AF-MALL = Programformulär (nederst här) och Folkdanser med: (länkar..) 

Beskrivningar + Noter + Tonart + Repriser + Tid    // gada.se  © Mats Lundblad /200402 se nederst..... (uppdateras..) 


   Tabellen (att fylla i om man vill) finns nu nederst här =>     © Listan får gärna användas men med angivande av källan.. ©..


      Enbart dansnamn = dansbeskrivning   

      * =Noter   + =Beskrivn.+noter nederst   **=Noter med kort beskrivning före varje notrad

      R = Beskrivning från Runeberg (Ungdomsringen) färglagd, vid behov rättad och strukturerad


Dansbeskrivningar / Noter (Se även AF, lösen!)  => Folkdanslista (utförlig all-info inkl beskrivn på en sida!)        (/+Färglagt, länkar, mer repris-info.. av )


Daldans    Daldans*  Daldans+ GmG    2122 1222 1222 1  4m07s    DaldansR


Den halve kæde  not(abb)(G)  2stäm(abb)G+abb(C)   3stäm(aa+baba) 10s/8t G 5(abba  där a,b=8t  2m39s  B=Portar (mot front).. 


Ekebykadrilj    Ekebykadrilj* A AF-version 3(aa bb cc dd) aa bb   4m30s  OBS AF: Musiken 3, ej 4 ggr..    (viv D in medmots..)


Engelska från Sörbyn    Ljusnarsberg* C    n(ab) en omg=3 repr  ab ≈ 22s (mitt: motsols..)  n(1m06s)


Engelska för tre parR    SeverinOlsson* G    3(aabb)  2m38s    =Runeb jfr Tornab  


Familjesextur   FamSex3* CG.. FamSex* DA   n(abc)  ≈ n26s   = Familie sekstur fra Præstø  Jfr Hamborg6*  Ring sidsteg vä+hö 8+8t; KedjaH 8+8t; Polka parvis


Feder Mikkel    FederM* G    8t(slow) +2x8t  n(≈30s)Fjällnäspolska+  4 takter/rad= Fjällnas**   not  (internt AF fr UR: not)    FjällnäsR  runeb  Video Delsbo fdl 2007 (e sch Ringnesn, 1.02-3.38)


Francaise    Francaise12*  34   56  Tur  Repriser (x8 takter) se nedan   Alla turer inleds med 8 takter förspel, dansarna står stilla då.  7m≈


Fryksdals/Dans    Kalstatös* DA(GG)  2(aabb) aaba  /  Fryksdalsmelodi* DDG  2(aabbcc)  (12x8 takter, sist ring 8t)  2m33s


Fryksdalspolska   Fryksdalspolska* D    4(ab) 3(abb) from kors  2m36s  (Par 1 2 tv, 3 4 th.  Par 1-4 svänger över: 000 101 110 011)


FyrmannadansSFV    Fyrmanna* 


Fyrtur med keding    Piliknäckar'n G    n(abc)  n(≈ 32s)  


Gammalpolka    förspel SarGra* G + Gammalpolka* C?F  aaBBccdd, B=16t    Om annan medodi: 2(aabb)aa  2m34s


Gustavs skål    GustafsSkål* G    3x3(aabb) ab  2m29s (7x2 repr)  6m45s (19x2 repr x10,67s  90 taktdel/min) 


HallandskadriljR    Halland+ DDDG DADD  = Halland1*  2*    2(abbcddeffghh)  ≈ 3m43s


Jämtpolska    Jämtpolska* D 2(aabb)ab  1m33s    (Täby bara 9 repriser)


Kadrilj från Torp    KadrTorp+ (hela) /ML190311 kl 2325  1816x1236p 2,5M ska banta.. sid 1 (900x1236p) sid 2  5m54s


Kökarengelska    Kökarengelska+ D    3(aabb)aa (ring meds+mots)  2m10s  H-trafik!!  (Ring; slinger; slinger)


La Rousse    La Rousse* GDGG 4(aabbccdd)  4m40s  (P1=rygg mot front, mots.  H fot, K alltid utanför..)


Lancierkadrilj   Not Holger Falk s1+2:  Lancier1*   Lancierb* 


Menuett+Gavott+ png => Menuettgavott**.png = jpg   afnot.menuettromanhaga;  inkl kort.beskr etc   = Gavott/SFV  not F J Gossic => png D ABCD ABB (7x8t)


Oxiekadrilj    (olika melodier!): OxieCG =OxieCG  OxieAE    4(aabbccddc)aabb  5m42s (omdans 16t) +KöraSärslöv (efter Oxiekadrilj i AF) =>

            Info+noter: Skånefolk  ex: Köre e AS*(Slimminge) D     Beskr: acla  Juno Boberg 

            Video Virtanen: Gångsteg(Y) vanlig förstegsfattning.  Omdans (som i snabb polska) K: VBH,  D: BHV (De hade båda händer: K på D rygg, D på KJ axlar). Växla valfritt..

            K hade fötterna ganska nära varandra.  D fötterna ihop som vanligt.   AF dansar hurtigare med små springsteg, och polskefattning. 


Retour de Spa    Retour de Spa** D(<= = AF spelar ofta halva 2a och hela 4e reprisen en oktav högre)   RetourdeSpa*    2(aabbccdd)  2m57s    Norsk 


Ränningen    Ränningen/HF* DmDD  Ränningen/UR*    12+2x16+28+2x8+10t  3m11s  (H-paren bildar kors, övr 4x3st. Borterst tv drar, springpar)


Skrälåt    Skrälåt* Gm    20(ab) 8m16s    förk: 13(ab) ≈ 5m30s alla turer utom 4, 7 AF vt2009-


Skånsk Kadrilj    Landskrona GGGDG 4(aabcdde)aab  4m26s


Smålandspolska    G-mel SmålandAF* G t ex abb ab abb abab bslow    A-mel SmålandUR* A  3(aabb)aslow  2m12s


Stenhuggarengelska   Stenhugg+  EngBohuslän2* G    4(abb) a(ring meds)  2m23s Ring+Slinger tv+Prom+SidVHVH +Ring.


Sønderborgskadrilj   Sønderborg+   Sønd*  Sønd* CGC   n(abbc)  n(≈ 64s) Dobbelt kvadrille   ön Als SÖ Jylland 


Trekarlspolska    Trekarlspolska* B/g    4(abba)  2m48s 160


Vindmölledans förk.    Vindmölledans** CCFC    2(AbbcccddA=förk  A=16t   4m21s AF 3m18s


Västgötapolska    Vgöta* DG / Glader D   b: 1224121x  (a:2x)  4m28s  efter uppdans enkel b ... 


Väva Vadmal    Väva+ D 15(ab)a AF-vers./ UR= 14(ab)  5m17s  ((jfr Rönneberga  Geta* (4+4))


ÅttaManEngel    ÅttaManE* D  3(aabb)2(ccdd)  2m41s    Sk 2m27s youtube  /SLi  ÅttaManE*/gklav 


Ödsmål, Åttamannadans    Ödsmål* G    2(aabb)  1m29s     /SLi  Ödsmål*/abc


ÖstgötapolskaR    Östgöta** D (Klang min vackra..) ÖstgötaD*    4(aabb)b  3m56s


Övrabykadrilj** F    UR: AÖvrabyA   AF: DÖvrabyD (3e repr 2x16t =4x8t) = ÖvrabyF  ÖvrabyA  ÖvrabyD   (2 stäm F)F(v+h sida) = (F(s1+2)  4m12s

   2(aabccccddee) + galopp-polka ex Finska polkan G   (viv K in medmots..)


Schubertvals  SchubertG**G  SchubertF* F    aa bb cc dd ee aa  2m13s   PARDANSER etc  NOTER =>


Schottis ex: Böl  Haverö  Idre Idrem  Kalix  Lanna  Lima  Ringn  Rödö  Skepp  Thores  Timas  Tåla  Wikm  BodaA Knäpp  Bing  LillaS  15  


Vals ex:  Adur  Amoll  Balz  BrändP  Delsbo  Emma  Envik  Hallon  HökP  Inger  Kall  KO  KväsarG  Kärleks  Mona  Ore  Paj  Rosa  Rørag  

  Schewen  Silkes  SolingA  SunnanöCD!  SvenskA  Svinsta  TröG Trö  Väddö  Whört  NRåda  Mamma  Höstdröm  Skogsblom 


Hambo ex: By  KarisP  Loge  Skinn  Wigers   HårgaA HårgaG  


Snoa exNoas  Snurran  Westman  Wiggen     Klubba: KlubbaSUhr* (innerfot..) 


Polka ex: Alfred  Blädinge  Brodde  Dorotea  Finska  Haglund  Helsb  Henrik  Kivik  Tillberg  UngJvg  Vestermark  Jul  


Mazurka ex: Druck  Gladers  Knäppmaz  Lönn  Mälarsal  Okänd  RotA  Syversin  Tornedals  Upplands  Læsø  Polkahår  ÅJänta  


POLSKA.. Bingsjö+Boda+...+Rättviks-polska ... ex:


   BingsjöEklunda 1   2   3  Nyland ned  mitt  upp  alla3  PeckosO  Ritäkt  Lillpolskan  Spel-Gulle  Morfar  PetterVH PHO   Hoga  Norsjö 

   BodaD-dur  Duromoll  Furubom  Gästa  Hållb   JannMor  JönsLF  KK   KnappB   LaggA  LaggF  Skålb  Ungd  Slöva  Lövstugu 

   Orsa: Gref  KHH  Lorich  Syster1  Syster2  Vallåts      


   Rättvik: CiG  LångtGäss  PersE  FrisktV      Malung: SpringlekTroskari  Uppsala  ÅkerE   

   Røros: Amerikatur  Dimisjons  Gjers  Lätt å  Steffa    jfr Storhurv Blå s25 

   GammalvänsterROviken  Lapp-Nils  Skucku  Graninge  video/Virtanen  


   Bond: Däck  Tierps  Tobogubb  Vendel  Örby 

   Hamburgska: LilleG  Rosenbergs  Ölin/Fogdö      Jfr snabb: Forsman    

   Slängpolska(Fläck): 1814  Byss-C 25 25  32 32  Edwards  Juringius  JAMalmqv  Lofta  Vevlir  Virserum  Widmark  Skräddar  Viklund  Bitte mand/ACLA    BitteMand* G    n(aabb)  n(≈ 32s)       Jfr Trommelvals+   Sternpolka*G DG CF    TantoliUR+    TantoliSLi*    


Pariserpolka    ParisD  ParisG  2G  3G    2(aabb) ab 5 turer  1m53s


Schottis i turer    SchTurC  C    a 2(aabb)  1m28s   (AF o SFV extra gångtur i början) 


Snurrebocken/SLi (Tierp)    Snurrebocken* D    n(ab..) 


Snurrebock från Torp    SnurrebockTorp* D    n(8+8+4t slowOmdans 8 takter (D hvh..., K vrid klackar 3), Motsols+medsols 4+4 takter, I ring mot varandra, egen mitt egen, K: hvh... 


Vindeliska    Vindeliska**    En omgång = aba. Noter: aabb (SFV spelar n(ab). VindeliskaSFV 


Polka och bakmes från Kall    PBKall* A = not blå boken p74 


ENGELSKA: GustavPValla  Stigtomta  Soldier´s Joy x9  Eng/Folkdans: Allerum  Kökar  Stenhugg  Svartsmara=Svartsm(5t/rad)  Hjortsb/S      


Familjevalsacla  

Parvis i stor sluten ring.  Valssteg mot granne-egen-granne-egen (1-4).  Omdans med grannen 2v = 4 valssteg (5-8),

K ställer denna D (från sin V sida) på sin H sida.   Forts på samma sätt...   (Vanlig låt 2x = 16 partners.)


Täby/Dand:  de Geers*  Köttgrytan 200310 under arbete  Köttgrytan* GC  f AAB f AAB i CC   Rönneberga  Geta* (4+4) = Geta* (4+6)              


Långdans Ex: VarDetDu Dm   NuÄrDetJul D   2/4-takt LångbackaJan G     Orsa* A  Sollerön* Dm 


FÄRGFÖRSLAG:  Tonart/Dans.. F C G D A    CGC  Dm D  Gm G  // Övr  Gd  Po Folkdans  //  Repris = 8 takter om ej annat anges! 

Jfr tidigare husdans etc..(.html):  af190122   af190212Å  af190423  af190604.pdf =190827  af191119   af200121  af200211Å  af200421*  af200526?    *=Corona-inställt


Spelman FA: ... af180130(ändr fr 0116)  af180327    af180911  181106=.pdf(tids)    af190219  af190402  af190514    af191105  af191126    af200204  af200317* af200505?


Mega: Ljusnarsberg 3e takt fr slutet sista ton => d (ej e)   Kalstatös Takt-nr fel ska vara 4x8t totalt

   Viktigt med Allspel och Buskspel (fina svenska traditioner, alla får vara med...)!   Innehåll (150x): allspelochdanslat   P-O Österholm: Buskspel  Bingsjö  


Nr

Start

S-min

Min

AF 23xxxx  tis 

Dans //  Låt  A

Tonart


Repris.. 

01

1905

10

15

20

25

30Spelman

Instr./Program

Detta program =

gada.se/af23xxxx.html Typsnitt (Arial 16)


Dansbeskrivningar / Noter  (Se även AF, lösen!) =>  Tidslängd..        (/+Färglagt, länkar, mer repris-info.. av )Francaise  Tur  Repriser (x8 takter)   Alla turer inleds med 8 takter förspel, dansarna står stilla då. 

1 2(abc)      KOMPLIMANG   över + tillbaka + meds.mots  + D.över.tillbaka + parvis.över(chassé) + kompl.tillbaka

2 6d            FIGURé            KK.DD + tillbaka + meds.mots   // dito omvänt

3 2(ef)         KEDJA   viv

4 gg h          DAM KOMPL   nig(viv)+1v   över+nig   1v+över

5 ijj    + polka (paren runt i salen ett varv)  + ijj   (där ijj = dambyte)      DAMBYTE + POLKA + DAMTILLBAKA

6 2 (ca3x8 takter = PROMENAD+ parvis tillbaka   och   ijj )   (där ijj = figuréturen från tur 2, man kan nog spela ddd om man vill)

7 VALS (paren runt i salen tills musiken behagar sluta t ex 16 el 24 takter..) 
* Några TIPS till dansprogram-läggare / spelmen:

Vid planering kan man använda => gada.se/afmall.html   

Där finns för varje dans, på samma rad, länkar till beskrivning, noter, tonart, reprisföljd, tid.

Man kan då klistra över varje resp. rad till ett textdokument för ett komplett program.


Tänk på att några av AF:s danser har krångliga och långa melodier/reprisföljder

- det kan då bli väl jobbigt för en enstaka spelman att sätta sig in i och öva på alla melodierna!


Ange gärna hålltider/längd åtminstone för instruktion och evt paus.

Glöm inte att lägga ut programmet i god tid (en del vill öva på dans/låt),

gärna via AF-tisdagsprogram =BH / AF-Facebook =BA /   gada =ML,

döp gärna till ex:  af230509 ( = AF 230509 )  (då lätt att hitta/sortera).

Man kan ta hjälp av / kopiera gamla program, finns ett antal på gada.se/af.html  
Sista AF-husdansen på Fältöversten!   Varning Corona! - var mkt försiktig - håll avstånd - frisk luft! =>

211123Ti AF FB husdans  Öva på (t n år) vals => Jägarn Notbok Uhr s74-75 (vals av jägmästare Blom, SFV-medlem, år 1910 ? A-dur 80 takter) 

   afmall => Daldans    Daldans*  Daldans+ GmG    2122 1222 1222 1  4m07s    DaldansR

   ÅttaManEngel    ÅttaManE* D  3(aabb)2(ccdd)  2m41s    Sk 2m27s youtube  /SLi  ÅttaManE*/gklav 

   FyrmannadansSFV   Fyrmanna*      Lönn       /211113


AF 230509 program + melodier mm... =>

http://gada.se/af230509.html

(uppdateras något efter hand...)   OBS Denna lista är under utarbetande, ska förbättra etc lite mer ... /ML 200211+27.. 200302+05 (polske-mel uppdat..) +10 (famvals)  200314   ...

/ Uppdat: 230508 inkl Fjällnäs  och  TIPS

********** (* tar mindre plats än +)   På prov, funderar på hur döpa: 

++++++++++