http://runeberg.org/folkdans/besk/0198.html

=> Färglagt, rättat, bearbetat   gada.se   =>

http://gada.se/runeberg.org.hallandskadr.html


Kadrilj från Halland 


UTGÅNGSSTÄLLNING: Parvis i fyrkant. 


FATTNINGAR: I utgångsställning: Kavaljeren fattar med egen höger hand

sin dams högra hand framför, ledig hand i sidan, öppen fattning nr 1

(enkel handfattning) och sluten fattning nr 4 (dubbel handfattning). 


STEG: Hoppsteg, galoppsteg, polkasteg, gångsteg samt 

särskilt beskrivet figurésteg. 


TUR 1 A 

De båda premiärlinjerna går med början på ytterfoten fyra gångsteg

mot varandra och gör komplimang för visavi, kavaljer bugar, dam niger 

på fjärde steget utan att stanna (1-2),

gör en helomvändning mot varandra och med bibehållen handfattning

återvänder de till plats där de intager utgångsställning (3-4). 

Sekondens par upprepar samma komplimang (5-8). 


TUR 1 B 

Premiärens par figurerar, kavaljeren med hängande armar och dam 

nyper i kjolen, med början på ytterfoten två polkasteg mot motstående par.

På första steget vända mot varandra, det andra steget rygg mot rygg (9-10). 

Återvänder på liknande sätt till plats (11-12), samt 

figurerar över till motsatt plats med två likadana steg (13-14) efterföljda 

av gångsteg, som övergår till ett halvt varvs omdansning på den nya 

platsen, med sluten fattning nr 4 (15-16).


Detta upprepas till egen plats (9-16). 

Då motstående par passerar varandra i uppställningens mitt,

vänder kavaljererna ryggarna mot varandra och 

damerna passerar mellan kavaljererna. 


TUR 1 C 

Premiärens damer dansar med början på höger polkasteg över till 

varandras platser. Fattar varandra vid mötet med höger hand (17-18), 

räcker därpå vänster hand åt motstående kavaljer vilken fattar damens 

hand med egen vänster, lägger höger arm om hennes midja och svänger 

henne runt ett halvt varv motsols (19-20), varefter damen på samma 

sätt dansar över till egen plats och kavaljer (21-24). 


TUR 1 D   ((Damerna innerring medsols)) 

Samtliga damer, nypande i kjolen, dansar i en inre ring med gångsteg 

efter varandra ett varv medsols. Kavaljererna står under tiden på plats 

och klappar i händerna i takt med musiken (25-32). Med sluten 

fattning nr 4 omdansar paren med hoppsteg medsols på plats (25-32). TUR 2 A 

Lika med tur 1 A, sekond börjar (33-40). 


TUR 2 B 

Lika med tur 1 B men dansas endast av sekond (41-48,41-48).


TUR 2 C 

Lika som tur 1 C men dansas endast av sekonden (49-56). 


TUR 2 D   ((Kavaljererna ytterring motsols)) 

Kavaljererna dansar med hoppsteg ett varv motsols utanför uppställningen,

under det damerna liksom förut kavaljeren markerar takten med handklappning (57-64).

Parvis omdansning medsols med hoppsteg (57-64). TUR 3 A 

Lika som tur 1 A (1-8). 


TUR 3 B 

Lika som tur 1 B (9-16, 9-16). 


TUR 3 C 

Lika som tur 1 C (17-24). 


TUR 3 D   ((Dubbla ringar halvt varv till möte))  // AF: helt varv till plats // 

Damerna dansar med gångsteg medsols i ring innanför och kavaljererna 

motsols i ring utanför. Då dam och kavaljer mötes vänder kavaljer 

helt om motsols och går, med öppen fattning nr 1, tillsammans med 

sin dam åter till egen plats (25-32).

Parvis omdansning medsols med hoppsteg (25-32). TUR 4 A 

Lika som tur 2 A (33-40). 


TUR 4 B 

Lika som tur 2 B (41-48,41-48). 


TUR 4 C 

Lika som tur 2 C (49-56). 


TUR 4 D   // AF: motsols promenad (arm i arm + galopp //

Kavaljeren och damen fattar öppen fattning nr 1 och dansar med 

gångsteg ett varv medsols i stor ring (57-64). Parvis omdansning 

medsols med hoppsteg (57-64). 


Dansen avslutas med att paren med sluten fattning nr 1 dansar galopp 

motsols i ring. 

TUR / TAKT:


1- 4 Tur 1 A Premiär, komplimang. 

5- 8 Sekond, komplmiang. 


9-16 Tur 1 B Premiär, figuré platsbyte. 

9-16 Premiär, figuré till egen plats. 


17-24 Tur 1 C Premiär, dambyte. 


25-32 Tur1 D Damernas ring, öppen ring medsols, kavaljer klappar. 


25-32 Omdansning medsols sluten fattning nr 4. 33-40 Tur 2 A Sekond, komplimang. 

Premiär, komplimang. 


41-48 Tur 2 B Sekond, figuré platsbyte. 

41-48 Sekond, figuré till egen plats. 


49-56 Tur 2 C Sekond, dambyte. 


57-64 Tur 2 D Kavaljerernas ring, öppen ring motsols utanför, dam klappar. 

57-64 Omdansning medsols sluten fattning nr 4. 1- 8, 9-16 Tur 3 A-C Lika med tur l A, B och C. 

9-16, 17-24 


25-32 Tur 3 D Damerna öppen ring innanför, medsols. Kavaljerer öppen 

ring utanför, motsols, parvis medsols till plats, öppen fattning nr 1. 


25-32 Omdansning medsols, sluten fattning nr 4. 


33-40, 41-48 Tur 4 A-C. Lika med tur 2 A, B. 

41-68, 49-56 


57-64 Tur 4 D Promenad parvis, öppen fattning nr 1. 


57-64 Omdansning medsols, sluten fattning nr 4. 


57-64 Galopp. 


???:

Feltryck/utgår: TUR4 C ... hör till 4 D:

Dansen avslutas med att paren med sluten fattning nr 1 dansar galopp i ring (57-64).