AF - MATS LUNDBLADS dokument, skrifter, idéer, foton (se nederst!) etc för AF = gada.se/af.html (den här sidan.  Huvudsida = gada.se ) 

Tabell-mall => afmall (UPPDATERAD 200302..) ..Länkar beskrivn.+noter, tonart, repriser, tidslängd.. (Kopiera t ex över rad för rad vid program-läggning..)

   /Förbättrad/utökad: 200211...+25... +0302210209Ti Folkdansare Mats Lundblad 50 år exakt!  Stort kalas!!! om inte vore Corona.  Zoom- SAJ berättar kl 1830-. (jfr AF kursstart troligen 710209Ti) /210119 
AKTUELLT TISDAG... (???/?)  SE NEDERST nej Corona nu... för 2021 VT ... program ... anteckningarKAMPEN FÖR FRISK LUFT (liksom KLIMATET NATUREN Hälsan Tystnaden Nattmörkret/Himlavalvet Giftfrihet..) går vidare - har kämpat från 1970-talet jfr => 

fhm.se => Träffa människor utomhus. Det är farligare att träffas inomhus, särskilt om inomhusmiljön är liten och ingen luft kommer in utifrån.

    Öppna ett fönster. Öka den naturliga ventilationen när du är inomhus. /210106 Välkommen till denna sida (med alla undersidor och information etc) - som bör ses som ett (fylligt) komplement till AF:s officiella hemsida -

inte som "konkurrent" - jag är en del av AF sedan år 1971, då jag gick med i AF för att lära mig schottis etc och tyckte att det var jättekul

och väldigt trevligt i AF, har varit flitig i AF under nästan alla år sedan dess.  -  Innehållet framgår av rubrikerna nedan - uppdateras ofta liksom

huvudsidan "GAMMALDANS" = gada.se = Kalender folkmusik/-dans etc... (som uppdateras i regel flera ggr/dag).

   (under förbättringsarbete /200211 kl 02.30 .. nu 200212 kl 07 kunde inte sova... )  ...   ...   


ÅRSMÖTET Motioner af200211motionml SE NEDAN!.. (dans/spelprogram af200211.html)  jfr tidigare bl a  af100216motionml  och  af19motionmw(färg)   


Nytt: AF ENKÄT (Txt+tab 5+4 = 9 sid) =>  gada.se/afenkat97 /200218 


Nytt: AF 1997 VT "Jubileumsår" (Program.. 12 sid) => gada.se/af97a /200218   Scan A4 => 1700x2338p;  50% => 850 x1169p 


Nytt: AF off Hemsida/undersidor (tot 45 sidor) (Fotogalleri, länkar EJ klickbara, från medlemssidor bara "ej hemligt" mtrl med) => afhem200302 (vert, även hor galleri) /200302 =>

      => som dokumentation och visa på AF:s flit med aktiviteter och hemsidans flit (av BH)...   45 sid  Tot 4M  max BxH 1000x1333p


Nytt: AF TERMINSPROGRAM 1971-2020 kommer..?! (Hoppas att 1936-1970 finns inom AF och kan läggas upp...!?)
Info om Mats Lundblad i AF. Medlem/aktiv sedan år 1971.  Förste initiativtagare till bl a (därefter har ofta många andra hjälp till / tagit vid, jättebra!)

a) Utedans efter "sista" AF-tisdagen (som sen blev dans på Stora Skuggan etc)   

b) Dans på årsmöteskvällen (förr "bara" årsmöte t ex på Borgmästargatan eller i Hartw...)

c) AF:s spelmanslag (ordf B Gawell tillstyrkte) (vi spelade bl a ett pass på AF 50-årsfest på Nord.Mus.) (senare främst Magnus C stora insatser)  Ex foto 9x140519 på slottet

d) AF Pingis- och badmintonmästerskap (ca 1980-talet, tisdagen efter sista på vt)

e) Prioritera folkdanserna och ej mest pardanser inom spelmanslaget (runt år 2008, då bara ca 20% fd..)

f) Värna om spelmännen (att bl a skriva lite info om externt anlitade och få rätt namn på dem) 

g) Dansprogram - att de sätts upp i danslokalen och läggs upp/arkiveras på internet (ex filnamn: af200211 så lätt att hitta, VT20= af20a ..)  ("hård kamp..")

h) Dansprogram - med inkluderade direktlänkar till dansbeskrivningar och noter (till husdanser m m) (kan t ex kolla/länka i mobil)

i) Prov att på större fester (jullekstuga 191214..) ha tryckta dansprogram tillgängliga (av miljöskäl t ex 8 ex/A4 =A7) - men ej tvång

k) Utvidgad dokumentation om dans-/spel-verksamheten, t ex hur många vi är, vad som dansas/spelas... (Någon-några textrader, evt litet fotogalleri)

l) Uppdatera dansbeskrivningarna och med speciell hänsyn till spelmän/instruktörer, tydligt/snabbt se samband musikrepriser - dansavsnitt 

m) Uppdatera noter - göra dem åskådligare med en repris = 8 takter /rad och en textrad dans+repris-beskrivning före varje notrad (Britta H varit flitig med noter)

n) Göra folkdanslista med snabb-info om danserna, bl a uppmätt tidslängd etc

o) Göra mall, som gör det enkelt att "tillverka" dansprogram, "bara" att klistra över ord/rad (som redan är länkade), hur repriserna spelas, tonart, tidsåtgång

p) Även: Informera om (folk)dans på annat håll (berikande, främjar dans-/spelkunnande), bl a med tidningen Gammaldans (1985-), nu på internet => gada.se 

q) Även: Försöka att värna om våra "veteraner", och om traditioner / händelser att minnas

r) Även: Idéer om (sommar)resor (på miljö-/klimatvänligt sätt) bl a med tågluff... (man t ex kan besöka 10 ställen på samma resa i st för att göra 10 separata resor - miljövänligt praktiskt billigt) och

    förste initiavtivtagare till AF Barcelona-resa 2009 (fixade att Dani och Laia fick spela på "Skeppis" 5 okt och AF 7 okt 2008 och lade ut turistböcker och karta på bordet i danslokalen. 

s) (ny mindre idé) Rekordkväll - vi dansar alla våra danser i tät följd på en kväll (idé insp. JM 200107) 

t) (ny mindre idé) Mass-spel-kväll t ex tisdag april-början maj varje år - vi försöker att sätta (internt) spelmansrekord (antal) under åtminstone del av husdans, ex kl 1900-30 (idé insp. MC)

u) Även: Fixade (kontakt med B-M Swing) att en del AF-spelmen fick spela vid Lill-Babs 70-kalas  Foton =>17x080309 - Bilder inne: Betraktas med respekt, för privat bruk för de som är med på fotona. 

w) Infört (frivilligt förstås liksom det mesta) färger:  Dans: Övrigt  Gd=Gammaldans  Po=Polskor  Fd=Folkdans      Tonart: F C G D A  moll: Gm..  (så att man snabbt får överblick)

x) AF husdans/spel omvandlat till hemdans/spel (Corona) af210112ursprungstext därpå i samarbete med Magnus C, som tog initiativ till Zoom-sändning (med Magnus spel-ljud), hjälp av PG, JW m fl

      Info om "gammaldansare" Mats Lundblad 1971-...   Bl a:

VÄRLDSREKORD i marathonsnoa (att snurra runt helt utan avbrott så länge som möjligt) (inoff), med i Guinness Rekordbok 1992-2000 (sedan annat upplägg..).  Obesegrad.

Troligen den eller en av dem som har dansat mest gammaldans/folkdans/polskor från1971- ca 2000.. (dansutbudet sjönk radikalt på bl a Mälarsalen och Skansen) 

Troligen den som snurrade mest antal varv per gammaldanskväll på t ex Mälarsalen, ofta dubbla antalet varv (i st för försteg etc) i schottis, hambo etc, och snoa till polka etc.

Troligen den som som var flitigast och kanske bäst på att snurra runt i hela danser (direkt från musikstart, även på Skansen), även vid snoa (=dubbla tempot) till polka under hela danser.

Troligen den som införde (eller tydligast gjorde det) att göra diverse extrasnurrar i hambo, schottis i stället för dalsteg, försteg etc

Troligen den som införde (eller tydligast gjorde det) att man börjar dansa runt direkt till musikens start (förr avvaktade man bl a i schottis första omgången) 

Från och med år 1985: utgivare av tidningen Gammaldans (tidigare enklare..) samt årligen arrangör av bussresa till Ransäters-stämman (dvs år 2019 var 35:e året i rad)
  (Tillagt 200211+0302:) Terminsstatistik bör gärna föras på detta sätt tabyfdg19b(191114)  tabyfdg20a(0227)   tabyfdg20a(0312)   (och därefter finnas på hemsida) 

   (Sorterat: Gruppdanser / Gd / Po / Övr pardanser) ÅRSMÖTET =>

200211Ti AF  af20a Program => /af200211.pdf => af200211.html  af200211.png /200129MC Dans för alla AFare 18-1915 (f veckan 66 st) (och evt efter Å)  AFs spelmen (ca 10 st)  ÅRSMÖTE kl 1930  

Kort rapport: Dans kl 180004-191510 (10 spelmen, Väva: 2x16+13+10 =55 st,  La Rousse: 4x8+20D+2H+10 =64 st  Vgöta: 8+8+6P + 20 +10 =74 st.  Fanns 70 semlor tog slut.;


...AF Årsmöte kl 193240-214647 (stod ej.. vi trodde vi måste vara ute före kl 2100.. hade en timme mer).  OBS: En motion hade strukits av styrelsen UTAN medgivande av motionären!,

(enda inlämnade), "Motion(er)" fanns ej med på dagordningen, "någon.. tolkade som att ..."  Självklart: Motioner etc inlämnas skriftligt, och evt annulering ska också ske skriftligt från...!;


...Diskussioner om "Arbetsgrupp..." kl 200500-212900 = 1h24m0s, bl a om hur materialet hade tagits fram, om hur lång tid en nybörjarkurs ska/bör ha,... Ganska många inlägg smått

kritiska mot delar i rapporten, några berömde.  ... Mot slutet av mötet mer intensiv ordväxling, en ville att av de två husdanserna/termin den ena enbart skulle vara för mindre

spel-konstellationer (vilket väl strider mot syftet med husdanser, de är till för alla som vill vara med och spela, och då gärna under hela kvällen om så önskas).


Några funderingar: a) Vad (flera faktorer) har gjort att AF numera har ca 70 deltagare på tisdagsövn.?   b) Vad anser nybörjare resp "ngr-års-nyb." om nybörjarkurs tidslängd, innehåll...?

c) Kanske en tydligt strukturerad enkät om vad medlemmar inkl nybörjare anser/önskar etc (kryss-svar men även plats för txt)

Vid funderingar/evt ändringar etc självklart att samarbeta/samtala med de personer som leder motsv verksamhet(er) och de som har startat/är initiativtagare till resp verksamhet! /3rader 200212 


200210M  AF spelövn: 7 pers övade 1815-1955 (EM MC JP LM ML PZ SAJ =6fi1pi). Obs: Låtar enl MEGA, där står Ore- och Kärleksvalsen! Orsa: kanske bara Vallåtspolskan.

  AF noter 200211: ... Orsapolska:  Vallåts(AF)  Sven Gref (evt ej),  Eklunds Alfreds polka   Albins   Örbyhus  ...      Program även utskrift x3 af200211x3.png 

AF HITTA till AF ... BUSS/T-bana...:   hitta.se.af-stadion(750m)  hitta.se.af  Entrén: (nära busshpl) /fo190903afentrance   

MF20v  T-bana TC: ..∆5 -1906  1915 ∆10...   // fr Ropsten: 04 ∆10 (1904-2124..) 2200 ∆15..   Buss 4(1) Värtav-Jungfrug.. 19:..26 30 33 37 40 45...   20:..30 37 39 44 49 51 58 59  21: 04 09... AF TIPS / MALL för att göra DANSPROGRAM ...

Planera danskväll... aftips11 (ML år 2011), med som del i => aftips      Tabell-mall => afmall (Förbättrad 200211+25...; under utökning/förbättring)    afdanslist (EJ klickbar /lösen!) 

AF DANSBESKRIVNINGAR 

Mats Lundblads DANSBESKRIVNINGAR  FDLISTA: png övre undre  pdf     Att planera danskväll etc => afmall (inkl länkar beskrivn/noter..)  aftips.html     

AF dansbeskr.(ca10st) via Yumpu /151219+160125AF FOTON (internt) (av ML gada.se)...: ML foto-förslag/regler: affotoregler   se även  FOTON 

   STORA SKUGGAN 12x130528   16x140520   14x140819   Årstaliden 36x150818   30x160524   37x160906    af121120jubaff saftdrickning efteråt

    30x160524   47x170523   54x180529/13 spelmen(inkl UlfL dåodå)

   JULLEKSTUGA =>22xaf061216   9xaf121215  28xaf131214  42xaf141220   85xaf151219  ...* 26x171216  ...* 27x191214   

   (År 2016 ej foton, Alvik blev bokat av andra före AF...   År 2018 avvaktar på begäran, foton finns...)

   TISDAGAR =>


AF HEMSIDA (off.) akademiskafolkdanslaget.se   FB   

  AF Länkar Inaktuella/bör uppdateras: Aros, SSIF, FMH(2011), Dansglad, SSR 


AF HISTORIK   mer nedan!

Akademiska Folkdanslaget bildades fredag 20 nov 1936 (konstituerande sammanträde, info: af25p1-4    af121120aff)   Alma => 100 år Tors 20 nov 2036 -  bara 16 år kvar...


AF LOKALER inkl övr:  Lista: dansbanor    SKOR/utrustn/golv  

Fältöversten Östermalms Föreningsråd => Lokomalm.se  pris 1210:- (medl 705:-) fd 640:-/h sal 1 180 m2 130 pers tel 08 663 1995  (nya w-adr/180405) 

 rum 2 20p 32m2   rum 3+4 16p 28 m2   Källarvåning, fönster upptill (helg 360 resp 605 kr/h): rum 5 10p 14 m2   rum 6 (piano på fotot) 45p 64 m2

090901Ti AF ord övn startar 19.15-21 ny lokal Fältöversten: Ett fönster lite öppet, ventilationssystem på.  Foto Fryksdalspolska    

Efteråt gick/rullade ca 8 AFare till "nya afeteriastället?" Platini Valhv 153 Foto red:s cykel (RC sitter närmast)  // Pizzerian har barn för avhämtning bara 68 kr! /180721 


   Förteckning FH-lokaler.. = FHP 


   Alviks kommunalhus, mbh, "kulturhus", wiki  lokaler Brommasalen 280 m2 (inkl scen 9x9m) max 200 pers husfoto  event/Alvik 

   Tellus (T Hornstull) (där övar SSG ons)    Drakenbergssalen Tellus Lignag 8 


   Tempus (T Åkeshov) lokaler del av dag 350 resp 250 kr (8-12 12-17 18-22h), heldag 600 resp 500 kr. hitta.se.tempus  Beckombergav 3 T Åkeshov


   Bagarmossen mail ut 161216 kl 140540   info@bagisfh.se // Anna Linell, föreståndare   Bagarmossens Folkets Hus   tel: 08 – 649 .. ..   hemsida: www.bagisfh.se   adress: Lillåvägen 44, 128 48 BAGARMOSSEN


   STORA SKUGGAN...: ca 400 m öster om Stora Skuggans väg 40    hitta.se.skugga   centrumkartor   


  Tidigare dansbanor - uppeldade / köpcentrakonverterade och skolor etc...

   Tantogården stängde 2009 pga brand   AF hade utedans före Stora Skuggan (ett år på Lidingö Bosön pga delvis bokat, och Årsta)

   Väduren Massmord på Väduren - AF:s danslokal år ..-.., så gjorde politikerna =>  svd120410vaduren  15 på ett halvår = ca 5-10 för många..

   AF Tisdagslokaler: Kårhuset Holländargatan 32(minns fortf nr, även kårdanser, ockupation, rök-Palme..)  

   På Södermalm: Södermalmsskolan (Timmermansg 21 bv) - Mariaskolan (Ringv 23..) - Sofiaskolan (Bondeg 84/syd, upp), 

   Väduren (Roslagsg 20B), Fältöversten 090901-      år..-..
AF MOTIONER / ÅRSMÖTEN (urval) (internt)   af100216motionml    af19motionmw(färg)         

   Föreningen som inte är ett föredöme...* (enligt årsmötet 180213), *se motion...


AF PROGRAM

   TERMINS-PROGRAM  11ab   12a 12b   13a 13b   14a 14b   15a 15b   16a 16b   17a 17b   18a 18b   19a 19b   20a 


   TISDAGS-PROGRAM.. Mats Lundblads (års-)noteringar   af12  af14  af15  af16  af17  af19   gada   

   Lista på tisdagsprogram ...  (till feb 2016) => affillist.jpg (tyvärr ej klickbar, man måste skriva in själv på gada.se/...)   


  GADA huvudsidan: ÄLDRE/OLD <= 2009-16 (för månad:)   2016: 1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612   

   2017-18: 17(jan-dec) = 1701  1702  1703  1704 1705  1706  1707  1708  1709  1710   1711   1712      18(jan-dec)  = 1801  1802  1803  1804  1805  1806  1807  1808  1809  1810  1811  1812  

   1901  1902  1903  1904  1905  1906  1907  1908  1909  1910  1911  1912    2001 


   Program af160524  jfr: af160524+0426 Utgått jfrt 160426: Ingrid Dardel, Eng Trosa+Stigtomta (melodi Bonden+Bohus)  Tillkommit: Västgöta, Skånsk Kadrilj 


   HUSDANS-PROGRAM inkl Årsmötes + St Skuggan.. de senaste 10 åren m m => afprogram.html /180204

Ex: 131112Ti AF (internt) Husdans kl 18-21  0:- prel inoff progr v1  AFspel repdgr: 131030 AH, 1107 KJ, 1110 kl 18 EM   (Smålandspolska SAJ: aaba baab aabbb  (PBKall: DaljonkeG(/SAJ)) )

Foton x11 af131112 = af131112  (750 resp 1500p)   Program med statistik och sluttider på alla danserna => af131112e  AF131112 ej med 13V: Kalix Gärdeby Trekarls Hultkläpp Båtsman EngKadr StrömErske 


   af180123.png (Kedjan inbj)  af180213.png  af180424.html   af180529.html   af180828.html   af180918.html   af181120.html 


   af190122.html  af190212.html  af190423.html   af190604.pdf=190827  af190604.pdf=190827  af190917.html   af191119.html   af200121.html   af200211 


AF NOTER...:

AFnoter... https://mega.nz lösen.. /MC  Mac: "(Safari ej helt komp. /Man kan lätt bläddra fram/bak med piltangenterna, men ej ladda ner hela?) Bäst med: Firefox  Chrome  Opera" 

Mats Lundblads notlänkar NOTER (mest aktuella nederst på gada.se)    Folkdans =>...       afnotlist08 (länkar/noter EJ kvar)/160220  Låt-förteckn. af100819musik.html 


AF MEDLEMSSIDA...:    (hemlig lösen)

AF:s dansbeskrivningar.   Verksamhetsberättelser 2007-2016...   Krönikor 1999-2014.. =(ej klickbar) /afkronikor + 1984 Bayonne.. + 2016 Montenegro; =>

Inventariefört 2015.   AF-tröjor.   Dräkter =(ej klickbar) /afdrakter.jpg /170310            youtube/AF(+övr.)


FILM:  AF-Jubileum 1987 Nordiska Museet (utförlig PG!),  2012 (2m44s),  2017 Midsommargården (snuttar)        AF Julspex år 1988-1999 utom 91 93 97      /:170324:/ 

AF Resor 1984 Bayonne.., 1986 Cantonigros, 1987 USA, 1988 Bitburg,+Oravais, 1989 Mallorca, 1990 Riga+Sigulda, 1991 Kaustinen, 1992 Oravais, 1993 Holland, 2016 Montenegro.


Äldre AF-dokument/info =>   affillist (gada)  afnotlist08 /160220     afdrakter (ej klickbar/1603) 

      AF hemsida/medlemssida(lösen): AF:s dansbeskrivn/list (/1602)= afdanslist (/1802)  verksamhetsberättelser 2007-, krönikor 1999-(ej klickbar)  


Harriet Ekdahl (medlem AF, Täby fdg..) 311114-170903  SvD 170909 p49 sp 2, 2 fr ovan och DN.  Bodde Narvav 20A.  Oskarskyrkan fre 29 sep kl 14 Fonus..;

   foton sista gången på Kvarntorp Täby => fo170105kvarnthe2009   fo170105kvarnthe2019 (140K/st)   => 

Fotopärmar 10 st 1977-2004 till AF - flitigt inskannat av BH (feb 2018) se medlemssidan (lösen)(mega.nz) =>

(Pärm 1 31,4 MB 68 sid 160 foton  Skotska77h - MF 771216 - ls Mariahiss 780930 - Sigt-trän 790225 - Oscars 790317 - ls Alvik 790330 - Nyponet 790303+790421 - Valborg - Malmköp 790519 - 

Sten-Axel 39 - Sigtuna 790614 - Finnhamn 790818 - ls Kärrtorp 790922 - Po-kurs 791006-07 - ls Farsta  Forum 791117 - Timmermansg - MF 791215 - ls Kärrtorp 800209 - ls Dalen 800322

Oscars 800419 - Valborg Kärrtorp - Nyponet 800510 - Malmköping 800517 - Sten-Axel 40 - Farsta Gård 800601 - Ekenäs Gård Blidö - Dans på logen hos Lena och Gösta Trolle)


AF HISTORIK... se även AF MEDLEMSSIDA 

AF bildades: af25p1-4    af121120aff // 

Foto AF 70 år => fo061121af kl 2044 Fyrmanna(även video finns)      fo061205af kl 2039 (jfr foto Görel, jfr Roffe, m fl)    fo061205x4af kl 2006 schottislyft     

 http://gada.se/afbarcelona09.htmlAF MEDLEMMAR...:

AF Topplistan 2010 (startår): 1) GR (41)   2) GH (44V)   3) SW (45V)   4) KT (47V)   5) MK (47H)   6) GB (48H)   7-8) UL och GO (49H).   Ledarinnan är alltså inne på sin 70:e AF-säsong!

AF Topplistan 2016 (startår): 1) GR (41)   2) GH (44V)*   3) SW (45V)+   4) KT (47V)+   5) MK (47H)   6) GB (48H)+   7-8) UL+ och GO (49H).

+ = medlem 2016 matrikel    *Lever (men ej medlem längre)     Övriga ska kollas upp...


170502 AF:s äldste(?) (tills g nyligen medlem) folkdansare Göran Haglund fyller 95 år, Danderyd. /170310+21 

Tidiga AF-medlemmar+Roffe C   Göran Haglund  (f 220502, bor kvar og/161010) Sätraängsvägen, Danderyd, medlem i AF fr o m vt 1944 t o m år 2011 (=medlem i 68 år)   =...

Roffe C+Hildeman+medlemmar 36-59..(nederst)        170622To Roffe C 75 (om han levat; -130208 bl a i AF, blev 70  roffe  DN )

Egil Malmsten, Malmstens hus, Solna, var medlem i AF vt 2004 tom 2009, född 16 nov 1921. 

Egil Malmsten 211116-161115 DN 161204 s56nederst (dagen före 95-årsdagen) Bergshamra ka 161209 1430. Fd medlem i AF...  wiki, son t Carl mot funk.., för skapar.. /180216 (ligger efter med tidn.läs.) 

Inga Lantz 430201-170728F, bl a engagerad o flitig på AF, konstnär, författare.., SvD 171013 s52 av Margó Ingvardsson 

Inga Lantz mångkulturellt skrämmer.. = vlt160402ingalantz.mangkultur  freelantz.nu   famsidan  DN170825  Lön  Konsthallen 140823-0903  

Inga Lantz Foton Sista AF-övn vt 17: AF+Dand (internt) 18x170516 (karminröd nr 2 6 10 11)


   PIANISTER - pianospelare AF:

Elsa Uhr 1883-1968 pianist.. historik  Bok om Elsa Uhr => pdf 1-47s 51M => afuhrdonationp44 (25k, dräkter 19k, 1966/1978..)    

Sten-Axel: sfv-bladet1011p7saj 

Ulla duktig pianist fyllde jämnt 12 juni 2013 medlem i AF sedan 1949H. /161010 

Ulla Lundgren duktig pianist fyllde jämnt 12 juni 2013 medlem i AF sedan 1949H.  .. 170612M.. /161010   230612-170513 /170516  Foton AF husdans+Ulla Lundgren.. 34x170124   bild 26   

Ulla Aurora Lundgren, Söderarmsvägen 29 (läg 1201) Johanneshov  34304 dagar, maken hette Sven Lundgren, folkdansare, orienterare m m.  Olycka 170311L (efter dans, AF 80 år 111 dagar)..

Familjesidan DN+SvD sön 170521      AF - Ulla gjorde fantom-comeback - charmade dansade spelade foton => AF(internt) 28x160426 /2300  Jfr SFV-bladet 1512 p6-7

AF-spel+årsmöte (internt) 26x170214/0005   Ulla med på foto bl a kl 1832 1842 2001a 2003 och pianospel kl 2021=bild 25  2022 (sista gången på en tisdagsövning)

170311 Ulla Lundgren berättade att när hon ville bli medlem i AF gick det inte – för på den tiden ansågs inte sjuksköterskeutbildningen vara tillräckligt akademisk! 

Hon fick vackert vänta tills hon och Sven kunde bli medlemmar som ett par. // Lokalen kap 135 pers var fullsatt.  // Don Gillam 90 där. // SFV och Phil inbjudna, förutom AF.

JFR   171218 Kjell Boman 100 år, dansar i SFV, bor Björnbo Lidingö (Kjell Gustav Boman), sade "Man är ju inte 80 längre" när han dansade hambo ca 15 år sedan /170224 

Spelat på AF lekstugor/ 170605M Bas, Fiol & Drag.. ..födelsedag (..spelat ihop sedan 1992..)  FB  /170324 


170317F GB 87 (matematiker träffas på tisdagar före dans enl LB/Allmoge)   


Steven J 170908F SvD sid 4 debatt Steven Jörsäter i farten igen - ger sig inte... "skönt med värme..." (Flitigare förr på AF, åkte även till bl a Liljekonvaljeholmens söndags-gammaldans)
AF MATS LUNDBLAD div mail ut (litet urval)

Mail: AF-spel 080408 från ML


Jag har gått igenom listan som MC skickade ut 080330.


Det vore trevligt om vi kunde öka procenttalet

folkdanser. Nu är det bara ca 20 % (8 av ca 40),

vi borde sikta mot minst 50 % på sikt.

Särskilt viktigt med tanke på att golvet senast

var för strävt att bra dansa pardanser på.


   Bl a följande folkdanser är ej med på listan:


La Rousse,  Trekarls,  Åttamanna Ödsmål,  Fryksdalsmelodi,

Ekebypolska,  Fryksdalspolska,  Vindmölle,  Östgöta,  Ekebykadrilj,  Engelsk Kadrilj,

Gustavs Skål,  Den Halve Kæde,  Björkö,  Kökar,  Sappo,  Anglais,

Familjesextur,  Familjevals,  Bytarn (Schottis, K fram t nästa D).AF DANSLEDNING div mail från etc

mail170105mh => För övrigt gäller de vanliga reglerna kompletterat med att dansledningen önskar ett exemplar av tisdagskvällarnas dansprogram när övningen är slut.

Till er som är uppsatta som dansinstruktörer och programläggare:

I uppgiften som programläggare ingår bl.a.:

- att lägga upp ett dansprogram som också innehåller även den dans som instruerades de två tisdagen närmast före. 

Tänk även på att få med danser som instruerats tidigare under terminen och att första kvarten ha med danser som kursdeltagarna kan dansa.

- att stämma av minst två veckor i förväg, gärna tidigare, med den som ska spela att han/hon kan spela alla planerade danser.

- anslå dansprogram väl synligt i lokalen.

- hjälpa till att formera dansuppställningar under kvällen.

- vid danser som inte har dansats på ett tag, vid behov ge en kort repetition av turerna.

- Ge eller skicka en kopia av tisdagarnas dansprogram efter att övningen är klar. I första hand till Malou. Men det går även bra att skicka till någon av oss andra i dansledningen. 

Vi vill ha det som underlag för att se vad som dansas på AFs tisdagssövningar och inte bara vad som instrueras.


År 2020 AF Dansledningen föreslår husdanser 21 jan och 21 april (2020). Dessutom spel på årsmötestisdagen 11 feb och så förstås en utedans 26 maj eller 2 juni./191028mailMC 

Förslag spelövn.dagar (kl 18-21) 2 av 3: Måndag 13 jan 18-21  Torsdag 16 jan 18-21  Måndag 20 jan 18-21  /200105mailMC  


Tisdagen den 21/1 (= 200121) är det husdans men även en möjlighet att få en redogörelse för vad 2019 års arbetsgrupp (Annika, Erik, Mats och Malou) 

kommit fram till i sitt arbete med utarbetande av en handlingsplan för att:

a) danskunskap och danskvalitet i föreningen skall kunna bibehållas och helst ökas

b) föreningen långsiktigt skall kunna behålla sin breda dansrepertoar och särart samt hur

c) nya medlemmar skall kunna rekryteras och fås att stanna kvar i föreningen via andra vägar än den traditionella nybörjarkursen.


I uppgiften som programläggare ingår bl.a.: (20VT) 

- att lägga upp ett dansprogram som också innehåller även de danser som instruerades de två tisdagen närmast före. 

Tänk även på att få med danser som instruerats tidigare under terminen och att första kvarten ha med danser som kursdeltagarna kan dansa. 

Hjälp till hur långa våra danser är finns att få i dansstatstiken. Malou hjälper gärna till med information hur man kommer åt den.

- ha med några danser som inte dansats så mycket under terminen eller som inte har dansats på ett tag och vid behov ge en kort repetition av turerna. 

Med andra ord några gamla nästan bortglömda godingar.

- att stämma av minst två veckor i förväg (gärna tidigare) med den/de som ska spela att han/hon kan spela alla planerade danser.

- Gör en så sömlös övergång som möjligt mellan kursen och ordinarie övningen

- anslå dansprogram väl synligt i lokalen.

- hjälpa till att formera dansuppställningar under kvällen.

- Ge eller skicka en kopia av tisdagarnas dansprogram efter att övningen är klar. I första hand till Malou. 

Men det går även bra att skicka till någon av oss andra i dansledningen. 

Vi vill ha det som underlag för att se vad som dansas på AFs tisdagssövningar och inte bara vad som instrueras.

Om man blir sjuk eller får andra förhinder, försök helst att ordna ersättare själva samt meddela dansledningen!AF BUSS/T-bana...OLD::  

17V Buss Värtav- 19: 17 23(+1) 29 30(72+1) 35 37(1) 42 45(1) 49 50(72) 53(1) 56   20:01(1) 03 09(1) 10 17 19(1) 24 29(1) 30(72) 31 38 39(1) 45 49(1) 50(72) 52 59   21:06 09(1) 10(72) 13 20...

Och fr Karlaplan buss 67: 19: 16 36 56   20:16 36 59    T Karlaplan minut 08.   T Stadion minut 02+06 ..2106 ∆10 


      Buss 4 tidigarelagd 1 minut jfrt 18h =>

   19v Buss 04... Värtav-KTH 19:.. 33 40 47 49(72) 54   20: 01 08 16 23 30 37 44 51 58   21: 05 12 19 29    (start Radiohuset 3 min tidigare)    hitta.se.af-stadion(750m)  hitta.se.af   af18a  af18b  af19a/

   19v Buss 01     Värtav-Hö... 19: 06 14 22 30 37 45 53   20: 01 09 19 29 39 49 59    21: 09 19   slmap01        Fr Karlaplan buss 67-KTH 20.11+31+51

   18h MF18h TC-MC 02+09 tom 2102 ∆10 2152 2208 ∆15 2353 ∆30 0053 (0129 ∆30 Odenplan buss 691/690)    Buss 676 639 KTH-Söderhalls tpl 2100 05(639) 20 40..
SKA SORTERAS IN I ÅRS_... =>

AF 181023 = 23 okt 2018


Spelman: Sten-Axel Julin

Instruktör: Håkan Lyckeborg


Vals

Schottis

Polka

Hambo

Sønderborgskadrilj


Jämtpolska  (instr.)


Schottis från Idre

Hallandskadrilj

Retour de Spa

Skånsk mazurka

Engelska för 3 par

Trommelvals

Ekebykadrilj

Vindmölledans

Kadrilj från Torp

Klubba

Schubertvals


   Reserv:

Fyrtur med keding

Ränningen


AF 181120 82 år i dag - Kvällens program - 100 årsminne Brahe..


=> http://gada.se/af181120.html   (av MC) (färglagt, länkar av ML)


Historik => http://gada.se/af25p1-4.jpg 


(Dagens badtemp i sjön +4,5°, badar dagligen men mycket kort tid)


181119M-20 100-årsminne Per Brahes förlisning i Vättern, alla 24 dog bl a John Bauer m familj. Lista  

      Jfr 1828-04-28 25 pers drunknade när de försökte rädda oxe i vattnet. Stig C AB  


Hälsn. Mats  gada.se  (Dansbeskrivningar gada.se/mld.html )  /mail 181120 kl 155924 

Pga lite oklara "fotoregler" i AF minskat/inget fotoutbud ?! /181120 
Ska vi uppträda så här tjusigt på scen (eller har vi kanske dansat för lite...) => /46b66ea04eec73d181e695741bff6537.jpg 

  Sånglekar från Nääs år 1905: ...Väfva vadmal... religiösa hänsyn.., hvilka dömde alla dylika förströelser såsom syndiga..  (bl a 1920 3:75)  UR/Sånglekar(bakgrund)


190115Ti AF kl 18-21 spm PA+AW, instr CS "The square"? wiki(film 2h22m)


190122Ti AF husdans (ca 10-15 egna spelmen) kl 18-21, fikapaus Program av MC/190110 => af190122.pdf Helt nya låtar => /181208mailmc  övn prel må to må innan EM ED29. 

 Farfars schottis C   Lyø schottis G   Broändas Karl-Johans vals G


190309L AF lekstuga kl 18-22 Tellus Drakenbergssalen Lignag 8 Hornstull.  Musik MC+: (Program HL Ansv MG)

Daniel Wigren viola Kungliga Akademiska Kapellet ...  ...    

Josef Larsson: Övik, Sandbacka, fiol i Umeå musiksällskap utbytestermin (Civ.ing Ind ek)


 "Varför AF!" (5 skäl:) af190122varfor.jpg   


(AF 1997..) Djursholms församlingsgård "Änglagaraget" Ska vara Bragev 32= Valev 26  Fr Djh Ösby stn 850 m längs Valev.  Fest: 9000:- 110p

mkt billigare om nån blir döpt eller konfirmerad... ca 800:- <21h

Fr hpl buss 606 ...    // Fr Vendev hpl 500 m O-SO (Vendev+Parkstigen) + 100 m th Bragev 32.  ((Jfr Erik Drougge  Bragev 22 Djh)) /200218    Foton AF (internt:)   (Foton från flera dagar finns, nog ej upplagda, även 1970-talet...) /200214 

ML foto-förslag/regler: affotoregler   se även FOTON  Jfr AF => "På den publika delen av hemsidan publiceras endast översiktsbilder."

AF(internt)  AF 8x050201/170129 01h     AF Jullekstuga 2006 22x061216/161212    

   Fina sträckta ben: fo120410affryksdd (1800x750p 100k)   fo120410affryksdd2   fo120410afmcanpro   


AF 121125 SFV Thédans (den senaste = sista på Brunnsg 26) =>

fo121125afsfvte1510.jpg  1480x700p spark och runt      fo121125afsfvte1536.jpg  1400x800p raka linjer


fo121125afsfvte1537.jpg  1800x900p hela salen      fo121125afsfvte1646.jpg  1800x1060 Ulla Magnus Sten spelar


AF Husdans 131112af2031b  16 spelmen spelmän (inkl MS durspel rö byx? BH Nynäsx2 CS AH och nu "ord" MC SR LM UL KJ FB EM SAJ ML)


AF Stora Skuggan 14x140819/tors1532   program etc af140819.html   5x140826


4x 140902  140909 kommer specialtema   Häger+AF+DandFdl 17x140916  AF 7x140923   AF 4x140930   


AF+Dand 5+5x141007      AF 4x141014    AF 8x141021   AF 9x141028   


AF 8x141104   AF 9x141111   AF 20x 141118   AF 20x 141125   AF 6x141202   AF+Dand 6+3x 141209   AF 11x141216 


2015   AF 5x150113/2348   AF 7x(tot13x)150120/2406   Foton AF 9x150203/0156   Foton AF 6x150210/0128


Foton AF 19x150317/0324 1130   Foton AF 8x150324 inkl måne Venus semlor /2310   AF 9x150331   AF+Danderyd 15x150407   


AF Årstaliden 36x150818 /150821 0030 (internt)   AF Årstaliden 28x150825 /2230 (internt)      


(internt:) AF 16x150901    AF 15x150908 /2340    AF 17x150915 /2230 (inoff)   AF/SSG 38x150922 /2350     AF 11x150929 /2355 

AF (inoff) 19x151006 /2137   AF (inoff) 12x151013 /2352   0      Foton 

AF 14x151201 /2320   Foton AF 6x151208 /tors20h

Foton (internt/inoff) AF jullekstuga Alvik 85x151219 /2045   Skansen julmarknad+spelmän 48x151219 /1654

AF (internt inoff) 8x160112 /2410   AF (internt inoff) 17x160119 /2335   AF (internt) 12x160126 /2315

AF (internt) 8x160202 /2331   AF (internt) 11x160209 /2310   AF (internt) 34x160216 /2350     AF(internt) 12x160223 /2310   

AF (internt) 7x160301 /2344   AF (internt) 14x160308 /2320   AF+Dand fdl (internt) 24x160315/0045   Dand fdl (internt) 15x160319/2030

   AF+Dand fdl (internt) 25x160405/0025

AF - Ulla gjorde fantom-comeback - charmade dansade spelade foton => AF(internt) 28x160426 /2300  Jfr SFV-bladet 1512 p6-7

AF+Dand fdl (internt) 28x160517/2255   

AF Stora Skuggan 30x160524 /2356

Stora Skuggan (IFK "Lidingö Challenge") (+Akad Fdl, folkdans) 37x160906/23.25

Orientering Bergshamra (ESIK) + AF (internt) + Dand fdl 23x160913/0915 2345

AF husdans (internt) 23x160920/0923 24h AF ett foto: AF spelmenslag: fo160920afsml(c)gada +LM+ML+SAJ = 12 st (ej där bl a FA CS PA LW ..)

Foton AF+Dand (internt) 7x160927/0920 22h

AF+Dand (internt) 8x161004/2350

AF (Hesselby Gille) internt 15x161115/26h

AF 80-jubileum / husdans internt 25x161122/24h      

AF+Dand fdl (internt) 18x161213/2315

AF+Dand(internt) 13x170110/2330   

AF(internt) husdans+Ulla Lundgren.. 34x170124/2345 modemfel..!    

AF+Dand(internt) 11x170131/2300 

AF 9x170207/2354 Zina-succé se nedan    

AF(internt) AF-spel+årsmöte  26x170214/0005   Ulla med foto bl a kl 1832 1842 2001a 2003 och 2021 2022

AF+Danderyd (internt)  24x170221/2345 

AF+Dand (internt) 11x170228/23h

AF (internt) 11x170307/2315

AF(internt) 26x170314/24h   Rekord Åttamanengel 2m20s

AF+Danderyds fdl(internt) 28x170321/24h    

AF(internt) 15x170328/2330 Ulla ej med foton mars

AF (internt) 15x170404/2355   Rekord Åttamanengel 2m17s

AF+Dand (internt) 12x170411/2250

AF+(internt)  x170418/ej klar

AF husdans (internt) 32x170425 /0115 

AF (internt) 18x170502/0025

AF+Dand (internt) 31x170509/0030

AF+Dand (internt) 18x170516/1030

AF Stora Skuggan => 47x170523/2405

AF+SSG+Rålamb (Nationaldag) 81x170606/2350      

Stora Skuggan orienterings-KM + AF (Akad Fdl) + får => 46x170829/24h  Spelmen: LM SR KJ SAJ FB ML (6 st, 4 första övn mån) Afrika 

AF husdans inkl Ulf L o Armenien.. (internt) => 43x170919 /24h      

AF Akad Fdl (internt) nybörjarkursstart+ord. => 18x170926 /2342

AF+DandFdl (internt) => 16x171003/2310 

AF (internt) => 5x171031 /23h jättekul 7 st 8-persuppställningar = 56 totalt ca 63 pers samtidigt, + nybörjarna innan..

AF (internt) => 15x171114 /24h  50 st på ord övn vid instrukt +nybörj innan+ngr kom..

AF husdans (internt) => 24x171121 /24h  ca 17 spelmän tot ca 70-75 pers.

AF (internt) => 17x171128 /24.30   AW: "Alla verkar vara på olika ställen i dansen."

AF (internt) => 6x171205 /2415 Pariserpolka/Ränningen

171212 AF (internt) => 23x171212 /01h Jullekar... 

AF (internt) => 26x171216 /01h Jullekstuga Alvik ca 121 pers tot.... 

AF (internt + Kedjan) => 25x180123 /02h  upp mot ca 88 pers(?), ca 12-13 spelmen

AF (internt) => 29x180213 /2345 ca 9 spelmen   dans 180032-191429  mote 193122-205420 / motioner 200655-

AF (internt) + dansbeskr => 15x180313/01h

AF (inkl info Krk..) (internt)  => 30x180327/24h   Åttamanengel på 2m17s = samma tid som rekordet 170404Ti jfr Foton AF => 15x170404/2410   Krk map 

AF Husdans (internt) 14 spelmen => 23x180424/0040

AF (internt) => 13x180403/0115

AF Stora Skuggan + Djh Ösbysjön => 54x180529/24h

AF Stora Skuggan => 28x180828/0110  bl a sex tyska tjejer (6 Deutsche Mädchen) deltog

AF (internt) => 18x180911/2345

AF (internt) jullekstuga Alvik => fråga ordf... jfr af200211motionml oklart fortf...

AF (internt) + Allmogegillet/Folkdansringen => 35x190903 /2352 

AF (internt) => 12x190917 /0106 

AF (internt,kursstart.., inkl program..) => 5x190924 /0033 

AF (internt) => 13x191001 /0018 

AF (internt) => 11x191008 /2256 

AF (internt) => 14x191105/0042   (EJ foton 191112)

AF Jullekstuga (internt) => 27x191214/0100

AF (internt) => 10x200107/2330 


FRÅN gada.se 200401 => om tis 17 mars

Nya direktiv med anledning av coronaepidemin /200316 1842 /1918

Styrelsen har beslutat att ställa in all verksamhet (grundkurs och tisdagsövningar) från och med 17 mars och tills vidare, åtminstone fram till påsk.

200317Ti OBS CORONA-INSTÄLLT AF  af20a  Program => af200317.html  pdf Rep./Väva +not D   Spelm FA  Instr CS  


OBS INSTÄLLT PGA CORONA : SSG spelövningar på Tellus      OBS CORONA- Let's Dance... UTAN publik...  


200314L OBS INSTÄLLT PGA CORONA Stallet kl 1030-1130 Hist. danser WS/Kedjan  1145-1300 KMH/WS+interaktiv utställn  1315-1415  Mångfald..  1415-1515  Bokrelease+musik  1530-1630 Film, Liby+Prett..  0:-

   och i Clara Schumann-salen 1030 paneldisk  1145 keychange  1245 Dansuppvisn Kult Fdg  1345 Vargen-samtal  1500 Berätt om kommunist.-fdl Skäran  0:-   /200302 


200314L OBS INSTÄLLT PGA CORONA - pristagarna etc får sina pris vid intern ceremoni samma tid ... =>

   Folk & V-musikgala  Programbok(6,4M 36s) = folkgala20program 375:- SP300:- se nedan kl 1930 Stockholm Musikaliska /Stallet(fyller 20 2020)  Seminarier 0:- RFoD 

Det är med tungt hjärta vi meddelar att årets Folk & Världsmusikgala ställs in. Orsaken är de rekommenderade mötesrestriktioner som införts av Folkhälsomyndigheten till följd av coronaviruset, som inte tillåter sammankomster med över 500 personer.


200313F-15S  OBS INSTÄLLT PGA CORONA Rättvik Lerdal stämma hotell Scandic, bl a Leksands sml  


200315S   OBS INSTÄLLT PGA CORONA  FolkMusikHuset  =/fmh1s200314 och 2s  FB (


200317Ti-  OBS INSTÄLLT PGA CORONA Danderyds Folkdanslag även samdansen med första 70-årsfirandet den 24 mars. /mail 200314 19h


200319To-  OBS INSTÄLLT PGA CORONA Täby fdl =>  /tabyfdgcorona.html  <= TFG och coronavirus  Nästa gång prel tors 16 apr, och förlängt till 14 maj prel!

      200312To Täby fdg bara 4 danspar när en som kör CORONA-patienter i ambulans kommit, dansen slutade tvärt kl 20.17 = 40 min, ...prat kanske ställa in torsdagar och fm-aftonen 200328L(?)

200328L OBS INSTÄLLT PGA CORONA Kan evt inställas pga Corona, besked kommer evt... /200312  Kvarntorp Täby "Folkmusik i Norrort" kl 17-22  aff: kvarnt200328.jpg /191110dg+200204FrB +12 +14inställt 


200328L SFV OBS INSTÄLLT PGA CORONA  200328L Kördagen Uttringe  och  200404L Capricen Änglagaraget Djursholm  (mer info kommer...) /200313 /14  och

   OBS: Dansövningarna inställda tills vidare! (200316/SFV hemsida) 


200316M STAR (Stockholms Amatörastronomer) Alla aktiviteter är inställda t v. ..undvika risken att sprida Coronaviruset... ha stängt i Magnethuset..../mail 200315 12h/1220 


200321L OBS INSTÄLLT PGA CORONA Märsta Polskekväll Ulf o Mats Andersson fr Föllinge samt Maria E o Bengt Mattson kl 19-22 (15 min fr P) 100:- marsta200321  Kurser 20-22 mars 950:- Danslyckan (Bugg Lindy Gd) /200225FrB


200315 DN CORONA - FÖRBJUDET att samlas FLER ÄN 5   i Österrike

Österrike förbud mot samlingar i offentlig miljö för fler än fem personer.  ... isolera sig, begränsa sitt sociala liv till personer som man sammanlever med.  Restauranger hålla stängt.  Inresa fr Ukraina+GB+Holland stoppas


200218... =>

200218Ti AF  af20a  Program Utförligt med låtar etc.. => af200218.png  Danser => af200218.pdf  Instr Vals / Daldans  Daldans*  Daldans+  DaldansR  Spelman LM med Tisdagsfolk  Instr MG 

   30 par* vid Fam.sex. + 6 spelmän.. fler kom.. = ca 70 pers  Instr Daldans 4x6 par, visande par AF+BA enl uppg.  Utgick: Menuett+Gavott, Fryksdalspolska, Kökars brudvals (och ej reservdanser)

    på nyb.övn spelade troligen MC+JP, JP spelade sedan med "Tisdagsfolk" (åtm i början).  PG spelade med hela tiden (?), är lite nyare på fiol i AF.   *Efter 4(?) omgångar kom man ett steg förbi egen. (Egen = 1, till 8)


   Jfr: 200213To SFV: SFV-vals  Pariser  Hambo  SchTur  Eng3p  Svartsmara  Menuett(instr)  Klubba  Gammalpolka  Övraby  PB Kall  Ekebykadrilj  Sista vals  = /sfv200213.png


200225Ti AF  af20a  Program => af200225.html Uppdaterad 01h med Vindeliska** ...  Instr Polska / Vindmölledans  +not.  Spelman MC  Instr PG  

200303Ti AF  af20a  Program =>   Instr Schottis i turer not SchTurC  / Kadrilj från Torp  +not  Spelman PA  Instr NAF 


FRÅN gada.se 200401 =>


200206To-09S AF resa Orsa = af200206-09orsa.pdf  Orsa STF Slättberg internt. 1950:- exkl resor lift spår lör-dans.  Dans fre egna spm, lör i Orsa hbg Orsa+Leks sml. Anm 31 dec!/191130 
200211Ti AF  af20a Program => /af200211.pdf => af200211.html  af200211.png /200129MC Dans för alla AFare 18-1915 (f veckan 66 st) (och evt efter Å)  AFs spelmen (ca 10 st)  ÅRSMÖTE kl 1930  

Kort rapport: Dans kl 180004-191510 (10 spelmen, Väva: 2x16+13+10 =55 st,  La Rousse: 4x8+20D+2H+10 =64 st  Vgöta: 8+8+6P + 20 +10 =74 st.  Fanns 70 semlor tog slut.;


   // DNb Inga Lantz 430201-170728 => /vlt.lantz.mangkultur  /fo140828lantz..  

År 2020 AF Dansledningen föreslår husdanser 21 jan och 21 april (2020). Dessutom spel på årsmötestisdagen 11 feb och så förstås en utedans 26 maj eller 2 juni./191028mailMC 

Förslag spelövn.dagar (kl 18-21) 2 av 3: Måndag 13 jan 18-21  Torsdag 16 jan 18-21  Måndag 20 jan 18-21  /200105mailMC  

(V-resa+Årsmötesdans:) Spelövn INSTÄLLD - ingen anmäld fr vinter..: mån 3 feb kl 18-20.30 EM (10 feb GENREP ej gemensam utan enskild övning)/200127+29mailMC+02mail2138 

 ...AF Årsmöte kl 193240-214647 (stod ej.. vi trodde vi måste vara ute före kl 2100.. hade en timme mer).  OBS: En motion hade strukits av styrelsen UTAN medgivande av motionären!,

(enda inlämnade), "Motion(er)" fanns ej med på dagordningen, "någon.. tolkade som att ..."  Självklart: Motioner etc inlämnas skriftligt, och evt annulering ska också ske skriftligt från...!;


...Diskussioner om "Arbetsgrupp..." kl 200500-212900 = 1h24m0s, bl a om hur materialet hade tagits fram, om hur lång tid en nybörjarkurs ska/bör ha,... Ganska många inlägg smått

kritiska mot delar i rapporten, några berömde.  ... Mot slutet av mötet mer intensiv ordväxling, en ville att av de två husdanserna/termin den ena enbart skulle vara för mindre

spel-konstellationer (vilket väl strider mot syftet med husdanser, de är till för alla som vill vara med och spela, och då gärna under hela kvällen om så önskas).


Några funderingar: a) Vad (flera faktorer) har gjort att AF numera har ca 70 deltagare på tisdagsövn.?   b) Vad anser nybörjare resp "ngr-års-nyb." om nybörjarkurs tidslängd, innehåll...?

c) Kanske en tydligt strukturerad enkät om vad medlemmar inkl nybörjare anser/önskar etc (kryss-svar men även plats för txt)

Vid funderingar/evt ändringar etc självklart att samarbeta/samtala med de personer som leder motsv verksamhet(er) och de som har startat/är initiativtagare till resp verksamhet! /3rader 200212 


200210M  AF spelövn: 7 pers övade 1815-1955 (EM MC JP LM ML PZ SAJ =6fi1pi). Obs: Låtar enl MEGA, där står Ore- och Kärleksvalsen! Orsa: kanske bara Vallåtspolskan.

  AF noter 200211: ... Orsapolska:  Vallåts(AF)  Sven Gref (evt ej),  Eklunds Alfreds polka   Albins   Örbyhus  ...      Program även utskrift x3 af200211x3.png 200218Ti AF  af20a  Program Utförligt med låtar etc.. => af200218.png  Danser => af200218.pdf  Instr Vals / Daldans  Daldans*  Daldans+  DaldansR  Spelman LM med Tisdagsfolk  Instr MG 

   nytt på "af-sidan": Enkät-resultat ...  => gada.se/af.html  uppdateras/förbättras g ofta flera ggr/vecka fn =   Mats Lundblads sida/-or om/för AF = Akademiska folkdanslaget (läs gärna inför/efter årsmötet) 

   30 par* vid Fam.sex. + 6 spelmän.. fler kom.. = ca 70 pers  Instr Daldans 4x6 par, visande par AF+BA enl uppg.  Utgick: Menuett+Gavott, Fryksdalspolska, Kökars brudvals (och ej reservdanser)

    på nyb.övn spelade troligen MC+JP, JP spelade sedan med "Tisdagsfolk" (åtm i början).  PG spelade med hela tiden (?), är lite nyare på fiol i AF.   *Efter 4(?) omgångar kom man ett steg förbi egen. (Egen = 1, till 8)


200128Ti AF  af20a Program af200128.pdf (300K) =af200128.html /≤191227 Grundkurs-start 1800-1930 Fältöversten Schottis+Familjesextur / 1915-2050 ord, instr Snurrebock ... (ute senast 2100!)  Spelm PA instr EL

   Rapport: Minst 71 pers vid Familjesextur (27 par + 5 spelmen + 12..). Mot slutet 3x16+5+3(ca) =56 pers (bl a CN ej varit där på ca 50 år) Trevlig omväxlande musik, bl a vardagliga visor i Francaise.

200204Ti AF  af20a Program => Obs sena ändringar beordrade.. uppdateras: /af200204.html (länkar noter..)  Nyb: Polka + Feder Mikkel, ord SchTur  Spelm FA (+ML..) instr JM ?ÅLÖ   /200127+0210  

   RAPPORT: Antal pers: kl 1825 Fam.sex 18P+2 = 38 st   -1934 Fam.sex 32P+2 = 66 st   -2020 Francaise 4x6P +8+2 = 58 st  Kanske tot 75-80??  (se även anteckn i /af200204.html )

200211Ti AF  af20a  Program => /af200211.pdf = af200211.html /200129MC Dans för alla AFare 18-1915 (f veckan 66 st) (och evt efter Å)  AFs spelmen (ca 15 st)  ÅRSMÖTE kl 1930  

200218Ti AF  af20a  Program Utförligt med låtar etc.. => af200218.png  Danser => af200218.pdf  Insår Vals / Daldans  Daldans*  Daldans+  DaldansR  Spelman LM med Tisdagsfolk  Instr MG    Födelsedagar "förbjudna" pga Corona...:

200317Ti AF - GRATTIS GÖRAN B (folkdansare, matematiker m m...) på den stora FÖDELSE-dagen!  Firande på AF inställt...  Sammanfattande sida/länkar om AF =>  /af19.html  /af.html   Planera danskväll... => /aftips.html  Tabell-mall: /af19mall.html   Entrén: (nära busshpl) /fo190903afentrance 

Föreningen som inte är ett föredöme* (enligt årsmötet 180213), *se motion...       hitta.se.af-stadion(750m)  hitta.se.af     afdanslist (EJ klickbar /lösen!)  af19motionmw(färg) 

Fältöversten Östermalms Föreningsråd => Lokomalm.se  pris 1210:- (medl 705:-) fd 640:-/h sal 1 180 m2 130 pers tel 08 663 1995  (nya w-adr/180405) 

 rum 2 20p 32m2   rum 3+4 16p 28 m2   Källarvåning, fönster upptill (helg 360 resp 605 kr/h): rum 5 10p 14 m2   rum 6 (piano på fotot) 45p 64 m2

Tempus (T Åkeshov) lokaler del av dag 350 resp 250 kr (8-12 12-17 18-22h), heldag 600 resp 500 kr. hitta.se.tempus 

Tellus (T Hornstull) Lignag 8 (där övar SSG ons)

Elsa Uhr 1883-1968 pianist.. historik  Bok om Elsa Uhr => pdf 1-47s 51M => afuhrdonationp44 (25k, dräkter 19k, 1966/1978..)         af100216motionml

AF program husdanser... de senaste 10 åren m m => afprogram.html /180204   Senaste AF husdanser/årsmötes-/Stora Skuggan =>

   af180123.png (Kedjan inbj)  af180213.png  af180424.html   af180529.html   af180828.html   af180918.html   af181120.html 


   af190122.html  af190212.html  af190423.html   af190604.pdf=190827 

 af190604.pdf = af190604utanlinj.pdf      Tantogården stängde 2009 pga brand 

Ska vi uppträda så här tjusigt på scen (eller har vi kanske dansat för lite...) => /46b66ea04eec73d181e695741bff6537.jpg 

AF Länkar Inaktuella/bör uppdateras: Aros, SSIF, FMH(2011), Dansglad, SSR

  Sånglekar från Nääs år 1905: ...Väfva vadmal... religiösa hänsyn.., hvilka dömde alla dylika förströelser såsom syndiga..  (bl a 1920 3:75)  UR/Sånglekar(bakgrund)


Tisdagen den 21/1 (= 200121) är det husdans men även en möjlighet att få en redogörelse för vad 2019 års arbetsgrupp (Annika, Erik, Mats och Malou) 

kommit fram till i sitt arbete med utarbetande av en handlingsplan för att:

a) danskunskap och danskvalitet i föreningen skall kunna bibehållas och helst ökas

b) föreningen långsiktigt skall kunna behålla sin breda dansrepertoar och särart samt hur

c) nya medlemmar skall kunna rekryteras och fås att stanna kvar i föreningen via andra vägar än den traditionella nybörjarkursen.


I uppgiften som programläggare ingår bl.a.: (20VT) 

- att lägga upp ett dansprogram som också innehåller även de danser som instruerades de två tisdagen närmast före. 

Tänk även på att få med danser som instruerats tidigare under terminen och att första kvarten ha med danser som kursdeltagarna kan dansa. 

Hjälp till hur långa våra danser är finns att få i dansstatistiken. Malou hjälper gärna till med information hur man kommer åt den.

- ha med några danser som inte dansats så mycket under terminen eller som inte har dansats på ett tag och vid behov ge en kort repetition av turerna. 

Med andra ord några gamla nästan bortglömda godingar.

- att stämma av minst två veckor i förväg (gärna tidigare) med den/de som ska spela att han/hon kan spela alla planerade danser.

- Gör en så sömlös övergång som möjligt mellan kursen och ordinarie övningen

- anslå dansprogram väl synligt i lokalen.

- hjälpa till att formera dansuppställningar under kvällen.

- Ge eller skicka en kopia av tisdagarnas dansprogram efter att övningen är klar. I första hand till Malou. 

Men det går även bra att skicka till någon av oss andra i dansledningen. 

Vi vill ha det som underlag för att se vad som dansas på AFs tisdagssövningar och inte bara vad som instrueras.

Om man blir sjuk eller får andra förhinder, försök helst att ordna ersättare själva samt meddela dansledningen!


AF planerar en sommarresa till Slovenien under tiden 27 juni – 5 juli 2020. /mail 200123 

Preliminärt program:

Lördag 27 juni: Ankomst Ljubljana (ev. frivillig ankomst tidigare)

Söndag 28 – måndag 29 juni: Sightseeing och träning i Ljubljana

Tisdag 30 juni: Transport till Piran (festivalorten), dance workshop

Onsdag 1 juli: 15 min uppvisning i Portoroz

Torsdag 2 juli: 15 min uppvisning i Izola or Koper

Fredag 3 juli: 15 min uppvisning i Piran

Lördag 4 juli: 15 min uppvisning i Piran

Söndag 5 juli: Utcheckning (ev. frivillig förlängning av resan)

LJ UL spelmän, HL reseledare, MC konstnärlig ledare.

Träning under maj - juni före avresan (datum under planering).

Total kostnad för transporter och logi ca 9.000 kr.


200113M TV4 kl 1000? AF-are spelar (MC JP) och dansar på plundring (enl inoff uppg.)?? TV4 => Malou efter tio om sexlust övervikt etc??  ??     (och 16 Fotboll Sverige-Kosovo); =>

   på Bollnäsbanan "frös i 40 min ty fiolen måste få frysa ned till utetemp" / den andre blev lite krasslig under fiolövn kväll.. : AF noter husdans "3 nya"/1 sida => /not.myr+valsko+lillpo.png 

200113M AF fiolövn 9 pers kl 18/1825-1955 övade på de 3 nya och Ringnesn, D-durs, Kökar, Hölö, Farfars, Graninge, N Råda. EM SAJ LM KJ ML nyefiol LET  MC JP. Ingen övn torsdag!


200120M AF fiolövn 10 pers kl 1815-2035  EM SAJ MC JP LM ML nyefiol nyedrag SR UL  . (ej KJ LET)

övade på (nya låtar i börj+slutet) Ödsmål=Släp  Ringnesn  MyrH  ValsKO  Lillpo  ParisG  Ddur  Pili  FederM  Kökar  Hölö  Farfars  Graninge  Kalstatös  ÖstgötaD  Steffa  Tierps  NRåda


200106M AF FULLT (nu åter, hade förra seklet ledn Åke Carlestam Foto 1955 Sydsv Vallentuna, Naturskydds.. cyklande hedersman) barnlekstuga kl 15-1730 OBS Flyttad till Fältöversten pga många barn... NEJ: Tempus (T Åkeshov 

      100:- barn 0:- gärna folkdräkt anm FULLT 17 dec förlängd t 2 jan  "Fest för unga och gamla med ringlekar, polonäs, korv, glass och en överraskning för alla barn."  /191112mail+191215flytt+0101  

   AFFB: "en riktigt lyckad lekstuga! Tack till spelmän, Åsa som sjöng, Magnus som lekledare, Birgitta som medarrangör och Göran i köket med fler och alla som kom och dansade flitigt."200107Ti AF  af20a vårterminen start Fältöversten Dans för alla medlemmar 18-21 "höstens danser". Spelman SAJ (piano), instr JM /191216    af19mall.html (att fylla i/göra dans/spel-program) 

FOTON AF (internt) => 10x200107/2330  Ap-paus 1914-29 och infoprat -1936. Spelmen: SAJ +UlfL+MC+ML  Foto Program af200107.jpg => af200107.html  (alla res dansades)

   Låtar..: Farfar Westman G (snoa), Karlströms Kalle A (Boda), Rosenbergs G (hamburgska),  Julpolka julafton 1907 G, Idre moll   kl 234415 ut AFFB/komm.   

AF Idé: Sätta rekord i antal danser/kväll på en helkvällstisdag (dvs innan nyb.kurs startar helst jan.) och då ingen paus men möjl snabb-toa.. o vatten. Hinner vi alla? Lancier förkortad!?   /ML200108 2144  

200114Ti AF  af20a Fältöversten kl 18-21 alla medl, kl 19 instr Francaise  jfr SFV Fransäs   Spelman SAJ (piano), instr ÅLÖ 

200121Ti AF  af20a (internt) Fältöversten Husdans kl 18-21 ca 10-15 spelmen, totalt ca 70-80 pers.. PROGRAM inkl länkar danser/låtar => gada.se/af200121.html (= af200121.png) /200112; 

   Liten ändring 11 = Ödsmål  (Pariserpolka på annan plats om tid över).  Enl uppg även medlemmar i SSG inbjudna till dansen, men ej säkert ngn kommer? /mail200119 

200128Ti AF  af20a Program af200128.pdf (300K)/≤191227 Grundkurs-start 1800-1930 Fältöversten Schottis+Familjesextur / 1915-2050 ord, instr Snurrebock ... (ute senast 2100!)  Spelm PA instr EL

   SthDir Lillsjöängen fd Lillsjön vid Fisksjöängsvägen norra Djurgården i dag betesmark map1696  map1600t.  Blir ny attraktion för de som vill se gäddor (dvs fylls åter med vatten). 400mSO dansbanan.

   Grävs upp: Styrmansgatan, Riddargatan, Nybrogatan, Linnégatan Karlavägen (el-nät)      Hybridgräsplaner på Gärdet 20 mij kr för två 11-spelsplaner beräknas klara höst 2020.

MF20v  T-bana TC: ..∆5 -1906  1915 ∆10...   // fr Ropsten: 04 ∆10 (1904-2124..) 2200 ∆15..   Buss 4(1) Värtav-Jungfrug.. 19:..26 30 33 37 40 45...   20:..30 37 39 44 49 51 58 59  21: 04 09...      Akademiska Folkdanslaget tisdagar Fältöversten =>   (mer nedan i kalender och längre ned..)


200114Ti AF  af20a Fältöversten Dans för alla medlemmar 18-21. Program finns nu måndag ≈14h https://mobil.akademiskafolkdanslaget.se/wp-content/uploads/2020/01/program-200114.pdf 

   = inkl länkar beskr.+noter..(kan bli andra) => /af200114.html  saknas, har efterfrågat../200112 23h +07h  Kl 19 Francaise instr.  Spelman SAJ (piano).. , instr LÅÖ    af19mall.html (att fylla i/göra dans/spel-program) 

Rapport: Instr Francaise 2 uppställningar med 8 resp 7 eller 8 par/sida +ca 5 damer+1 sm (+MH, MC kom snart) = ca 72 pers "en vanlig tisdag" Danser före kl 19 klara ca 1845, så då

Eng3p, Fryksdals/dans, BitteMand..  Instr 1856-1947, äppelpaus, s-reseprat 2001-, SAJ föreläser om Lille Hertigen* 2013-16, därefter hela Francaise -2027 (Instr tot inkl paus 1h31m)

Därefter Väva  Trommel (mittparet portar alltid)  Gammalpolka  Hallands  Schubert.  Utgått: Halve Kaede,  Bingsjö, Trekarl  Skrälåt  Hambo, Feder M,  Men+Gav,  Övraby, GustavsSkål.

   * Dansen år 1820.. Musiken 1950-talet? då Dosan satte ihop och skrev hur spela.. Tempo mkt olika..


200121Ti AF  af20a (internt) Fältöversten Husdans kl 18-21 ca 10-15 spelmen, totalt ca 70-80 pers.. PROGRAM inkl länkar danser/låtar => gada.se/af200121.html (= af200121.png) /200112 

   Liten ändring 11 = Ödsmål  (PariserpolkaG på annan plats om tid över).  Enl uppg även medlemmar i SSG inbjudna till dansen, men ej säkert ngn kommer? /mail200119  Uskrift 2 st => gada.se/af200121x2.png

  I pausen 1920- (i god tid före 20.00 då dansen forts.) informerar bl a "arbetsgruppen", 4+1-sidig rapport finns på medlemssidan. Bl a förslag nybörjarkursen kl 18-19, 6-7x, gångerna

  därefter fördjupning mm öppen för alla medl;  19-1930 för alla (men ej svårare danser..),  instr+info 1930-20, ..-2050..(ute senast 2100 men inte ska det ta 10 min att byta skor...?!)/200121 

  Rapport: ca 74 pers (MC räkn borden (6x8 dansare + 15 spelmän då, + minst 6 till troligen fler, hade ej sikt..) senare sm även Ulf L e paus, och nån med triangel en dans. FB slutet,

  Stefan mkt duktig gick vid pausens slut.  Pausspel Stefan+JP+ML+SR Juringius, Virserum ... ca 15 min. Smidigt prat-info om bl a rapporten.

  / Motion till årsmöte bl a från M Lundblad (om foto, dansprogram, öppenhet, mailad 200121 2358)

  AF FB kort filmsnutt vä-hö: ML Stefan LM SR LET nyfiol MC JP nydrag gnyfiol UL KJ EM SK SAJ = 15 senare el ngn låt: även UlfL FB ngntriangel = 18


200128Ti AF  af20a Program af200128.pdf (300K) =af200128.html /≤191227 Grundkurs-start 1800-1930 Fältöversten Schottis+Familjesextur / 1915-2050 ord, instr Snurrebock ... (ute senast 2100!)  Spelm PA instr EL

   Rapport: Minst 71 pers vid Familjesextur (27 par + 5 spelmen + 12..). Mot slutet 3x16+5+3(ca) =56 pers (bl a CN ej varit där på ca 50 år) Trevlig omväxlande musik, bl a vardagliga visor i Francaise.

200204Ti AF  af20a Program => /af200204.html (länkar under arbete..) Nyb: Polka + Feder Mikkel, ord SchTur  Spelm FA (+ML..) instr JM   /200127  


200401- AF  af20a Även HELA APRIL CORONA-INSTÄLLT (dvs tisdagar Stora Skuggan och dansafton 18 april) - Info om maj-juni kommer senare ... /200328mail 


Nuvarande AF medlemmar som börjat 1936-1959, a=VT, b=HT  5 st  Juni 2020 jfrt Juni 2019 => 

48b Björck G  = totalt 146 terminer  (40-talet = 3, 2020-talet nu 3 och 50-10-talet = 140)

58b Ihrmark A

57b Nordlundh G  p    

58a Palm C  p(from  matrikel 2020)

55b Silfversparre A    EJ KVAR, finns EJ på sök.

57b Sjögren S