Kökarengelska 


8 par på två mot varandra vända linjer, alla DD-sidan, KK-sidan.


Melodi:   not Kökareng      Totalt 7 turer:

      Ring  Figuré  Slinger  Figuré  Slinger  Figuré  Ring 

Spelas: 3(aabb) aa   Totalt: 7x16 = 112 takter  (= 896 sextondelar).


Tempo 9 s / 8 takter => 2m 6s => 53,33 takter/minut => 106,66.. fjärdedelar/minut,

ett H+V kökarsteg (en takt) = 1,125 s, en stegdetalj (8/takt) = 0,14 s (ex sving bak+fram).

   kan spelas snabbare


   FATTNINGAR:  

Start: Ledig hand knuten i sidan.

Ring (stor): Hög handfattning, i axelhöjd.

Figuré: K vinkar med "motsatta" handen (dvs V+H..).  D håller i kjolen.

Slinger: K tummar i västens ärmhål (även vid figuré-över); D håller i kjolen.


   STEG:   (Början på höger kökarsteg och högertrafik i hela dansen) 

Kökarsteg i hela dansen, med början H.   (H kökarsteg = V fot fram!) 

En (2/4-)takt har i regel 8 (sextondels-)toner och på varje av dessa görs en rörelse:

varje takt ett H(öger) och ett V(änster) kökarsteg (spegelvänt):

   H kökarsteg (på en halv takt dvs på 4 sextondels-toner) => 


V fot i kors framför (ganska långt) med tyngd till V klack

Tyngd tillbaka till H fot (som har rört sig framåt om rörelse framåt)

V fot bredvid H, tyngd på V fot

Hopp på V fot samtidigt som H fot svingas bakåt-framåt.


   TURER:      (kolla innan hur slingern ska starta - ingen betänketid...)


1  aa  Ring meds+mots (8+8 st H+V-kökarsteg)


2      bb  Figuré (Högertrafik) (6 kökarsteg på stället*, 1 steg över, mots t "plats")  Dito tillbaka


3  aa  Slinger (Högertrafik, linjevis) (parvis mot varandra, rygg om rygg) (ända: motsols) 


4      bb  Figuré 


5  aa  Slinger 


6      bb  Figuré 


7  aa  Ring meds+mots  (Avsluta på utgångsställning = två parallella linjer) 


=   =   =

Video Kökarin Enkeliska (2m 6s, 9 s /8 takter; fr 5s t 2m11s) 

Foto Finlands-svensk 1984 från nordiska folkdansstämman "Isleik" i Reykjavik


Dansen från Kökar ögrupp och kommun SÖ Åland 236 inv 64 km2  hbf/Enslingen 

Upptecknad 1923 av Rut Lindfors, Kökar.

   (alt finsk melodi /källa)      info => 


Åbo Akademis "Studentbladet" 1919 svensk studerande / britt-hoftled =>

"...de gamla kökarborna dansade den "uråldriga" engelskan som förr dansades på bröllopsfesterna...
Musiken brusar upp i hetsig takt i det vådligaste crescendo. Det går som elektriska stötar genom de dansandes ben.
De börjar rulla på hela kroppen och sprattla med benen under enstaka rop för att markera takten.
Detta fortfor en stund, tills de dansande helt plötsligt på ett givet tecken rusa emot varandra under ett öronbedövande oljud.
Man klappade i händerna. Käringarna väste och visade naglarna.
Gubbarna stötte med armarna upp mot taket, medan de rullade på hela kroppen och sparkade med benen.
Allt emellanåt togo gubbarna gummorna om livet och slängde dem högt i luften under ilskna indiantjut."


=   =   =

Slinger-positioner takt/läge vid taktens slut (/ML) 

00   12345678

01   21436587

02   24163857

03   42618375

04   46281735

05   64827153

06   68472513

07   86745231

08   87654321

09   78563412

10   75836142

11   57381624

12   53718264

13   35172846

14   31527486

15   13254768

16   12345678


Nr 1 möter: 2468753 vänder (motsols halvt varv, därefter H kökarsteg) 2468753 vänder 

dvs möter samma 7 st i samma följd 2 ggr 

(de fyra vända mot 1 och de tre åt samma håll med den bortersta först, dessa tre har vänt)

Allmänt: Alla vändningar (i båda ändarna samtidigt) (motsols) sker under takt 2,4,6... , 

därefter på nytt höger kökarsteg (för alla som just har vänt / samtliga).


=   =   =

Uppteckningar av åländsk folkmusik ett försök till inventering / Siv Ekström =>
I Brages instruktionsbok 45 folkdanser, som utkom första gången 1949,
ingår 7 åländska danser och en brudmarsch   =>

nr.   4.  Hambo   Vårdö
nr.  
6.  Moster Sara Lisa   SaItvik
nr.   7.  Knytnävspolska   SaItvik
nr. 11.  Lumparlandstravarin   Vårdö
nr. 17.  Lystarlekin  
nr.
21.  Kökar engelska   Kökar
nr. 22.  Sex man engelska   Lemland
nr. 50.  Brudmarsch ("Bambergs")  

Brage övar torsdagar, Helsingfors Kaserng 28 festsal 100 m2 80-90p ..., har 40 medlemmar, från 1906
Spelmän 
Timo Hukkanen, dragspel  Anders Backman, fiol   2018 =>
On 7.11        HFD:s samkväm på AV, Johnny Sved
To 8.11          Menuett, Eivor Wallinvirta
To 15.11        Årsprogram, Johnny S.
Fre 16.11       Brages medlemsfest
To 22.11        Menuett, Eivor W.
To 29.11        Årsprogram, Johnny S.
To 6.12         Självständighetsdagen
To 13.12        Årsprogram, Johnny S.
Lö 15.12        Julfest

Lekar för livet   1980 Prisma/Sth Stadsmus.   googlebooks -  disc   barndans Gröndal..
Ander-Andersson, Björn, 1951- (författare)
Högberg, Lena,
 1940- (författare)
Billerström, Margareta (illustratör)
Henschen, Helena, 1940-2011. (författare)
Lindström, Bo
 (illustratör)

© Mats Lundblad 181117   gada.se   dansbeskr.   http://gada.se/mld.kokareng.html   

Får gärna användas av AF, samt av dansledare med angivande av källan.