne/URtxt+not 


   Vingåkersdans/URtxt+not 


Vindeliska  Vindeliska**    En omgång = aba. Noter: aabb (SFV spelar n(ab). Vindeliska(beskr SFV)


Wienervals   (i turer påhitt: acla-wienervals) wiki 1800-talets 2a hälft Johann Strauss d.y. (1825-1899) An der schönen blauen Donau - Opus 314 (1867) wiki 


Mellparing (pardans till schottismusik)  acla*  yout  (*musik är från Bålgetingen Magnus o Susanne Gustafsson. Jfr Sågskära)   Jfr Föreningen Mälparingen 


Grisesnoa nöff nöff   ingår kanske inte i vår reportoar... jfr Mälarhöjdens Dansgille ... och ... =>


Somliga dansföreningar har upp till ca 1000 påhittade "gilles"-danser (snurriga i huvudet av alla turer? ... dansskicklighet lidande?) 

och namnen tryter, ex => Skithuspolka med Skithus-Nisse med Nisses Senap   video: Testebogänget - Skithus Nisse  /181203 


Kvar att skriva bl a: (/110319  120309  150316  150505  171003)  i stort sett alla vanliga viktiga klara /190205

Klara: Trekarlspolska  Väva*  Östgöta   Oxiekadrilj/170227   Stenhuggarengelska 171003   Hallandskadrilj i not  181016.. Den halve kæde 181112   Kökarengelska 181117  Ekebypolska 181117
DANSBESKRIVNINGAR från SFV

LEKSTUGAN Beskrifning öfver Gamla svenska folkdansar SFV Hirschs 1897 pdf (58 sid) => se nedan 

   Noter1 inneh  Beskr+Noter2(Pardanser+Skånsk) inneh 

12 Druffs + Skåningen,  13 Tantoli + Lott ist tod,  14 Klappdans,  15 Bleking + Gustafs skål,  16 Varsovienne,  17 Trekarlspolska,  

21 Östgöta,  24 Fryksdalspolska,  29 Gotlandskadrilj,  34 Väfva vadmal (Väva), 39 Daldans,  44 Vingåkers,  50 Skrälåt.


SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken (Tryckta boken 150:- utgiven 1992) /SFV150310 /150402   =>

Daldans  Ekebykadrilj  Engelsk kadrilj  Fryksdalsmelodi  Fryksdalspolska  Fyrmannadans* Gotlandskadrilj  Halländsk kadrilj


Skrälåt  Skånsk kadrilj  Trekarlspolska  Vindmölledans  Västgötapolska  Väva vadmal  Östgötapolska  Övrabykadrilj


Högre stånd:    SFV Fransäs Fransäs  Gammalpolka  Gavott  Lanciärkadrilj  Menuett  Schubertvals  (jfr acla/Schubert aabbccddeeaa)    


BakmesSyvskrit  Hambo  Jämthambo  Klubba  Polka  Polketta  Rysk maz  Schottisch i turer  SFV-vals  Stegvals  Tantoli  Varsovienne  Vindeliska  


Noter SFV: Engelsk kadrilj  Jämthambo  La Véritable Polka  Sarabande Grandiose  Tiarara  Vindeliska  Vosserullen

Omslag  Inlaga 1-2  Tillkomst  Allm  Fattningar  Figurer  Steg  Hänvisn   100201 DN Inger Roland blev 88 spärrad..


   *Förslag rättelse/förbättring: vara i rörelse => vara i rotation,  succesivt accelererad hastighet => succesivt ökad hastighet (acc bör nog ej öka).  Använd helst bara EN sida, sista ca 6 rader...


DANSBESKRIVNINGAR via Skördegillet (ofta från andra..)  Skordegillet/program (dansbeskr+filmer)  18b   Alma20  100år  
NOTER   Biersted/Fd

Engelska:  Kökarengelska Stigtomta/GPValla  Stenhugg  Stigt  Svartsmara/AF  Valla  1756/+txt /Soldier´s Joy x9   Hjortsberga/S   Allerum A 2 repriser AllerumNVH   (G 3 repriser: Allerum) 


Sånglek/Gille: Aspelöv  SkördaL  ParisD ParisG Paris2G Paris3G  Snurrebock  SnurrebockTorp(takt 3 sista ton byts mot fiss+e) SternpolkaG DG CF  Tantoli  Ringleksnoter   Var Det Du  Mask txt 


Folkdans:  Gröna Boken/SL(beskr+pardansnoter)  Bitteb/G  Bohus  Dal  EngKv EngKv  Fam6 Fam63 Gotl GustafsSkål G Jämtp OxdansG  OxieGD(AF har AE =orig) Ränningen  

  Sønd  Sønd  SmålandsG  Vejle/beskr  Vingåker  Vgöta/Glader  Väva  Getabocka=Getabocka dans: Rönneberga = Rönneberga  ÅttaME=ÅttaME  Ödsmål Ödsmål   Kalstatös

 Gustafs Skål D p15   Hamborg6    de Geers(=Pesses =Nyckh15nr3p14-15/ deGeers)   Landskrona  Landskrona-var  ÖvrabyF 


   ÄKTA SLÄNGPOLSKE-VÄN Slängpolska pdf  png => gd1001-03 !      VÄDJAN:   Hjälp till att rädda slängpolskan (fläckpolska)!      100228 till FMH 

DEF: Henry Sjöberg Sörmlandslåten Första numret 1968 nr 1 sid 14:  ..1).. Rundpolska (parvis runt salen i valsbana, från och med 1800-talet)

2) Den andra formen av polska kännetecknas av att man dansar "på fläck", den kallades i bygderna med ett gemensamt namn för slängpolska... , allmän i hela landet på 1700-talet...

Bert (Persson) var med i den grupp som 1974 tillsammans med Henry Sjöberg jobbade fram den sörmländska slängpolskan. 

Arbetet utgick från Henrys uppteckningar och mötena med många äldre människor som berättat och visat hur de hade dansat slängpolska i unga år.


Danmark, Finland:  

Hamborg sekstur   (Stor kreds, kæde, polka)  Opstilling parvis i stor kreds med almindelig håndfatning    Noter 

1. reprise Der danses med sideløbstrin først til venstre (modsols 16 trin), så til højre (medsols 16 trin) 

2. reprise Kæde (herrerne går til højre, damerne til venstre)   //Anm: H hand..! OBS "Dubbel kedja" 8 takter 3 stamp på takt 8, fortsätt 8 takter till! // 

3. reprise Der danses parvispolka rundt (hvis der er gået kuk i kæden rækker man hånden i vejret og finder en partner)

(dansades i Ransäter s logen 150607S kl 04.55-05.00 på initiativ av red, även ca 5 år tidigare där)


Gammel totur fra Vejle youtube Roskilde15 (≠ EJ: Totur fra Vejle): 1) Ring gångsteg meds+mots  2) Polka parvis i ring x2  3) Kedja H x2.  Upprepas 2)+3) flera ggr. 

   (hittar ej noter el dansbeskrivning)   (AF160329)


Firetur fra Vejle/beskr  Totur fra Vejle   

http://spillefolk.dk/   node   danse   Sappo   inkl  Valsåttan = Valssikahdeksainen   Finska åttan   Soutjärven Katrilli  ... 


Eide Ratas = Eideratas (Estland)  fdm  video/musik musik+sång  Dand Fdl: Noter finns F 3/4-takt tempo 144  2(aabb)ab /181204 Skojar´n  Ceylon o Henry Wallin: Gånglåt: Flickor efter varandra innerring medsols, pojkar ytterring motsols. Vals: Dansa med närmsta ... 

Musik: Skojar'n (pdf) tempo 65/175.  Spelmännen "lurade" dansarna i Skojar´n. (( Skojarn ))      Capri.. 

Spelas gärna av Ellge på Skeppis, förutom schottis o polka med extra 1/4 etc, slängpolska (dansas på fläck!) m m.


Långdans från Sollerön   Evansville (txt+not)pdf   Youtube: Royis  

100325 GrönaBokenBal Kadrilj fr Åland,  Kadrilj fr Vessige,  Oxiekadrilj/Runeberg,  Gammalpolka  pdf  pdf . 

Avsnittet närmast nedan ska "städas"/uppdateras något (tidsbrist..)

Korr/listan: Engelska fr Sörbyn: n(3ab) /150312

(80 danser  med  snabbrep.beskrivningar,  repriser,  tid...)   ///   Ekeby: AF: 3(aabbccdd)aabb   Jämtpolska: 2(aabb) ab

   http://gada.se/mld.dansnamn.pdf  (alternativt .png)   -    (( ngt äldre beskrivningar finns kvar via:   http://hem.bredband.net/gammaldans/mld.dansnamn.pdf   ))

(i skärmbild pdf, evt även png, använd 100 % skala för tydlig text) (evt 150 el 200 %)Detaljerade beskrivningar* för några av de svårare folkdanserna  (med reprishänvisningar)

För nybörjare är det kanske lättast att läsa en vanlig textbeskrivning som finns bl a

http://runeberg.org/folkdans/besk 


http://www.akademiskafolkdanslaget.se/beskrivningar.shtm* AF har tagit bort direktlänk, nu lösenordsskyddad        
      ///  Övriga föreningars dansbeskrivningar..:  

Folkdans.se (sidan är tyvärr helt nedlagd dec 2011 varför?) (Tom Backman 080316 030925..=>) => men mycket(!) finns på acla.se    

GRF (bör revideras/förbättras.. ju fler varianter etc uppåt 100-1000 st tyvärr desto större risk att grunderna/dansskicklighet urholkas, jfr Henry Sjöbergs åsikter)

   "man byter partner..  folk har så många fördomar mot oss.. tror det är knätofsar och fiol.. man kan komma precis som man är.. samtliga har skor med gummisulor" /?! Bild 2 baksparkar!

"Medelande  2014-01-01 Ang. video som försvann hos Dancilla är nu en del återfunna. Tyvärr gick inte alla att återskapa."


Steg acla 6 sid pdf  bör revideras ngt!  Steg Runeberg=UR..  (Steg nedlagd   Fattningar (från UR) nedlagd)

Beskrivningar på norska  Verdandi Landskrona    folkedans.com     Torna: fdl dansbeskr        Lindholm/fusk(allt ej rätt)Källor...:

Akad. Folkdanslaget "Här är våra danser" (slutsåld, men beskrivningarna finns via AFs hemsida) (evt finns 4-5 ex kvar som reserv)

Svenska Folkdansringen "Gröna Boken":

http://folkdansringen-stockholm.se/  Förlaget

Svenska Folkdanser del 1 (Gröna Boken) 115 kr nu 125 kr

Svenska Folkdanser del 1 – noter 60 kr nu 95 kr och bearbetad nyutgåva med förslag 2a stämmor 150 kr

Observationer från olika dansträningar etc.

(SFV, Svenska Folkdansens Vänner, har utgett:

"Dansboken", 1992, pris 150 kr.  ISBN 91-630-0980-3) ** Häfte, se nedan..

Don Gillams dansbeskrivningar (sidan upphört.../≤2014)   * Beskrivningarna ovan är gjorda för att/så att (i regel):


Varje beskrivning är på en A4-sida, man ska slippa bläddra etc, lättare o billigare att skriva ut

Varje moment är samlat på en rad för snabb överblick

Betonar samspelet mellan musik(repriser) och dans(turer)

Musikdelrepriser numrerade (a,b,c ..) och i särskild kolumn

Detaljerade kommentarer om steg / takter

Info om tempo och turernas och dansens längd

Ofta kommentarer/historik och länkhänvisningar om dansen

Om så finns kommentarer om skillnad mot hur dansen dansas på annat håll

Förkortningar (enhetliga) för snabbare överblick (t ex viv = vänster hand i vänster)

Ofta skisser på uppställningarna

Färgläggning av ord/bokstäver för lättare överblick (t ex D = dam skrivs rött)

Är tänkt som hjälp till enskilda dansare samt instruktörer (innan och under utlärning)

Källmaterial är främst dansbeskrivningar (nämnda här) och olika videoupptagningar


Eftersom varje beskrivning innehåller väldigt mycket information kan fel och

oklarheter förekomma, red är tacksam för evt tips och påpekanden.// hem till förstasidan gada.se //


In English Translation

Damsida = No 1,2,3,4 (to the left as viewed from the front/fiddlers/public, No 1 nearest)      Dam=Lady

Kavaljersida=No 5,6,7,8 (to the right, No 5 nearest)      Kavaljer=Herr=Man

Udda= Couple No 1,3,5,7   Jämna=No 2,4,6,8

Meds(ols)=Clockwise   Mots(ols)=CCW   hih=right hand in right hand   viv=left...      (v=vänster L, h=höger R)

Fig(uré)=Move forward to the opposite couple (with some steps)   

På fläck=On the same place   Linje=Line   Ring=Circle   Stjärna=Star   Kors=Cross   

Kadrilj=In square   Kedja (Slinger)=Chain   Pannkak(a)=Pancake  **

SFV hade innan "Dansboken" gavs ut 1992 ett häfte (A4) "Folkdansbeskrivningar"

från främst våren 1976. Detta häfte (sålt bl a den 860320) innehåller följande danser:


Daldans, Dans till Fryksdalsmelodi, Ekebykadrilj, Fryksdalspolska, Fyrmannadans,

Gammalpolka, Gotlandskadrilj, Jämtpolska, Kadrilj från Halland, Ränningen,

Schottisch, Schubertvals, Skrälåt, Skånsk Kadrilj, Tantoli, Trekarlspolska,

Vindmölledans, Västgötapolska, Väva vadmal, Östgötapolska, Övrabykadrilj

      samt "Tilläggsdanser":   Engelska från Bohuslän,

Engelsk Kadrilj, Francaise, Pariserpolka, Schottis från Idre, Åttamanengel.


där Omslag+innehåll = 2 blad; Daldans 2 sid (1 blad), Ekebykadrilj 2s (1bl), 

Schubert 2s (2bl), Skrälåt 3s (3bl), Övraby 2s (2bl), Francaise 3s (2 bl);

annars 1 sida (1 blad) per dans.


SFV ger ut sin dansbeskrivningsbok digitalt (skannad), fritt => SFV Dansboken = folkdans.org/text/digitala_dansboken.htm  /SFV150310  =>

se mer ovan      Övrigt:

Haga (Ekenäs) 1906-2006 pdf 1,1M 72s : (p 66, 65, 68):

Men vi får ändå tro att det var de många polska krigen på 1600-talet som bidrog till

att göra polskan populär i Sverige. Hemvändande finländare tar dansen till Åland,

Saltvik och dansen utvecklas sedan till Hambopolska och Hamburska varifrån den

finländska hambon kan ha uppstått.

1700-tal Storskog, Spelmän från Polen lär skogshuggare Hamburska på Åland.


UPPROP:   Hvarje gatubelysning är förkastlig! 

(Kölnische Zeitung 1819-03-28) pga 4 skäl: teologiska, medicinska, fiolsofiska, sociala!

110514L Sörmland

Gemensamdanser, dels den fr Valborg: 2 par mot varandra. Ring medmots. H+V kors medmots. Motstående dousadous+hurraromdans. Egen hurraromdans t nytt par. Osv.

Och ny: 3+3 pers mot varandra. Ring medmots. Mittpers släpper vänsterperson, de tar V på andra mittpers V(närmsta) axel och behåller sin högerperson,

dessa 4 bildar linje (diameter) som rör sig mots 1v över de 2 kvarvarande, till plats. Dito släpp högerperson, meds 1v. Linjevis mot/från varandra. Linjerna hö-trafik till nästa 3pers-linjer. Osv.

Sist: Alla i stor ring. Långdanssteg fram normallångt o bak mkt kort osv, samtidigt som händerna dubbelvevar uppåt o bakvänt nedåt, osv.

111015L Sörmland   (3 st. Först: Inutinut D in K in..   Sist: som 110514 lillfingerfattning och däremellan) =>

Mots runt golvet 3 pers/linje. Fram 4, bak 4, fram 8 steg, kors H+V liten ring mots+meds, de två ytterpers bildar port, innerpers gör en åtta runt de 2 andra o avslutar fram t nästa linje; osv.


120304S Sg Ny dans uppfanns spontant: Multislängen pga krock blev det en "rund orm"/sluten på ca 10 pers som sen vevade in sig, till jämn tretaktsmusik, bl a Klas o Chr.N. Danderyds fdl dansar bl a:  beskrivning/noter

Köttgrytan (4 par i fyrkant)

 Köttgrytan (dålig bild, provis. evt fel../?  saknas..)   Noter GC: Köttgrytan(f AAB f AAB i CC)  KrüzKönig D   DG Video:  Flygande   dancilla   tube 

FD Örebro Kreuz König = Klöver kung, skapades för tyska ungdomsrörelsen på 1920-talet. Naz?  1gn i Hamburg 1924 (enl Gerhard Müller  beskrivn  Yout: Jlu-GRlRg-c  NEJ:s0q1uqEB84k      Annan dans: NEJ bara 2 par: Volkstanz Krüzkönig (Kreuz König)   pdf 


Vilda Matilda  =  Schottis på logen i Hög   Dansbeskrivning

Parvis i öppen ring. Kavaljer med ryggen mot mitten och korsade armar på bröstet,

damerna håller i kjolen eller har händerna i midjan.

Enkel midjefattning, snoafattning, enkel handfattning.

Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg

   / Musik: sista reprisen spelas 3 ggr /

   Tur 1   Takt 1-8

Ett fotombytessteg i dansriktningen med bensväng.

Ett fotombytessteg mot dansriktningen med bensväng.

Två gångsteg in mot mitten. Två gångsteg ut från mitten.
Upprepas. (5-8)

   Tur 2   Takt 9-16

Enkel midjefattning, vända i dansriktningen

Två vanliga schottisturer. Andra gången stannar damen vänd mot dansriktningen, 

kavaljeren vänd i dansriktningen till vänster om damen. 

   Tur 3   Takt 17-24

Två fotombytessteg i dansriktningen, vänd.

Två fotombytessteg i dansriktningen.

Enkel handfattning, dam går sex gångsteg under kavaljers höger arm tillbaka till utgångsplats, 

kavaljer går sex gångsteg 3/4 varv medsols tillbaka till utgångsplats. 


Turerna upprepas (ca 36 s = 24 takter per omgång)

   Tur 1   Takt 1-8

Dansen avslutas med tur 1.


Från (men färglagt och tillrättalagt, kan göras bättre) /ML130502:

www.acla.se/kultisdans/danser/schottispalogenihog.htm      Jfr:

Schottis på logen i Hög - Sunne Folkdansare - YouTube

www.youtube.com/watch?v=S_O5b9vyfbE


Jfr t ex Schottis i turer Gröna sid 60: "1/4 = 160." => 40 takter/minut => 1 takt = 1,5 s => 8 takter = 12 s.

Sunne fd video uppmätt   Matilda: 8 takter = 12 s, alla turerna 3x12 = 36 s.empirsällskapet.se danser/dansbeskrivningar  (obs med ä i adressen)

Hole in the wall, Sellenger’s Round, Mr Beveridge’s Maggot, Childgrove, Shrewsbury Lasses, Grimstock, Sir Roger de Coverley, Rufty Tufty, Upon a Summer’s Day, Gathering Peascods, La Russe, Duke of Kent’s Waltz, Anglaise./140602

Upon a summer´s day   abc-not png 


Bostonvals: beskr  Prag 50kr  Lucerna  Lucpra   Bostonvals t ex Juventino Rosas: Sobre las Olas (Över vågorna)  pianodragspel   youtube  pdf (G 4 sid)

Rönneberga  Fattning  Steg   Spillefolk-video      Till havs (violin)      SÖK på: sheet notes


Midsommar-danser Lekar Juldanser

130621F Rönninge By/Täby logen   pdf(2013)  samma tider även SL som senaste åren?:   Köp ett eldigt fjordsto 12 år  23 000:-..

RAPPORT Rönninge By 2011: .. Fd-uppvisn 14.43-15.19 och gammaldans i logen 15.30-16.37 (8 spelmän). 8-10 danspar som mest, gd o ngn tango, o fin sång t ngr låtar.

Lekar/musik: Långdans, Gossen skulle åka, Morsgrisar, Känner du Lotta, Vill du ha mej, Så går vi .. enerissnår, Uppå källarbacken, Små grodorna m fl (elefanter..), Vi äro musikanter,

Lunka på, Ritsch ratsch, Dansa i en ring, Räven raskar, Viljen i veta, Hej tummen upp, Karusellen, Raket. (=17 st)  då bara 2 fiolspelmän K+L... (fler sen)

      Svs 103 27 67 60 102 91 96 88 100 63 68* 5 80 101 34 54 -   sid 171 51 110 100 169 148 156 143 164 104 135* 20 130 166 61 90 -.  *=Sånglekar o sångdanser.

Folkdanser/musik: Banddansen (Så ska vi skörda linet), Skånsk mazurka (Emil Lönn), Valsåttan, Smilevals (Ingrids), Oxdans, Eng fr Bohuslän, Pariserpolka?, Ränningen, Långdans ut(dito)

Rapport 2013: 6 spelmän (fler innan) t folkdansen bl a Ekebypolska, Oxdansen, Ödsmål

Böcker bl a:

Runqvist & Schenkmanis: Sång- och danslekar..  ICA 1993  netto136p  602,0g  9789153415176  978=>ISBN

RFoD Farago..: Tjuderuttan, sa räven.. Bokus 50:- 2008 En bok för alla  netto192p  353,6g  9789172215474  CDON 48:- /1802 

RFoD Sinkalej... (utländska..)  CDON 48:- /1802 

Ingela Davidsson: Vill du leka? alla slags lekar, sånglekar, danslekar 1992   Bibl uRdd   Bibl/"Ringlekar" => Finns många ... 56 st /181211 

Bjrön Ander A ...: Lekar för livet sånglekar, fingerlekar, rörelsesånger, ramsor och rim  1980  Bibl  


NOTER: Allspel och danslåt 623,3 g  inneh+komm =kolumner (inneh jfr Plusbok 159:- medlem obs villkor..)  CDON 196:- /1802+1810(195:-) CDON har dåodå rabatt på alla böcker.http://www.algonet.se/~jan_ake/9905skansen.html

Dansen vid Bollnästorget startade 1928.

Skansen arrangerade tillsammans med Brage Gille.

De första åren dansades det bara på söndagarna.
Från 1941 var det gammaldans 3 dagar i veckan.
Lite senare var det gammaldans alla dagar utom måndagar.

Eric Öst med kvartett började spela 1947. De spelade i 21 år.


(På ca 1970-1980-talet var det gammaldans, 5 ggr/vecka ons-sön. Inget modernt dansande.)


- - - - - - DEC 2010: 

Varning för felaktiga dansutlärningar i Uppland  (tidigare jätteeländet med att sabotera slängpolska = fläckpolska), 

nu "lärdes det ut" att i vanlig polska damen ska gå med V i st f H fot, varför??- i nästan alla pardanser 

(Bingsjö, schottis, snoa, helst i Finnskog etc) börjar D och H med ytterfot - 

vad blir nästa "pedagogiska grepp"? stå still i hambo??, dansa runt medsols i salen??

(Undantag: De danser där D har V fot på 1an i omdansningen såsom Boda, Orsa och gärna i bakmes.)


Torna ”lånade” dansbeskrivningar (man bör tydligt ange varifrån...)


      Modern dans: bugg, salsa, boogie...:

090901Ti  Salsa  öppet hus prova på 19-20 (Cuban), uppvisn. Eriksbergsg 8 B (korsn BJ 38 T Östtg) map   wiki  wikiE  Salsaakademien      salsaistockholm    yout    

Salsa: Två huvudstilar: Kubansk(Casino) (paret roterar medurs)  // NewYork(Cross body)(Linje)(LA) (dam längs linje, snurrar i ändpunkt).    3+3 steg på 4+4 taktdelar, ett av stegen längre.

Salsa: K: V fram, D: H bak. Fot tillbaka o vänta ... , räkna till 8.   //  D förs från th till tv om K.   //  D snurrar, K snurrar th bak o byter tillfälligt hand men återtar K vä i D hö hand.  (reserv fel) 

Steg (räkna g snabbt till 8): 1 V (bak eller vä eller fram), 2 H på stället, 3 V tillbaka, 4 vila, 5 H (bak eller hö eller bak) osv.  Vid steg tv kan hö arm följa med.  Vid steg bak kan båda armar

lyftas bakåt.   Steg 1 kan även tas 90° tv, överkroppen o armar med, och steg 5 90° th.   Killen rör överkropp på maskulint sätt, tjej dansar mer med midja/höftparti. 


130427 GrL: Salsa-instr: Steg: Räkna till 8, man går på 123 567 Kav: Vä fram, Hö på stället, Vä tillbaka, Vila, Hö bak, Vä på stället, Hö tillbaka.   3 turer: Fram/bak,  Sidan,  Öppna.

Lyft ordentligt på fötterna.  Öppna: K sätter V tätt bak H fot, ungefär vinkelrät, H på stället, V tillbaka och spegelvänt men öppna fattningen nu.

Det övades först 3x av varje, senare bl a 4x av varje osv.  Kl 18.00-55 med två grupper nybörjare resp mer vana.  Kl 19 allmän stegträning, därpå allmän salsadans t≈10 min före stängning.


Mälarsalen 130429 Dansens Dag =>

Boogie Woogie: Grundsteg: K: V H (på plats) VHV(åt vänster) HVH(tillbaka).   Dam under arm: K V i D H hand, D motsols under K arm på första VHV-steget = båda byter sida.

Följd (t ex): grundsteg, byt sida, grundsteg, byt sida.  Därefter crazy-tur, båda snurrar tillsammans runt medsols, vanliga steg 2-takt, och gör lustiga rörelser med benen etc.

Foxtrot lärdes ut med L L KK-steg (Lång Lång KortKort), K börjar med V fram.

Bugg: Grundsteg: K: V bak ...    händer alltid i mitten, K drar/trycker bestämt.    Sväng: På 1 (K har V hand öppen th med Ds hand i) skjuter K Ds hand åt sitt H, och D snurrar

antingen utan hand i hand eller med handfattning kvar.  K kan snurra samtidigt.      /om minns rätt


120226S Mälarsalen Gratis prova på Singeldans =>

Dansövning: 1) slowslowquickqick (böj knän ngt steget innan o gå upp på tå just före quickquick, som är korta)   2) 2slow4quick (som övning).

3) Dito men K går ngt tv om D på de 4quick.  4) Visar att K får ta valfria steg/kombinationer, säger att foxtrot = 2slow2qick, fox = 2slow4quick.


Jfr dansskolor förr, t ex Holger Rosenquist (1907-1992):  Foxtrot grundsteg (sicksack) (dessutom höger- och vänstervändning med samma stegprincip)

K (står på dansgolvet vänd utåt, paret ska på dansgolvet komma runt moturs): H snett utåt, V tv om H fot, H intill V, V snett bakåt (långsam snabb snabb långsam) och dito H snett bakåt osv.


Buggturer UBSS Uppsala (ej) =  Buggturer UBSS radbryt/färg      Gotlands Swingdansare Dansbeskrivningar  = gotlswingbeskr (utan bilder, alla)  .webarchive (?bilder)


      Uppteckning av ML 111125 enl video acla  jfr acla/förenklad version 

SE NY: Engelska från Stigtomta: Parvis i stor ring, vartannat vänt medsols: Meds: Småringar
16 steg; 2x(Kedja t nr 4, stamp, hurrar). Stor ring; 2xKedja ...   Osv;
RingL+Kedja+Kedja+RingS+Kedja+Kedja ≈ 6x10,5 ≈ 63 s.   x4    / ML gada.se 111225[PDF] 372 sidor 12 MB Gunnel Biskop Åbo 2012 Dansen för åskådare - Doria

Den första folkdansuppvisningen i Finland försiggick på Konstnärsgillets årsfest 1866.

Sextio personer från överklassen i Helsingfors roade publiken i form av ”Österbottningar” med danserna menuett, vals och polska, 

som ”Vestfinnar” med danserna Tanttuli och Ylänepolska och som ”Ostfinnar” med danserna Heinolapolska och Björköpolska. 

Överklassen hade upptäckt allmogekulturen och målsätt- ningen var att stärka den finska identiteten. 

Mycket snabbt kom dansuppvisningar in i programmet vid tillställningar, där man samlade in medel för olika ändamål. Folkdansen tjänade även ekonomiska syften.

Replot 1872: Kyrkoherden Karl Johan Roos förundrade sig över att 

vuxna karlar ännu vid femtio års ålder lätt och lustigt svängde sig i ringdansen, uppsluppna som femtonåringar.

Roos uppfattade detta som ett uttryck för sedlig slapphet.

   // Varning Kyrkan och olika religioner har förstört mycket (t ex fioler och folkmusik) - ... och mängder med döda människor och krig...Denna sida uppdaterad senast: ...(Uppdaterad senast 100507, 110211, 110214)

110601 08.03   111106 kl 05   120216 kl 00   120221 kl 15   120309 kl 24   130503 kl 02   130511 kl 20   ngt 131229 kl 01   ngt 140110 kl 01   140504   141125   141204(stigtomta rev)

150205 Sønderborg  150206 Fam6   150207 Väva   150316 Trekarlspolska  150402 SFV  0406 Røros)  150418 -    ..  160313 bugg/swing.. 161206 div   170119 Gotl/not   170124 Menuett Gavott

170227 Oxie   171003 Stenhuggareng.   171031 Schubert(delvis)   171203 Pariserpolka   180219 SthSch   180204 Övraby   180226 Folkdans/gillespartiet överst, stor revid./kompl.  180228 Pas..

180302 Mellpar  180308 ÖvrabyA   180310 FederM   180313 Turinge..   180403 Östgöta(snabb..)   180507 Bostonvals   180511 Orsa   .. 

180920 Hallands   181004 SFV/old  181006 korr Ekebyk.. SFV/Fläck ...   

181202 Enånger   181112 Den halve kæde   181117 Kökar + Ekebypolska   181203 Skithuspolka   181201≈ Senpolska Torp   181202≈ Bondpolska   181204 Eideratas   181208 Røros Hjørring   

...   191101 Kumlamazurka.   Korr: Røros   Tillägg/video: Åtabak

(Nu 121008 alla länkade via gada, fungerar även med gamla bredband än så länge)